Hỏi đáp
Thứ 5, Ngày 19/11/2015, 14:00
Hỏi đáp về Hưu trí - Tử tuất
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2015

HỎI ĐÁP VỀ HƯU TRÍ - TỬ TUẤT * Câu hỏi:

Thời gian gần đây, nghe tuyên truyền nhiều về việc tham gia bảo hiểm tự nguyện. Vậy xin hỏi, khi người tham gia BHXH tự nguyện bị chết, thân nhân được hưởng những quyền lợi gì Đào Nguyệt Ánh, Hòa Thành, Tây Ninh      

    (11/9/2019)                                   

* Trả lời:

Theo Điều 80, Điều 81 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:

* Trợ cấp mai táng:

Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện chết (khi người chết đã có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu do đóng BHXH tự nguyện).

* Trợ cấp tuất:

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu./.* Câu hỏi:

Tôi trước đây là giáo viên, đã nghỉ việc, hiện đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH (30 năm). Trong hồ sơ giấy tờ của tôi chỉ có năm sinh 1965 mà không có ngày tháng sinh. Nếu tôi đi giám định sức khỏe đủ 61%, muốn hưởng lương hưu từ ngày 01/8/2019 thì lương hưu của tôi tính thế nào, được bao nhiêu % ? Lưu Thị Hương Giang, TP Tây Ninh  

(03/7/2019)                                           

* Trả lời:

Khoản 2,3 Điều 56 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về mức hưởng lương hưu hàng tháng:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi”.

Trường hợp của Bà được tính như sau:

- 15 năm đầu được tính bằng 45%;

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 30 là 15 năm, tính thêm 15 x 2 = 30%.

Tổng cộng là 45% + 30% = 75%.

  Do hồ sơ của Bà không có tháng sinh, chỉ có năm sinh 1965 nên lấy ngày 01/01/1965 để tính tuổi làm cơ sở tính năm nghỉ hưu trước tuổi. Do đó nếu nghỉ hưu từ tháng 8/2019 (54 tuổi 5 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 1%.

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của Bà là 75% - 1% = 74%./.* Câu  hỏi:

 Tôi tham gia BHXH đến hết tháng 7/2019 được 29 năm 8 tháng, tuổi đời 52 tuổi. Trong đó tôi có 15 năm 04 tháng làm nữ hộ sinh. Nay sức khỏe yếu, muốn được nghỉ hưu. Xin hỏi cơ quan BHXH, tôi có phải giám định sức khỏe không và có bị trừ % không, được bao nhiêu %. Võ Thị Hồng, Bến cầu, Tây Ninh

(04/6/2019)

* Trả lời:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về Điều kiện hưởng lương hưu:

“Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên”.

Trường hợp của Bạn, đến hết tháng 7/2019, Bạn 52 tuổi, có 29 năm 8 tháng đóng BHXH, trong đó 15 năm 4 tháng làm công việc nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành. Do đó, căn cứ quy định trên, bạn đủ điều kiện nghỉ hưởng lương hưu, không phải đi giám định sức khỏe, không bị trừ tỷ lệ %, tỷ lệ được hưởng lương hưu của Bạn là 75./.* Câu hỏi:

Giáo viên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 khi đủ tuổi hưu (55: nữ, 60: nam) nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH (20 năm) thì được hưởng chế độ như thế nào? Đặng Hữu Phước- Hiệp Ninh- TP Tây Ninh

(04/06/2019)

            * Trả lời:

* Về chế độ BH thất nghiệp:

Điều 46, 49, 50 luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định:

- Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

- Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

            -  Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

            * Về chế độ BHXH:

            Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định:

            Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng BHXH một lần.

             Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, nếu thỏa mãn các điều kiện trên đây, Bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần.


* Câu hỏi:

Mình sinh tháng 7 năm 1968, là nhân viên của một đơn vị HCSN, đóng BHXH 25 năm. Mình xin hỏi điều kiện nghỉ hưu trước tuổi như thế nào? Nếu năm 2019 mình đi giám định mất 61%  sức khỏe có được nghỉ hưu trước tuổi không ? Nguyễn Thị Tuyết, Gò Dầu, Tây Ninh 

(15/3/2019)

* Trả lời:

          Tại Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định:

          Người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

          a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

          b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

          c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

          Trường hợp của Bạn, năm 2019 nếu được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên, Bạn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi./.


* Câu hỏi:

Tôi là giáo viên, do sức khỏe yếu, muốn được nghỉ hưu theo Nghị định 113/CP vào tháng 6 năm 2020. Khi đó tôi 53 tuổi, tham gia BHXH được 24 năm. Xin hỏi nếu được nghỉ hưu theo Nghị định 113/CP, tôi có bị trừ tỷ lệ lương hưu không, được hưởng bao nhiêu % lương, có đủ 75% không ? Phạm Thị Phương Nga, Bến Cầu, Tây Ninh

(14/3/2019)

            * Trả lời:

          Theo Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, tại Khoản 2 Điều 8 nêu rõ:

          Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi,  được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

          Cũng theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH số 58/QH13:

          Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

           Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, 15 năm đầu tính bằng 45%; Sau đó cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

          Trường hợp của Bà, nếu đến tháng 6/2020 đủ 53 tuổi, 24 năm đóng BHXH, được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghỉ hưu theo Nghị định 113/2018/NĐ-CP, ngoài các khoản trợ cấp nêu trên, tiền lương hưu của Bà sẽ là 63%./.


* Câu hỏi:

Đề nghị Bảo hiểm xã hội cho biết: Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng chế độ hưu trí nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, có nguyện vọng được hưởng lương hưu thì phải làm sao? có được đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu không? Đóng như thế nào ? Vương Văn Hòa, Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh

(15/01/2019)

            * Trả lời:

          Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng chế độ hưu trí nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH được đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu, trong các trường hợp sau:

          - Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH bắt buộc quy định:

          “ Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu”.

          - Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện cũng quy định:

          “1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

          a) Đóng hằng tháng;

          b) Đóng 03 tháng một lần;

          c) Đóng 06 tháng một lần;

          d) Đóng 12 tháng một lần;

          đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

          e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

          2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này”.

          Đề nghị Bạn liên hệ cơ quan BHXH Tân Biên để được hướng dẫn cụ thể./.


* Câu hỏi:

Cho tôi hỏi người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang hưởng lương hưu tự nguyện bị chết thì thân nhân được hưởng chế độ về BHXH như thế nào ? Mai Đình Cúc, Tân Châu, Tây Ninh

(15/01/2019)

            * Trả lời:

          Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang hưởng lương hưu tự nguyện bị chết (hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết), thì thân nhân được hưởng chế độ về BHXH như sau:

          Điều 80, 81 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:

          1. Về Trợ cấp mai táng:

Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm người tham gia BHXH tự nguyện chết (với điều kiện khi người chết đã có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu do đóng BHXH tự nguyện)

          2. Về Trợ cấp tuất một lần:

          -  Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

          -  Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.


