Bảo Hiểm Xã Hội
Thứ 2, Ngày 11/04/2016, 17:00
Chế độ tai nạn lao động - Bệnh nghệ nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/04/2016
CHẾ ĐỘ 
TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 
 

 

I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
 1/ Tai nạn lao động (TNLĐ):
    - Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;
    - Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao;
    - Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý);
    - Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.
2/ Bệnh nghề nghiệp (BNN):
    - Bị bệnh thuộc Danh mục BNN do Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;
    - Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh.
3/ Điều kiện hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN:
    a/ Trợ cấp một lần: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%.
    b/ Trợ cấp hàng tháng: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.
    c/ Trợ cấp phục vụ: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt hoặc cụt, liệt 2 chi hoặc bị bệnh tâm thần
II- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
1/ Giám định mức suy giảm khả năng lao động:
    - Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;
    - Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.
    * Giám định tổng hợp khi:
    - Vừa bị TNLĐ, vừa bị BNN hoặc
    - Bị TNLĐ nhiều lần hoặc
    - Bị nhiều BNN.
2/ Thời điểm hưởng trợ cấp:
    - Từ tháng người lao động điều trị xong và ra viện;
    - Trường hợp bị thương tật hoặc bệnh tật tái phát thị người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động, thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.
3/ Mức trợ cấp:
a/ Trợ cấp 1 lần: (tính theo tỷ lệ thương tật và theo số năm đóng BHXH):
Tính theo tỷ lệ thương tật:
+ Suy giảm 5%: Hưởng bằng 5 tháng lương cơ sở.
+ Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.
Tính theo số năm đóng BHXH:
Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 tháng tiền lương tiền công đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương tiền công đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.
b/ Trợ cấp hàng tháng: (tính theo tỷ lệ thương tật và theo số năm đóng BHXH):
Tính theo tỷ lệ thương tật:
+ Suy giảm 31%: Hưởng bằng 30% mức lương cơ sở.
+ Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
Tính theo số năm đóng BHXH:
Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 % tiền lương tiền công đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% tiền lương tiền công đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.
* Lưu ý: Người được hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng nghỉ việc được hưởng BHYT do quỹ BHXH đảm bảo.
c/Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Người lao động đang làm việc bị chết do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.
d/ Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình: Người lao động bị TNLĐ, BNN mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được trợ giúp phương tiện sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn.
4/ Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị TNLĐ, BNN:
a/ Điều kiện:
Nếu sau thời gian điều trị ổn định thương tật do TNLĐ, BNN mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
  b/ Thời gian nghỉ:
    - Nghỉ 10 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.
    - Nghỉ 7 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% - 50%.
    - Nghỉ 5 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 15% - 30%.
  c/ Mức hưởng:
    - 25% mức lương cơ sở/ngày (nếu nghỉ tại gia đình).
    - 40% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ tại cơ sở tập trung).
III – THỦ TỤC HỒ SƠ:
1- Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động (TNLĐ):
 
 

-  Sổ bảo hiểm xã hội
-  Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB)
-  Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì phải có thêm biên bản TNGT hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ TNGT.
-  Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú
-  Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa;
2- Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (BNN):
- Sổ bảo hiểm xã hội;
- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB);
-  Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (bản sao); trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra.
-  Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi đã điều trị BNN ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy khám BNN hoặc phiếu hội chẩn BNN (bản chính hoặc bản sao). Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rũi ro nghề nghiệp (bản sao) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.
3- Hồ sơ giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN tái phát:
-  Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do cơ quan BHXH quản lý.
-  Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú. Đối vối trường hợp không điều trị nội trú là giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát (bản chính hoặc bản sao)
-  Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định y khoa.
4- Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động:
-  Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ hoặc BNN do cơ quan BHXH quản lý
-  Hồ sơ TNLĐ hoặc hồ sơ BNN của lần bị TNLĐ, BNN nhưng chưa được giám định
-  Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.
5- Hồ sơ giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
-  Hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do cơ quan BHXH quản lý
- Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật doTNLĐ, BNN. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính hoặc bản sao).
-  Vé tàu, xe đi và về (nếu có)
* Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lượt người xem:  Views:   648
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Bảo Hiểm Xã Hội