Bảo Hiểm Xã Hội
Thứ 7, Ngày 09/04/2016, 10:00
Hồ sơ và Thời hạn cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/04/2016

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN

CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

I. CẤP LẠI, ĐỔI SỔ BHXH

1. Hồ sơ

a) Do đơn vị làm mất hoặc hỏng

    - 01 bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS) và danh sách NLĐ mất, hỏng sổ BHXH;

    - 01 Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH;

    - Sổ BHXH (trường hợp hỏng).

b) Do người tham gia làm mất hoặc hỏng

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:

    - 01 Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (mẫu D01-TS);

    - Sổ BHXH (trường hợp hỏng).

* Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị:

    - 01 Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (mẫu D01-TS);

    - Sổ BHXH (trường hợp hỏng);

    - 01 bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).

c) Do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh

Người tham gia BHXH tự nguyện:

    - Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS);

    - Sổ BHXH;

    - Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…).

Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN:

    - 01 Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS);

    - Sổ BHXH;

    - Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…);

    - 01 bản đề nghị (mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể;

    - 01 bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

2. Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

II. CẤP LẠI, ĐỔI THẺ BHYT

1. Hồ sơ

a) Do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng

    - 01 bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);

    - 01 Danh sách đối tượng mất, hỏng thẻ;

    - Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).

b) Do người tham gia BHYT làm mất, hỏng hoặc thay đổi cơ sở KCB ban đầu hoặc thông tin ghi trên thẻ không đúng, điều chỉnh mức hưởng

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:

    - 01 Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS);

    - Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin);

    - 01 bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

* Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị: có thêm 01 bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).

2. Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Thu phí cấp lại và đổi thẻ BHYT

a) Các trường hợp thu phí

    - Người tham gia BHYT làm mất thẻ BHYT hoặc cơ quan quản lý người tham gia BHYT sau khi tiếp nhận thẻ từ cơ quan BHXH làm mất thẻ BHYT, nay đề nghị cấp lại thẻ BHYT.

    - Người tham gia BHYT làm rách, hỏng thẻ BHYT hoặc cơ quan quản lý người tham gia BHYT sau khi tiếp nhận thẻ từ cơ quan BHXH làm rách, hỏng thẻ BHYT, nay đề nghị đổi thẻ BHYT.

b) Các trường hợp không thu phí

    - Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu.

    - Thay đổi quyền lợi được hưởng khi KCB.

    - Thông tin ghi trên thẻ BHYT không đúng do cơ quan BHXH in sai.

c) Mức thu phí:

    - Phí cấp lại thẻ BHYT: 4.000 đồng/thẻ

    - Phí đổi thẻ BHYT: 2.000 đồng/thẻ

III. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH

    Sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc hoặc bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, BHTN thì được ghi điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.

1. Hồ sơ

a) Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN:

    - 01 bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);

    - 01 Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS);

    - 01 bản sao quyết định hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

    - Sổ BHXH.

b) Người tham gia BHXH tự nguyện:

    - 01 Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS);

    - Biên lai thu tiền do đại lý thu hoặc cơ quan BHXH cấp hoặc chứng từ nộp tiền trong trường hợp đóng BHXH bằng chuyển khoản;

    - Sổ BHXH.

2. Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Lượt người xem:  Views:   1289
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Bảo Hiểm Xã Hội