* Câu hỏi:

 Nghe nói Chính phủ đã có quy định mới về tăng lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 01/01/2018. Vậy đề nghị BHXH cho biết cụ thể như thế nào ? Thucuc1963@gmai.com

(02/01/2019)

            * Trả lời:

            Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, có hiệu lực từ 24/12/2018.

            Theo đó, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2018 đến 31/12/2021 và đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng thì được điều chỉnh lương hưu tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cộng với mức điều chỉnh.

 Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:

Luonghuunu.jpg

Mức lương hưu sau điều chỉnh theo quy định trên đây là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội.


* Câu hỏi:

Tôi sinh tháng 11/1965, thời gian đóng BHXH là 28 năm 7 tháng, do sức khỏe yếu, được nghỉ hưu theo Nghị định 108/CP từ tháng 12/2018. Xin hỏi cách tính lương hưu như thế nào, có bị trừ % khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu hay không ?  Võ Thị Thanh Trâm- Gò Dầu- Tây Ninh

(02/01/2019)

            * Trả lời:

          Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định mức lương hưu hàng tháng:

            “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%”

            Căn cứ quy định trên, Bà có thời gian đóng BHXH là 28 năm 7 tháng (tính tròn 29 năm). Như vậy, Bà được hưởng lương hưu là 73% (không bị trừ % do nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP)./.


* Câu hỏi:

Tôi sinh tháng 11/1965, thời gian đóng BHXH là 28 năm 7 tháng, do sức khỏe yếu, được nghỉ hưu theo Nghị định 108/CP từ tháng 12/2018. Xin hỏi cách tính lương hưu như thế nào, có bị trừ % khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu hay không ?  Võ Thị Thanh Trâm- Gò Dầu- Tây Ninh

(12/11/2018)

* Trả lời:

             Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định mức lương hưu hàng tháng:

            “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%”

            Căn cứ quy định trên, Bà có thời gian đóng BHXH là 28 năm 7 tháng (tính tròn 29 năm). Như vậy, Bà được hưởng lương hưu là 73% (không bị trừ % do nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP)./.


* Câu hỏi:

Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang hưởng lương hưu tự nguyện bị chết thì thân nhân được hưởng chế độ mai táng và tiền tuất một lần như thế nào ? Cuong truong @1975gmail.com

(28/10/2018)

            * Trả lời:

            - Về trợ cấp mai táng:

            Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định:

            Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm người tham gia BHXH tự nguyện chết (khi thỏa mãn điều kiện: người chết đã có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu do đóng BHXH tự nguyện).

            - Về trợ cấp tuất một lần: được áp dụng theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 81 Luật BHXH số 58/2014/QH13:

            “Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

            Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

              Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu”./.


* Câu hỏi:

Ba tôi làm bảo vệ cho một cơ quan nhà nước, đến tháng 11/2018 Ba tôi đủ 60 tuổi nhưng mới tham gia BHXH được 16 năm. Muốn được hưởng lương hưu hàng tháng, Ba phải đóng BHXH tự nguyện có đúng không ? Nguyễn Trọng Phú- Ninh Sơn- TP Tây Ninh

(28/10/2018)

            * Trả lời:

            Tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định  số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định về phương thức đóng BHXH tự nguyện như sau:

“ Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu”.

            Trường hợp Ba của bạn đến hết tháng 11/2018 đủ 60 tuổi, có thể chọn phương thức đóng 1 lần cho 4 năm còn thiếu để được hưởng lương hưu.

            Bạn liên hệ Bảo hiểm xã hội thành phố Tây Ninh để lựa chọn phương thức đóng và mức đóng cho Ba bạn để được hưởng lương hưu./.


* Câu hỏi:

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết:

1- Điều kiện để công nhân ngành may mặc hưởng lương hưu;

2- Công nhân viên làm việc cho công ty may mặc có thời gian tham gia BHXH trên 15 năm, nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu có được lãnh BHXH một lần hay không ? Phụ trách nhân sự một công ty KCN Trảng Bàng

* Trả lời:

1. Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người làm nghề thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành nêu rõ:

 Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu: ...Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Công nhân làm việc cho công ty may mặc, có thời gian tham gia BHXH trên 15 năm, chưa đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng BHXH một lần theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định: “Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần”./.                


* Câu hỏi:

           Công nhân viên có đủ điều kiện để hưởng lương hưu (thời gian tham gia BHXH+ tuổi đời), nhưng không muốn hưởng lương hưu mà muốn hưởng BHXH một lần có được không ? Phụ trách nhân sự một công ty KCN Trảng Bàng

(10/8/2018)

* Trả lời:

            Công nhân viên đã đủ điều kiện hưởng lương hưu (thời gian tham gia+tuổi đời) thì không được hưởng BHXH một lần (trừ trường hợp quy định tại Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn; các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định trên đây có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn), hoặc ra nước ngoài định cư./.   

 

* Câu hỏi:
            Tôi trước đây là giáo viên, làm việc trong ngành giáo dục từ tháng 3 năm 1996, đến tháng 2 năm 2013 chuyển qua làm việc cho một doanh nghiệp có đóng BHXH bằng lương tiền với nhiều mức đóng khác nhau. BHXH cho tôi hỏi, khi đủ điều kiện nghỉ hưu thì lương hưu của tôi được tính như thế nào? Có được tính bình quân 5 năm cuối không ? Nguyễn Dương, TP Tây Ninh

(29/3/2018)

* Trả lời:
            Tại Khoản 3 Điều 62 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian. Trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật BHXH: Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;  Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu...
Trường hợp của Ông thuộc đối tượng vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Trong đó, thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối vì Ông bắt đầu đóng BHXH trong năm 1996./.

 

* Câu hỏi:

Tôi đóng BHXH được hơn 8 năm, nghỉ việc từ tháng 10/ 2016.  Nay do hoàn cảnh khó khăn tôi muốn được hưởng chế độ một lần có được không, mức hưởng được bao nhiêu, thủ tục như thế nào ? Nguyễn Thị Minh Hồng, Tân Biên, Tây Ninh

(15/01/2018)

* Trả lời:

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 quy định:

“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.”

Về thủ tục để hưởng BHXH một lần:

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần của người lao động (theo mẫu số 14-HSB).

Bạn có thể liên hệ cơ quan BHXH huyện Tân Biên để được hướng dẫn và làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định./.

 

* Câu hỏi:

 Tôi sinh ngày 20/12/1965, có thời gian tham gia BHXH đến hết tháng 10/2016 là 30 năm 02 tháng, tháng 9/2017 được Hội đồng giám định y khoa Tây Ninh kết luận mất sức lao động tỷ lệ 61%. Như vậy tháng 1/2018 tôi có được hưởng lương hưu hay không ?  Lâm Văn Tư, Hòa Thành, Tây Ninh    

(08/01/2018)                       

* Trả lời:

Theo Tiết a, Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH số 58/QH13 quy định: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên”.

Cũng tại Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định:

“Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

 11111.jpg

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Trường hợp của Ông, nếu làm việc trong điều kiện bình thường thì chưa đủ  điều kiện về tuổi đời để được hưởng lương hưu./.    

