Bảo Hiểm Xã Hội
 
 CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT                    I – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:1/ Mai táng phí: Những người sau đây khi chết (hoặc  bị Tòa án tuyên bố là đã chết) thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.  -Người lao động có ...
 
 CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ VÀ BHXH 1 LẦN  I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:a/Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng:Điều kiện bình thường:   Điều kiện đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:   b/ Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng khi suy giảm khả năng lao ...
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆNCHẾ ĐỘ HƯU TRÍ               1/ Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?               Là loại hình bảo hiểm mà người dân tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng chế độ ...
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT                 1- Điều kiện hưởng tuất một lần:              Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân ...
Chế độ ốm đau (11/04/2016)
 
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU    I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:    - Bản thân ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.    - Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau phải nghỉ việc để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở y tế.* Lưu ý: Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây ...
 
 CHẾ ĐỘ THAI SẢN  I- ĐIỀU HIỆN HƯỞNG:    Người lao động đang tham gia BHXH được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:    - Lao động nữ mang thai;    - Lao động nữ đặt vòng tránh thai;    - Người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;    - Lao động nam ...
 
CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP   I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG: 1/ Tai nạn lao động (TNLĐ):    - Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;    - Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao;    - Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến ...
Giám Định BHYT (09/04/2016)
 
​ TÊN MẪU BIỂU  KÝ HIỆU THU Tờ khai tham gia BHXH, BHYTMau_TK1_TS.rarTờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYTMau_TK2_TS.rarĐơn đề nghịD01-TS.rarVăn bản đề nghị của đơn vịD01b_TS_1.rar,D01b_TS_2.zipDanh sách lao động tham gia BHXH, BHYTD02_TS.xlsDanh sách người chỉ tham gia BHYTD03_TS.xlsDanh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia ...
Bảo Hiểm Y Tế (09/04/2016)
 
BẢO HIỂM Y TẾ   I. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế            1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập ...
 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP   I-      ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chế độ tử tuấtChế độ tử tuấtBài viếtChế độ tử tuất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
Chế độ hưu trí và BHXH 1 lầnChế độ hưu tríBài viếtChế độ hưu trí và BHXH 1 lần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
BHXH tự nguyện - Chế độ hưu tríChế độ hưu trí - tự nguyệnBHXH tự nguyện - Chế độ hưu trí/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
BHXH tự nguyện - Chế độ tự tuấtChế độ tử tuất - tự nguyệnBHXH tự nguyện - Chế độ tự tuất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
Chế độ ốm đauChế độ ốm đauBài viếtChế độ ốm đau/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Chế độ thai sảnChế độ thai sảnBài viếtChế độ thai sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Chế độ tai nạn lao động - Bệnh nghệ nghiệpChế độ tai nạn Lao động - Bệnh nghề nghiệpBài viếtChế độ tai nạn lao động - Bệnh nghệ nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Giám Định BHYTGiám Định BHYT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Bảo Hiểm Y TếChế độ BHYTTinBảo Hiểm Y Tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Bảo Hiểm Thất NghiệpChế độ BHTNTinBảo Hiểm Thất Nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Đối tượng tham gia  BHXH-BHYT-BHTN Bắt buộcBHXH Tự nguyệnĐối tượng tham gia  BHXH-BHYT-BHTN Bắt buộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
ĐỐI TƯỢNG  THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆNĐỐI TƯỢNG  THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Đối Tượng Tham Gia BHYT Hộ Gia ĐìnhĐối Tượng Tham Gia BHYT Hộ Gia Đình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Hồ sơ và Thời hạn cấp sổ BHXH, Thẻ BHYTHồ sơ và Thời hạn cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh mục cơ sở KCBDanh mục cơ sở KCB/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh mục cơ sở KCBDanh mục cơ sở KCB
11/19/2015 10:00 AMNoĐã ban hành
Chế độ Bảo HiểmBHXH Tự nguyện; Chế độ BHTN; Chế độ BHYT; Chế độ hưu trí; Chế độ hưu trí - tự nguyện; Chế độ ốm đau; Chế độ tai nạn Lao động - Bệnh nghề nghiệp; Chế độ thai sản; Chế độ tử tuất; Chế độ tử tuất - tự nguyện; Danh mục KCB; Đối tượng tham gia; Hồ sơ cấp sổ, thẻBài viếtChế độ Bảo Hiểm
11/10/2015 2:00 PMNoĐã ban hành