Bảo Hiểm Xã Hội
 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH-BHYT-BHTN BẮT BUỘC  I. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC LẦN ĐẦU, ĐƠN VỊ DI CHUYỂN TỪ ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC ĐẾN1. Hồ sơ    - 01 Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động;    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);    - Đối ...
 
​ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN 1. Hồ sơa) Đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng    - 01 Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu TK1-TS)    - Sổ BHXH đối với người đã tham gia BHXH trước đó.b) Thay đổi mức đóng, phương thức đóng    - 01 Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng (mẫu D01-TS);    - Sổ ...
 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT HỘ GIA ĐÌNH 1. Hồ sơa) Đăng ký đóng BHYT     - 01 Tờ khai tham gia BHYT (mẫu TK1-TS);   - 01 bản sao giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao hơn (thương binh…).    Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng BHYT.b) Hoàn trả tiền đóng* Người tham ...
 
HỒ SƠ VÀ THỜI HẠNCẤP SỔ BHXH, THẺ BHYTI. CẤP LẠI, ĐỔI SỔ BHXH1. Hồ sơa) Do đơn vị làm mất hoặc hỏng    - 01 bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS) và danh sách NLĐ mất, hỏng sổ BHXH;    - 01 Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH;    - Sổ BHXH (trường hợp hỏng).b) Do người tham gia làm mất hoặc hỏng* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho ...
 
​Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BYT, ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh xin thông báo cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu cho người có thẻ BHYT do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành như sau:TTCơ sở KCBMã ...
Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BYT, ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh xin thông báo cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu cho người có thẻ BHYT do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành như sau:TTCơ sở KCBMã BVHạngTuyến ...
* Chế độ BHXH bắt buộc:  Chế độ ốm đau Chế độ thai sản Chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp Chế độ hưu trí Chế độ tử tuất  * Chế độ BHXH tự nguyện: Chế độ hưu trí  Chế độ tử tuất​
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chế độ tử tuấtChế độ tử tuấtBài viếtChế độ tử tuất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
Chế độ hưu trí và BHXH 1 lầnChế độ hưu tríBài viếtChế độ hưu trí và BHXH 1 lần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
BHXH tự nguyện - Chế độ hưu tríChế độ hưu trí - tự nguyệnBHXH tự nguyện - Chế độ hưu trí/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
BHXH tự nguyện - Chế độ tự tuấtChế độ tử tuất - tự nguyệnBHXH tự nguyện - Chế độ tự tuất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
Chế độ ốm đauChế độ ốm đauBài viếtChế độ ốm đau/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Chế độ thai sảnChế độ thai sảnBài viếtChế độ thai sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Chế độ tai nạn lao động - Bệnh nghệ nghiệpChế độ tai nạn Lao động - Bệnh nghề nghiệpBài viếtChế độ tai nạn lao động - Bệnh nghệ nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Giám Định BHYTGiám Định BHYT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Bảo Hiểm Y TếChế độ BHYTTinBảo Hiểm Y Tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Bảo Hiểm Thất NghiệpChế độ BHTNTinBảo Hiểm Thất Nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Đối tượng tham gia  BHXH-BHYT-BHTN Bắt buộcBHXH Tự nguyệnĐối tượng tham gia  BHXH-BHYT-BHTN Bắt buộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
ĐỐI TƯỢNG  THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆNĐỐI TƯỢNG  THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Đối Tượng Tham Gia BHYT Hộ Gia ĐìnhĐối Tượng Tham Gia BHYT Hộ Gia Đình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Hồ sơ và Thời hạn cấp sổ BHXH, Thẻ BHYTHồ sơ và Thời hạn cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh mục cơ sở KCBDanh mục cơ sở KCB/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh mục cơ sở KCBDanh mục cơ sở KCB
11/19/2015 10:00 AMNoĐã ban hành
Chế độ Bảo HiểmBHXH Tự nguyện; Chế độ BHTN; Chế độ BHYT; Chế độ hưu trí; Chế độ hưu trí - tự nguyện; Chế độ ốm đau; Chế độ tai nạn Lao động - Bệnh nghề nghiệp; Chế độ thai sản; Chế độ tử tuất; Chế độ tử tuất - tự nguyện; Danh mục KCB; Đối tượng tham gia; Hồ sơ cấp sổ, thẻBài viếtChế độ Bảo Hiểm
11/10/2015 2:00 PMNoĐã ban hành