 

 

* Câu hỏi:

 Tôi được cơ quan thông báo đến tháng 01/10/2017 sẽ cho tôi nghỉ việc vì tôi đã đủ 55 tuổi, lúc đó thời gian đóng BHXH tôi là 19 năm 8 tháng. Được biết đủ tuổi nhưng phải có 20 năm đóng BHXH mới được nghỉ hưu. Vậy đề nghị BHXH cho biết tôi phải đóng như thế nào để được hưởng lương hưu?                Trần Hồng Phượng, Phường 2, TP Tây Ninh

(18/10/2017)

* Trả lời:

       Tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

            “Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu”.

            Như vậy, trường hợp của Bà được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 4 tháng còn thiếu để để được hưởng lương hưu. Nếu tháng 11/2017 Bà đóng một lần cho đủ 4 tháng còn thiếu thì Bà sẽ được hưởng lương hưu từ ngay từ tháng 11/2017./.

 

* Câu hỏi:

            Tôi là cán bộ hưu trí, đang hưởng lương hưu tại Trảng Bàng Tây Ninh. Dự định sẽ đi nước ngoài ở cùng với con. Vậy nếu tôi định cư luôn ở nước ngoài thì tiền lương hưu của tôi sẽ được giải quyết như thế nào ? Lê Văn Mười, TT Trảng Bàng Tây Ninh

(27/7/2017)

* Trả lời:

            Điều 65 Luật BHXH số 58/QH 13 quy định: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

            Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

            Trường hợp của ông đang hưởng lương hưu, nếu ra nước ngoài định cư sẽ được giải quyết trợ cấp một lần với mức hưởng theo quy định trên đây./.

 

* Câu hỏi: 

 Tính đến tháng 7/2017 tôi đủ 55 tuổi, quá trình công tác của tôi như sau:

- Từ 6/2000 đến tháng 5/2015 là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã;

- Từ tháng 6/ 2015 đến tháng 7/2017 là giáo viên cấp 1.

Đến tháng 7/2017 tôi nghỉ việc. Tôi nghe nói có đủ 15 năm là cán bộ xã thì được hưởng lương hưu. Vậy tôi có được hưởng lương hưu hay không ? Nguyễn Thị Lộc- Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh

(05/6/2017)

* Trả lời:

          Theo Khoản 3, Điều 54 Luật BHXH số 58/QH13 quy định: “Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu”.

            Cũng theo Điểm a Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn nêu rõ: “Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”.

             Như vậy, trường hợp của Bà, đến tháng 7/2017 nghỉ việc khi đã đủ 55 tuổi; tổng thời gian tham gia BHXH là 17 năm 02 tháng, trong đó có 15 năm là cán bộ cấp xã. Tuy nhiên, tại thời điểm trước khi nghỉ việc là giáo viên (không phải cán bộ cấp xã), nên Bà chưa đủ điều kiện được hưởng lương hưu theo quy định trên đây./.

 

* Câu hỏi: 

Tôi là gv âm nhạc trường TH Thị trấn Hòa Thành xin hỏi:

Năm nay tôi đúng tuổi về hưu (sn 1957 - 60T) Tham gia BHXH được 20 năm tính đến tháng 1/2017 nhưng đến 20/5/2017 về hưu,vậy lương hưu tôi tính ra sao? có tính phụ cấp thâm niên không? tôi đóng BHXH được 20 năm 4 tháng có làm tròn thành 21 năm không ? có thêm các khoản phụ cấp nào không ? Nguyễn Quốc Đông- Hòa Thành

(11/4/2017)

* Trả lời:

Khoản 1 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/QH13 quy định: Từ ngày 01/01/2016 cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu (Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Mục 2 Điếu 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH nêu rõ: “Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm”.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp của Ông khi nghỉ hưu được hưởng 56% tiền lương bình quân của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu và khi tính lương hưu có bao gồm cả phụ cấp thâm niên.      

* Câu hỏi: 

            Tôi sinh tháng 4/1967, lái xe cho đơn vị HCSN, hiện không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác. Tính đến tháng 5/2017 tôi đủ 50 tuổi, có 27 năm đóng BHXH, nếu đi giám định sức khỏe, tỷ lệ MSLĐ là bao nhiêu thì được nghỉ hưu, nếu suy giảm 61% thì có được không ? Lê Thanh Dương- TP Tây Ninh

 (05/4/2017)

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH số 58/QH13 quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động (không kể lực lượng vũ trang) như sau:

 Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương theo quy định chung đủ điều kiện hưởng theo điều 54 của luật nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Trường hợp của Ông, tính đến tháng 5/2017 đủ 50 tuổi, có 27 năm đóng BHXH, nếu suy giảm khả năng lao động 61% thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu mà phải suy giảm 81% trở lên mới đủ điều kiện hưởng lương hưu.      

 

* Câu hỏi: 

           Tôi làm việc ở UBND xã, sinh tháng 5/1962,  quá trình công tác của tôi như sau:

- Từ tháng 1/1998 đền tháng 12/2010 làm văn thư UBND xã;

- Năm 2011, nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình;

            - Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2015, tham gia đóng BHXH tự nguyện;

            - Từ tháng 01/2016 đến nay là văn thư, thủ quỹ UBND xã.

            Xin hỏi, đến tháng 5/2017 tôi được hưởng chế độ như thế nào? Có được hưởng lương hưu hay không ? Nguyễn Thị Thanh Hương, Trảng Bàng, Tây Ninh

(28/3/2017)

* Trả lời:

            Theo Khoản 3 Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: “Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu”, tại  Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể như sau:

“a) Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

b) Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Như vậy, tính đến hết tháng 5/2017, Bà đủ 55 tuổi, thời gian đóng BHXH là 17 năm 5 tháng (trong đó có 4 năm đóng BHXH tự nguyện), nên chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu.

Bà có thể hưởng chế độ BHXH một lần hoặc có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho 2 năm 7 tháng còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đề nghị Bà liên hệ Bảo hiểm xã hội Trảng Bàng để được hướng dẫn thêm. 

 

* Câu hỏi: 

            Tính đến tháng 8/2017 tôi đủ 60 tuổi và thời gian đóng BHXH là 10 năm 8 tháng. Tôi có nguyện vọng được đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu. Vậy cách đóng như thế nào và liên hệ ở đâu để tham gia ? Nguyễn Đình Đắc, Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh

(20/3/2017)

* Trả lời:

            Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài việc lựa chọn một trong các phương thức đóng gồm háng tháng, hàng quý, 06 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần thì còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

            Theo quy định trên, Ông có thể lựa chọn các phương thức đóng nêu trên hoặc có thể đóng ngay một lần cho 9 năm 4 tháng còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay khi đủ 60 tuổi. 

Đề nghị Ông liên hệ Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên để lựa chọn phương thức đóng, mức đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu.      

