Bảo Hiểm Xã Hội
Thứ 2, Ngày 11/04/2016, 17:00
Chế độ ốm đau
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/04/2016
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
 
 
 
I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
    - Bản thân ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.
    - Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau phải nghỉ việc để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở y tế.
* Lưu ý: Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.
II- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
1/ Thời gian hưởng:
a/ Bản thân ốm đau:
* Trong điều kiện bình thường
    - 30 ngày (tham gia BHXH dưới 15 năm).
    - 40 ngày(tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm).
    - 60 ngày (tham gia BHXH từ 30 năm trở lên).
* Trong điều kiện nặng nhọc độc hại, phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên:
    - 40 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
    - 50 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
    - 70 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên.
* Đối với trường hợp bị bệnh dài ngày (theo danh mục Bệnh dài ngày của Bộ Y tế)
    - Tối đa 180 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ hàng tuần)
    - Sau 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.
b/ Con ốm:
    - Con dưới 3 tuổi: tối đa 20 ngày/năm.
    - Con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi : tối đa 15 ngày/năm.
    Lưu ý: Nếu cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH: Nếu một người đã nghỉ hết thời hạn quy định mà con vẫn ốm đau thì người kia được nghỉ tiếp theo quy định trên.
2/ Mức hưởng trợ cấp cho mỗi ngày:
    -  Đối với ốm đau bình thường và chăm sóc con ốm: Mức trợ cấp bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 24 ngày, sau đó nhân với số ngày thực tế nghỉ việc trong khoảng thời gian được nghỉ theo quy định. Nếu nghỉ ốm ở tháng đầu tham gia BHXH thì lấy mức lương của chính tháng đó để tính hưởng trợ cấp.
   -  Đối với trường hợp bị bệnh dài ngày: Mức trợ cấp bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH (trong 180 ngày đầu tiên). Từ ngày thứ 181 trở đi, mức hưởng cụ thể như sau:
+  Bằng 50% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
+  Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
+  Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm trở lên.
   
 3/ Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau:
a/ Điều kiện: Nếu sau khi hết thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
b/ Thời gian nghỉ:
    - 10 ngày/năm (sau khi điều trị bệnh dài ngày).
    - 7 ngày/năm (sau khi nghỉ ốm mà có phẫu thuật).
    - 5 ngày/năm (các trường hợp khác).
c/ Mức hưởng:
Mức hưởng 1 ngày: = 30% mức lương cơ sở
 
III- THỦ TỤC HỒ SƠ:

1-Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau:

a- Giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính), trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao.

b. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

c. Danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính).

 

2-  Hồ sơ giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau:

Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu C70a-HD).

* Thời hạn giải quyết: tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do người sử dụng lao động lập.

Lượt người xem:  Views:   795
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Bảo Hiểm Xã Hội