Bảo Hiểm Xã Hội
Thứ 7, Ngày 09/04/2016, 12:00
Giám Định BHYT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/04/2016

 

TÊN MẪU BIỂU

 

 

KÝ HIỆU

 

THU

 

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT

Tải về Mau_TK1_TS.rar

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Tải về Mau_TK2_TS.rar

Đơn đề nghị

Tải về D01-TS.rar

Văn bản đề nghị của đơn vị

Tải về D01b_TS_1.rar, Tải về D01b_TS_2.zip

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Tải về D02_TS.xls

Danh sách người chỉ tham gia BHYT

Tải về D03_TS.xls

Danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT

Tải về D04_TS.xls

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Tải về D05_TS.xls

Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng

Tải về D07_TS.xls

 

CHẾ ĐỘ

 

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (ban hành theo Quyết định 919/QĐ-BHXH)

Tải về Mau C 70a-HD_ 70b-HD.pdf

Đơn đề nghị hường trợ cấp thai sản 

Tải về Mau_11A_HSB.zip

Công văn về giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNNN)

Tải về Mau_05A_HSB.zip

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau 

Tải về Mau_5B_HSB.zip

Tờ khai của thân nhân

Tải về 09A-HSB.rar

Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

Tải về 12-HSB.rar

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Tải về 14-HSB.rar

Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi KCB ban đầu

Tải về Mau 13_HSB.zip

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 

Tải về Mau_16A_HSB.zip

Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ chuyển lương hưu, trợ cấp hàng tháng. 

Tải về Mau_16B_HSB.zip

Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH

Tải về Mau_19_CBH.zip

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

Tải về Mau_01_DCNT.zip

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTG (Mẫu 01-QĐ52)

Tải về Mau_01_QD52.zip

Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTG (Mẫu 02-QĐ52)

Tải về Mau_02_QD52.zip

Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

Tải về Mau_01_QD613.zip

Đơn đề nghị xác nhận về thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu 01A-QĐ250)

Tải về Mau_01A_QD250.zip

​​Đơn đề nghị xác nhận về thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu 01B-QĐ250)

Tải về Mau_01B_QD250.zip

GIÁM ĐỊNH BHYT

Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

Tải về 07-GDYT.rar

​​
Lượt người xem:  Views:   303
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Bảo Hiểm Xã Hội