     

* Câu hỏi:  

Anh tôi 62 tuổi, đang hưởng lương hưu 4.200.000đ/tháng tại huyện Tân Châu, dự kiến sẽ đi định cư ở nước ngoài với con trong thời gian tới. Xin hỏi chế độ lương hưu của anh tôi sẽ được giải quyết như thế nào ?  Võ Văn Bảy, TT Tân Châu, Tây Ninh

(15/02/2017)

* Trả lời:

Theo quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định:

“1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng”.

Trường hợp anh Bạn đang hưởng lương hưu, nếu ra nước ngoài định cư sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng được tính theo quy định nêu trên./.

* Câu hỏi:

Tôi là nhân viên văn thư của một trường THPT, sinh tháng 9/1962, đến hết tháng 9/2017 tôi nghỉ việc vì đủ 55 tuổi và có 19 năm 8 tháng đóng BHXH. Trường hợp của tôi có được hưởng lương hưu hay không? Nếu có thì được hưởng như thế nào ?  Văn Thị Thu Hồng, phường 2, TP Tây Ninh

 (23/01/2017)

* Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định: “Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu”.

Như vậy, trường hợp của Bà được đóng BHXH một lần cho 4 tháng còn thiếu. Nếu tháng 10/2017 Bà đóng một lần cho 4 tháng còn thiếu cho cơ quan BHXH thì được hưởng lương hưu từ tháng 10/2017./.

* Câu hỏi:

Tính đến tháng 6/2017 tôi đủ 55 tuối nhưng tham gia đóng BHXH là 16 năm 3 tháng, là chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã trong nhiều năm nay. Tôi muốn được hưởng lương hưu. Xin hỏi tôi có đủ điều kiện để hưởng lương hưu hay không ?  Lương Thị Bình Bến Cầu, Tây Ninh

(19/01/2017) 

* Trả lời:

            Tại khoản 3 Điều 54 luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định: “Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu”, và tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng nêu rõ: Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

            Như vậy, căn cứ vào quy định trên, tại thời điểm nghỉ việc, Bà là người hoạt động chuyên trách cấp xã đủ 55 tuổi và có 16 năm 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội nên Bà đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng./.

 

* Câu hỏi:

            Tôi là giáo viên, sinh tháng 9/1966, có quyết định nghỉ việc từ tháng 9/2016, đã đóng BHXH được 27 năm, suy giảm khả năng lao động 61%. Xin hỏi tôi có được hưởng lương hưu hay không ? Vương Văn Phú, TP Tây Ninh

(21/12/2016) 

* Trả lời:

            Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động (không kể lực lượng vũ trang). Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định chung nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

            - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

            - Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

    - Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

    Trường hợp của Ông, tính đến tháng 10/2016 có 27 năm đóng BHXH, bị suy giảm khả năng lao động 61% nhưng  mới đủ 50 tuổi nên Ông chưa đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu.      

 

* Câu hỏi: 

Tôi công tác trong ngành Giáo dục được 16 năm, đóng BHXH, BHTN đầy đủ. Tôi muốn xin thôi việc. Vậy tôi được hưởng chế độ như thế nào? Chế độ bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng không ?   Nguyễn Đăng Sang- Trường Tiểu học Thạnh An, Thạnh Bình, Tân Biên.

(24/11/2016)

* Trả lời:

* Về chế độ BHXH một lần:

Theo Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động quy định:

“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi”.

* Về trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp:

Khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm quy định: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Điều 50 Luật Việc làm quy định: “1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng…”

 Như vậy, sau 12 tháng kể từ ngày thôi việc, Bạn liên hệ cơ quan BHXH huyện để được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần;  trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, Bạn liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh để được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp./.

 

* Câu hỏi:

Tôi  50 tuổi, công tác ở một cơ quan HCSN được 25 năm, chưa đủ tuổi để nghỉ hưu nhưng hiện tại tôi sức khỏe yếu (bị nhiều bệnh khó khăn trong công tác), có nguyện vọng muốn nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần. Xin hỏi tôi có được hưởng chế độ BHXH một lần không ?  Đặng Thị Kim Liên, Tân Biên, Tây Ninh.  

(21/11/2016)   

* Trả lời:

Tại Mục c, Khoản 1, Điều 60 Luật BHXH  số 58/2014/QH13 quy định về điều kiện để được hưởng BHXH một lần: “…Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế...”. Và Điều 4 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế quy định những bệnh khác đó là “…các bệnh mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục.”

Nếu bạn thuộc các trường hợp nêu trên thì đủ điều kiện hưởng BHXH một lần.

 

* Câu hỏi:  

            Mẹ tôi đã nghỉ hưu, trong sổ hưu và thẻ BHYT ghi tên Vũ Thị Dòng, nhưng trên CMND và hộ khẩu là Vũ Thị Giòng. Xin hỏi, tôi muốn điều chỉnh tên của mẹ tôi theo CMND và hộ khẩu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào và cơ quan nào giải quyết?

(17/8/2016)

* Trả lời:

Trên hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng của mẹ bạn thông tin về tên ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng không thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh, nay có yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất. Đề nghị bạn nộp hồ sơ để điều chỉnh nhân thân theo quy định tại Công văn số 2714/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Công văn số 3328/BHXH-CSXH ngày 4/9/2014 của BHXH Việt Nam.

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (theo Mẫu số 01 - ĐCNT) do người hưởng BHXH hàng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên.

- Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.

            Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH huyện, thành phố nơi mẹ bạn đang lĩnh lương hưu hàng tháng.   

* Câu hỏi: 

Người đang hưởng lương hưu hằng tháng, khi ra nước ngoài để định cư thì có được hưởng chế độ gì không ?

 (09/8/2016)

* Trả lời:

Điều 65 Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 quy định về thực hiện chế độ BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư như sau:

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng BHXH, trong đó mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

 

* Câu hỏi: 

Tôi hiện 54 tuổi là công nhân sửa chữa bảo dưỡng tua bin khí, tua bin hơi, lò thu hồi nhiệt và máy phát nhà máy nhiệt điện hơn 15 năm - thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại số 25 ngành điện lực thuộc TT 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 ngành điện lực có bổ sung 30 danh mục thuộc danh mục nghề nặng nhọc độc hại.

Vì vấn đề này có liên quan đến việc xét nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 khi năm công tác ở nghề nặng nhọc độc hại =15 năm liên tục, theo quy định hiện hành tại Khoản b điểm 1 Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: “Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên”.

Vậy tôi có làm việc đến tuổi 60 không ?

 (07/7/2016)

 * Trả lời:

* Về Điều kiện hưởng lương hưu:

            Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/ QH13 quy định về điều kiện hưởng lương hưu:

            “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên…”

* Về thời điểm hưởng lương hưu:

Điều 59 Luật BHXH quy định: “Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật…”

Như vậy, trường hợp của Ông sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm tham gia BHXH bắt buộc.

 

* Câu hỏi: 

          Tôi đã nghỉ làm 2 năm và muốn hưởng BHXH một lần. Theo như quy định, hồ sơ phải có giấy Quyết định nghỉ việc, Quyết định thôi việc hoặc Giấy kết thúc hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng. Ngày kết thúc hợp đồng của tôi là ngày 17/8/2013, ngày làm việc cuối cùng của tôi là ngày 16/6/2013, vì 2 ngày này không cách nhau xa,  vì vậy tôi muốn hỏi là tôi phải có những giấy tờ nêu trên hay rơi vào trường hợp hết hạn hợp đồng. Tôi muốn hỏi thêm hồ sơ sẽ được  xem xét trong bao lâu. 

(16/9/2015) 

* Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hồ sơ giải quyết hưởng BHXH một lần gồm:

           1. Sổ bảo hiểm xã hội.

           2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB) đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 55 và Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội.

           3. Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.

           4. Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.

           5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.

           6. Bản dịch tiếng Việt được công chứng (bản chính hoặc bản sao) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư.

           Trường hợp của Bạn, nếu đã nghỉ việc 2 năm mà chưa đủ tuổi hưởng lương hưu và chưa đủ 20 năm đóng BHXH, nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần chỉ cần nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội:

           - Sổ BHXH;

           -  Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB).

           Về thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

           Đề nghị bạn liên hệ cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH./.

 

 

* Câu hỏi: 

          Tôi là giáo viên, hiện nay 55 tuổi (nam) có 34 năm 8 tháng đóng BHXH. Nay tôi bị bệnh nhồi máu não di chứng ½ cơ thể bên trái bị yếu, đi lại khó khăn. Tôi muốn xin nghỉ hưu sớm cần những hồ sơ, thủ tục gì? Nếu nghỉ, tôi được hưởng chế độ gì ?

(27/7/2015)

* Trả lời:

1/ Về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51, Luật BHXH và hướng dẫn tại Điều 27, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:

 Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được nghỉ việc hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50, Luật BHXH và Điều 26, Nghị định này khi nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

Đối với trường hợp có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành thì không kể tuổi đời.

Theo như thông tin Ông cung cấp, ông đủ điều kiện hưởng hưởng chế độ hưu trí nếu có kết luận của Hội đồng giám định y khoa suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2/ Mức hưởng lương hưu hàng tháng:

Theo khoản 2, điều 52, Luật BHXH: Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Ngoài ra, theo quy định tại điều 54, Luật BHXH: Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần; mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Trường hợp của Ông, giám định suy giảm khả năng lao động từ 61% sức khỏe trở lên được hưởng 70% lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 2,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.

Hồ sơ gửi cơ quan BHXH:

+ Sổ BHXH;

+ Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập kèm theo Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh ban đầu (mẫu số 13-HSB) của người lao động;

+ Biên bản giám định khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm 61% sức khỏe trở lên.

 

 

* Câu hỏi:

          Em tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 1 năm 2 tháng và đã nghỉ việc hơn 1 năm. Bây giờ em muốn nhận trợ cấp có được không? Được bao nhiêu? Tiền lương hàng tháng của em cố định là 2.415.000 đ.

(28/6/2015

 * Trả lời:

Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng BHXH một lần: Người lao động sau 12 tháng nghỉ việc, nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

 Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như sau: Nếu nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

Như vậy, thời gian tham gia BHXH của bạn là 1 năm 2 tháng (tính tròn 1 năm). Số tiền hưởng BHXH một lần của bạn là: 2.415.000 x 1,5= 3.622.500 đ. 

Bạn nên liên hệ  cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố nơi cư trú để làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định.                              

 

 

* Câu hỏi:

          Bố tôi là giáo viên cấp III, đã công tác được 25 năm, do bị bệnh hiểm nghèo đã chết năm 1997. Đã được Bảo hiểm chi trả một lần. Bây giờ có được tính phụ cấp thâm niên trong thời gian công tác không ? (Phạm Quyết Thắng)

(11/5/2015) 

* Trả lời:

            Quyết định số 52/2013/QĐ-Ttg  ngày 30/8/2013 của Thủ tướng  chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, tại Điều 2 nêu rõ đối tượng áp dụng:

"Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập." 

Như vậy, Bố của Bạn nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm một lần nên không thuộc đối tượng được tính phụ cấp thâm niên nhà giáo trong thời gian công tác./.

 

* Câu hỏi: 

          Viên chức đến tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (thiếu trên 6 tháng) thì cấp có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu không hưởng chế độ hưu trí hay ra quyết định thôi việc do hết tuổi lao động? Nếu ra quyết định thôi việc do hết tuổi lao động thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Tương tự như trên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 đến tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (thiếu trên 6 tháng) thì giải quyết như thế nào?

 (27/3/2015)

* Trả lời:

            Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, tại mục 9, Điều 58 quy định: "Khi xác định điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 6 tháng, thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất".

            Như vậy: CBCCVC, kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/CP đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (còn thiếu tối đa không quá 6 tháng), nếu không tự đóng tiếp thì cơ quan thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nên không ra quyết định nghỉ hưu) và được hưởng chế độ thôi việc. Chế độ thôi việc sẽ do đơn vị chi trả, BHXH không chi trả chế độ này./.

 

* Câu hỏi:          

          Tôi tên là Nguyễn Duyên - hiện là giáo viên tiểu học, trở lại ngành từ tháng 01/1997 và đóng BHXH thời gian đó đến tháng 01/2017 thì  tôi đủ 20 năm đóng BHXH và cũng đủ tuổi hưu là 60 tuổi. Xin hỏi:

1. Lương hưu tôi được tính ra sao? lấy theo mốc lương nào để tính?

2. Khi tới tháng 01/2017 tôi đủ BHXH 20 năm nhưng đến tháng 05/2017 mới đủ tuổi hưu,vậy phải đóng thêm 4 tháng BHXH hay không đóng. Nếu đóng dư 4 tháng có tính gì không?

3. Xin hỏi ngoài khoảng lương hưu thì lúc nghỉ hưu ngành có giải quyết thêm chi phí chế độ nào nữa không? Xin cảm ơn. Kimhong Pham hongduoc56@yahoo.com.vn

 

* Trả lời:

            Trong năm 2015, các chế độ BHXH vẫn thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11. Tuy nhiên, Ông nghỉ hưu vào năm 2017, do đó cách tính lương hưu và các chế độ BHXH sẽ được thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội mới (số 58/2014QH13) có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016.

Khi Luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực và các văn bản dưới Luật hướng dẫn thực hiện được ban hành, Bảo hiểm xã hội Tây Ninh sẽ trả lời cụ thể cho trường hợp của Ông./.

  

* Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang làm việc tại Công ty Cổ phần xí nghiệp Đúc. nghề nghiệp hiện tại là pha trộn cát, sét, và làm khuôn đúc Kim loại. tôi xin hỏi nghề nghiệp của tôi có thuộc ngành nghề độc hại hay không? và có được xét 10 năm trong ngành nghề độc hại hay không ? nguyenthixuyen11899@gmail.com

(06/01/2015)

* Trả lời:

            Theo Quyết định số 1629/BLĐTBXH, ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định:  đối với ngành nghề Cơ khí, Luyện kim thì công việc pha trộn cát, đất sét để làm khuôn đúc thuộc điều kiện lao động loại IV, có đặc điểm về điều kiện lao động của nghề là công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nóng và bụi.

            Như vậy, công việc của bạn (pha trộn cát, đất sét để làm khuôn đúc kim loại) thuộc ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

 

* Câu hỏi:

          Em có chút thắc mắc về thanh toán chế độ BHXH 1 lần mong cơ quan BHXH giải đáp giúp:

          Hiện nay em có 2 sổ BHXH có quá trình đóng: thời gian và đơn vị khác nhau:

          1 sổ có thời gian đóng 10/2010-12/2010: 1050000

          1 sổ có thời gian đóng: 09/2012-08/2013: 2140000

          Vậy khi em muốn thanh toán BHXH 1 lần 02 quyển sổ này thì sẽ gộp 02 quyển sổ tính ra lương bình quân, hay tính mỗi sổ 1 lương bình quân ạ. Và cách tính như thế nào ạ? Mong cơ quan giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.

Hương Trần tranhuong0710hp@gmail.com

(03/12/2014)

* Trả lời:

           Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như sau: Nếu nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

Hiện nay nếu bạn đủ điều kiện hưởng BHXH một lần (sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội), bạn đem 2 sổ BHXH trên đến cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, TP nơi cư trú, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ cộng thời gian tham gia BHXH của bạn và tính mức hưởng theo chế độ quy định. 

 

* Câu hỏi:

          Mẹ em đã đóng BHXH bắt buộc được 22 năm 05 tháng; mức lương hưu hàng tháng là: 2.604.800đồng; tổng số tháng đã hưởng: 394 tháng.

          Mẹ e mới mất ngày 19/7/2014.

          BHXH trả trợ cấp mai táng: 1.150.000 x 10 tháng = 11.500.000đ

          trợ cấp tuất một lần: 3 tháng x 2.604.800 = 7.814.000 đ

          vậy cho em hỏi BHXH tính như vậy đã đúng chưa?

     Thangducnguyen <ngdthang2007@yahoo.com.vn>

                                                                                         (20/11/2014)

* Trả lời:

            Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thân nhân sẽ được hưởng các chế độ như sau:

            1- Trợ cấp mai táng: Người lo mai táng được nhận trợ cấp bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

            2- Trợ cấp tuất hàng tháng:

             Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:

            a) Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai); con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

            b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

            c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

            d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

            Thân nhân quy định tại điểm b, c, d trên đây phải không có thu nhập  hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

            Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân  bằng 50% mức lương tối thiểu chung.

            Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

             Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết thuộc đối tượng quy định trên đây.

            3- Trợ cấp tuất một lần:

             Người chết không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng sẽ được hưởng tiền tuất một lần.

 Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.

Trên đây là quy định về chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu chết, BHXH Tây Ninh nêu để bạn tham khảo.

Riêng trường hợp của mẹ bạn, nếu không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì ngoài tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (11.500.000), gia đình bạn được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 03 tháng lương hưu của mẹ bạn đang hưởng trước khi chết.

 

* Câu hỏi:

Thời gian trước đây tôi đi làm trong một đơn vị sự nghiệp nhà nước ngạch viên chức (khoảng 4 năm), sau này tôi chuyển sang một đơn vị khác ngạch công chức (thời gian khoảng 1 năm) và hiện tôi đã thôi việc. Nhưng khi tôi thôi việc cơ quan mới (ngạch công chức) chỉ thanh toán bảo hiểm cho tôi đúng 1 năm làm việc. Như vậy tôi có được thanh toán bảo hiểm (bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp) trong khoảng thời gian tôi làm viên chức không? Nếu có thì cơ quan nào thanh toán bảo hiểm cho tôi và thủ tục được tiến hành như thế nào?

 (17/11/2014)

* Trả lời:

 + Về chế độ bảo hiểm xã hội:

Điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH quy định về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần nêu rõ:

"Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội". Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH.

Nếu thời gian 4 năm là viên chức trong đơn vị sự nghiệp mà chưa được hưởng chế độ BHXH một lần, bạn liên hệ cơ quan BHXH thành phố Tây Ninh để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng chế độ BHXH.

 + Về chế độ bảo hiểm thất nghiệp:

            Nghị định số 100/2012/NĐ-CP, ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, tại Điều 15 nêu rõ:

            Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

            1- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật.

            Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV ít nhất một ngày trong tháng đó.

            2- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động (Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh) khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV.

            3- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký với Trung tâm Giới thiệu việc làm.

Như vậy, nếu thỏa mãn các điều kiện trên đây bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Đề nghị bạn liên hệ Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

 

* Câu hỏi:

            Tôi 39 tuổi, tham gia BHXH được 20 năm, trong đó có 19 năm làm việc trong môi trường độc hại, sức khỏe giảm sút nhiều. Nếu năm nay tôi xin nghỉ mất sức có được không? (Một độc giả khu phố 2, phường II, thành phố Tây Ninh)

(30/8/2014)

* Trả lời:

            Điều 26, 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

            Điều 26. Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau:

            - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

            -  Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

            -  Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

            -  Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

            Điều 27. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

             Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

            -  Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

            -  Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

 

            Trường hợp của bạn 39 tuổi, có 19 năm làm việc trong môi trường độc hại nhưng không nói rõ bạn làm công việc gì? thuộc nghề nặng nhọc, độc hại hay đặc biệt nặng nhọc, độc hại? nếu làm việc trong môi trường đặc biệt nặng nhọc độc hại bạn có thể đi giám định sức khỏe. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên bạn được hưởng lương hưu với mức thấp hơn. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh nêu điều kiện hưởng lương hưu trên đây để bạn tham khảo. Đề nghị bạn liên hệ cơ quan BHXH để được biết cụ thể hơn.

 

* Câu hỏi:

Người dân không tham gia các tổ chức chính trị xã hội có được tham gia BHXH không; Nếu có thì cách thức tham gia BHXH như thế nào; quyền lợi đươc hưởng ra sao?       

Học sinh tham gia BHYT có thể dán hình ngay thẻ BHYT để không cần làm thẻ học sinh gây khó khăn không cần thiết đối với học sinh có được không? (Nguyễn Duy Huế-Trường TH Tân Thạnh)

 

* Trả lời:

           Trường hợp bạn hỏi thuộc loại hình Bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008; đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, trừ những người đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Về mức đóng Luật BHXH qui định như sau:

Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH được thay đổi tuỳ theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

Phương thức đóng:

            Người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng hằng tháng, đóng hằng quý hoặc đóng 6 tháng một lần.

Quyền lợi được hưởng:

1. Điều kiện: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

2. Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH.

Mức lương hưu hằng tháng:

            Đóng BHXH 15 năm đầu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng (tòan bộ thời gian), sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

1. NLĐ đã đóng BHXH nam trên 30 năm, nữ trên 25 năm, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp được tính theo số năm đóng BHXH, nam kể từ năm thứ 31 trở đi, nữ từ năm thứ 26 trở đi. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Điều kiện hưởng BHXH một lần:  

            1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mà chưa đủ 20 đóng BHXH.

            2. Không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần.

            3. Ra nước ngoài để định cư.

Mức hưởng BHXH một lần:

Được tính theo số năm đã đóng, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Khi NLĐ dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định hoặc chưa nhận BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

            CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT: gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất

          * Về Thẻ BHYT học sinh hiện nay chưa có qui định dán hình ngay thẻ BHYT, học sinh khi đi khám chữa bệnh vẫn phải mang theo thẻ học sinh có dán ảnh.      

 

* Câu hỏi:

          Tôi năm nay 58 tuổi, đóng BHXH mới 14 năm. Vậy cho tôi hỏi: Nếu về hưu trước tuổi và chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì có được hưởng gì không ? Xin cảm ơn ! huuvuongcdcn@gmail.com

 

(13/8/2014)

 

* Trả lời:

          Trường hợp của bạn, khi đến tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi) theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội mà số năm công tác chỉ mới 14 năm thì bạn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nếu muốn biết cụ thể số tiền được hưởng, bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH gần nhất, cung cấp thông tin để được phúc đáp

 

* Câu hỏi:

           Tính đến tháng 10/2015 tôi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng số năm đóng BHXH còn thiếu 15 tháng. Vậy tôi có được đóng cho đủ 15 tháng bảo hiểm để hưởng lương hưu hay không ? hay chỉ được giải quyết nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần. Nếu nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần thì tôi được hưởng những quyền lợi gì? Xin cảm ơn! (giáo viên huyện Tân Biên)

(12/8/2014)

 * Trả lời:

Luật BHXH quy định điều kiện nghỉ hưu khi nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi và phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

          Trường hợp của Bạn đến tháng 10/2015 đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu 15 tháng. Nếu muốn hưởng chế độ hưu trí bạn phải tham gia và đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm. Nếu  sau thời gian 12 tháng, kể từ khi nghỉ việc bạn không tiếp tục tham gia BHXH thì được hưởng chế độ BHXH một lần. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH. Bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH huyện Tân Biên để được tư vấn cụ thể.

 

* Câu hỏi:

           Tôi tên Trần Văn Ơn sinh ngày 01/08/1964 , thời gian tham gia đóng BHXH 32 năm 4 tháng.Từ tháng 5/1981 đến 10/1993 tôi công tác cơ quan HCSN mức lương 290. Từ tháng 11/1993 đến 2/2011 tôi công tác doanh nghiệp mức lương đóng BHXH theo hệ số là 4.40. Từ 03/2011 đến 08/2013 tôi công tác doanh nghiệp mức lương đóng BHXH theo tiền là 3.821.000đ. Cụ thể như sau:

 

Từ nămĐến nămCông việcThời gian đóng BHXHMức đóng BHXH
NămThángTiến lươngPCCVHSKV
5/19819/1992Nhân viên115   
10/199210/1993Nhân viên11290  
11/199310/1996Nhân viên3 2.02 0.1
11/199602/1998Nhân viên142.26 0.1
3/19983/1999Nhân viên112.260.3 
4/199912/2000Nhân viên192.50 0.1
1/20013/2002Nhân viên132.5  
4/20029/2004Nhân viên262.74  
10/20043/2005Nhân viên 63.580.2 
4/20059/2008Nhân viên363.890.2 
10/20082/2001Nhân viên284.20.2 
3/20117/2013Nhân viên243.821.000  
  Cộng324   

 

          Tôi muốn nghỉ hưởng lương hưu theo diện mất sức lao động trên 61%. Hỏi:

          1. Cách tính lương hưu như thế nào? Cụ thể là bao nhiêu?

          2. Thủ tục cần những gì để ra Hội đồng giám định sức khoẻ? Cám ơn.

(10/7/2014)

  

* Trả lời:

Ông muốn nghỉ hưởng lương hưu theo diện mất sức lao động trên 61%, với điều kiện: Đủ 50 tuổi; khi ra hội đồng giám định y khoa, kết luận ông bị suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

2. Cách tính lương hưu:

- Căn cứ vào khoản 3, Điều 58 Luật BHXH ngày 29/6/2006;

- Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH  theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật BHXH ngày 29/6/2006 như:

- Người lao động  thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đống BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu. (Đối với người tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995)

  * Cụ thể:

 *Tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng để tính hưởng chế độ hưu trí:

a. Tiền lương thuộc thuộc đối tượng do Nhà nước quy định, (hiện tại đối với doanh nghiệp nhà nước vẫn còn tính lương tối thiểu 1.050.000đ)

* Lương chính:

      - Từ 03/2006 đến 11/2007,tính: 3,58 x 1.050000đ x  21 tháng  =  78.939.000 đ.

     - Từ 12/2007 đến 09/2008, tính: 3,89 x 1.050000đ x  10 tháng  =  40.845.000 đ.

     - Từ 10/2008 đến 02/2011, tính: 4,20 x 1.050000đ x  29 tháng  = 127.890.000 đ.

* Phụ cấp chức vụ: Từ   3/2006 đến 02/2011, thời gian: 60 tháng – Hệ số 0,20. Tính 1.050.000đ  x 0,20  x 60 tháng  = 12.600.000 đ

+ Tổng thời gian 60 tháng. Tổng số tiền 260.274.000 đ.

+ Mức bình quân của: 60 tháng là: 260.274.000/60 = 4.337.900đ

+ Tổng thời gian công tác trong khối Nhà nước: 358 tháng. Tổng số tiên trong khối Nhà nước: 4.337.900đ x 358t = 1.552.968.200đ;

b.Tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quy định (thực hiện theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao quyết định và Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 10/01/2014);

- Từ 03/2011 đến 12/2011, mức lương: 3.821.000đ x 1,16 = 4.432.360 đ x 10 tháng = 44.323.600 đ;

- Từ 01/2012 đến 12/2012, mức lương: 3.821.000đ x 1,07 = 4.088.470 đ x 12 tháng = 49.061.640 đ;

- Từ 01/2013 đến 07/2013, mức lương: 3.821.000đ x 1,00 = 3.821.000 đ x 07 tháng = 26.747.000 đ;

- Tổng thời gian 29 tháng. Tổng số tiền 120.132.240 đ.

c. Lương bình quân là: (1.552.968.200 + 120.132.240) / (358 + 29) =  4.323.256 đ

Do ông nghỉ hưởng lương hưu tuổi 50, nên tỷ lệ % thấp so với người đủ điều kiện (75%). Tính 4.323.256đ x 66% = 2.853.348 đ.

3. Thủ tục cần những gì để ra Hội đồng giám định sức khỏe

- Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (cơ quan BHXH cung cấp)

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB), (cơ quan BHXH cung cấp)

Ông sinh ngày 01/8/1964 đến ngày 01/8/2014 là đủ 50 tuổi. Trong tháng 7/2014 ông đến phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Khi đi mang theo sổ BHXH, giấy chứng minh nhân dân.

Ghi chú: Trong bản quá trình đóng BHXH của ông có tham gia phụ cấp khu vực 0,1 không tính được. Vì  không biết cơ quan ông đóng trên địa bàn xã nào trong tỉnh./.

 

* Câu hỏi:

            Đề nghị BHXH cho biết cụ thể các điều kiện để được hưởng chế độ BH thất nghiệp. Tôi nghe nói người lao động thất nghiệp nếu có việc làm mới thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần. Tuy nhiên tôi vừa chấm dứt HĐLĐ ở đơn vị cũ (đã làm thủ tục để hưởng thất nghiệp với Trung tâm xúc tiến việc làm) và tôi cũng đã ký HĐLĐ ở đơn vị mới. Tôi muốn hưởng chế độ thất nghiệp của thời gian 4 năm đã đóng ở đơn vị cũ lại không được hưởng là tại sao?

(18/6/2014)

* Trả lời:

            Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BH thất nghiệp tại Điều 15 quy định về điều kiện hưởng BH thất nghiệp:

            1- Đã đóng BH thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc  theo quy định của pháp luật.

            Tháng đóng BH thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng BH thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

            2-  Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

            3- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại Khoản 2  Điều này.

            Như vậy,  bạn chấm dứt HĐLĐ ở đơn vị cũ, đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm xúc tiến việc làm nhưng ngay sau đó bạn  ký hợp đồng ở đơn vị mới (không thỏa mãn điều kiện chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động), do đó không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng BH thất nghiệp 4 năm ở đơn vị cũ không mất đi mà sẽ được cộng dồn cho đến khi bạn bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

* Câu hỏi:

            Chị tôi có thời gian tham gia đóng BHXH 23 năm 7 tháng thì bệnh chết. Hiện tại con của chị tôi là cháu Lê Thị Thu Trang, sinh năm 1982 đang bị bệnh tâm thần, được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Tây Ninh kết luận suy giảm khả năng lao động 65%. Xin hỏi cháu tôi có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hay không?

(11/6/2014)

* Trả lời:

            Khoản 2, Điều 136 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 quy định thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:

            " a) Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai); con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

            b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

            c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

            d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

            Thân nhân quy định tại điểm b, c, d khoản này phải không có thu nhập  hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung."

            Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp cháu Lê Thị Thu Trang, sinh năm 1982 (trên 15 tuổi) được Hội đồng GĐYK tỉnh Tây Ninh kết luận suy giảm khả năng lao động 65% do đó không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

 

* Câu hỏi:

           Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm, quyền lợi của người nghỉ hưu được giải quyết như thế nào?

 (30/5/2014)

* Trả lời:

           Theo Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng  dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc và công văn số 481/BHXH-CSXH ngày 29/01/2013 của Bảo hiểm xã hội việt Nam quy định:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức Bảo hiểm xã hội chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng lương hưu.

Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải có thêm văn bản giải trình của người sử dụng lao động ( đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc) hoặc của người lao động (đối với người tự đóng BHXH bắt buộc, người bảo lưu thời gian đóng BHXH và người đang tham gia BHXH tự nguyện). Nội dung văn bản giải trình cần nêu rõ trong thời gian nộp hồ sơ chậm người lao động cư trú ở đâu, có bị phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích không; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình;

Trường hợp nộp hồ sơ chậm do người lao động phải thi hành án tù giam hoặc xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích thì cần bổ sung hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để làm căn cứ xác định thời điểm hưởng lương hưu;

Lương hưu của người lao động trong thời gian nộp hồ sơ chậm được giải quyết truy lĩnh theo mức quy định của chính sách từng thời kỳ, không bao gồm tiền lãi./.

 

 * Câu hỏi:

            Đề nghị Bảo hiểm xã hội cho biết cụ thể đối tượng và điều kiện để được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Trương Thị Minh,  xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh.)

 (23/4/2014)

  * Trả lời:

            Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg  ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Theo đó, ngày 17/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 659/BGDĐT-TCCB về việc giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg nêu rõ:

            Đối tượng áp dụng:

            a- Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011 mà trong lương hưu chưa có phụ cấp thâm niên nhà giáo [theo quy định tại Quyết định số 309-CT ngày 09/12/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về chế độ phụ cấp thâm niên cho ngành giáo dục, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo] và tại thời điểm ngày 01/01/2012 đang hưởng lương hưu hàng tháng cụ thể:

            - Giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (kể cả cô nuôi dạy trẻ, trông trẻ, giữ trẻ trước đậy) thì nghỉ hưu;

            - Giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề công lập thì nghỉ hưu;

            - Giảng viên (cán bộ giảng dạy) đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập thì nghỉ hưu;

            - Hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, tổ trưởng, tổ phó (chuyên môn) đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở  giáo dục công lập thì nghỉ hưu;

            - Nhà giáo kiêm nhiệm công tác Bí thư đảng bộ, Chủ tịch công đoàn, Thư ký công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại các sơ sở giáo dục công lập thì nghỉ hưu.

            [Cơ sở giáo dục công lập nêu tại Quyết định 52/2013/QĐ-TTg là những cơ sở giáo dục do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, bao gồm: các trường mầm non (kể cả nhà trẻ, trường mẫu giáo thuộc các nhà máy, công ty, xí nghiệp, nông trường, lâm trường hoặc các đơn vị khối hành chính sự nghiệp trước đây); trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông cơ sở, phổ thông nhiều cấp học, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; Trung tâm giáo dục thường xuyên (Bổ túc văn hóa trước đây); trường, Trung tâm dạy nghề thuộc Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; trường, trung tâm thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội].

            b- Nhà giáo chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trước ngày 31/5/2011, được giải quyết hưởng lương hưu kể từ ngày 01/6/2011 trở về sau.

 

 

* Câu hỏi:

           Tôi 39 tuổi, tham gia BHXH được 21 năm, trong đó có 19 năm làm việc trong môi trường độc hại, sức khỏe giảm sút nhiều. Nếu năm nay tôi xin nghỉ mất sức có được không? Làm việc trong môi trường độc hại có phải cứ 5 năm được cộng thêm 1 năm độc hại nữa không? Nếu như không được nghỉ theo chế độ như vậy thì tôi phải bảo lưu BHXH thêm bao nhiêu năm nữa? Một độc giả khu phố 1, phường III, thành phố Tây Ninh

(11/04/2014)

* Trả lời:

             Điều 26, 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

             Điều 26. Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau:

              - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

              - Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

              - Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

              - Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

 

             Điều 27. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

             Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

              -  Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

              -  Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

             Trường hợp của bạn 39 tuổi, có 19 năm làm việc trong môi trường độc hại nhưng không nói rõ bạn làm công việc gì? thuộc nghề nặng nhọc, độc hại hay đặc biệt nặng nhọc, độc hại? nếu làm việc trong môi trường đặc biệt nặng nhọc độc hại bạn có thể đi giám định sức khỏe. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên bạn được hưởng lương hưu với mức thấp hơn. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh nêu điều kiện hưởng lương hưu trên đây để bạn tham khảo. Đề nghị bạn liên hệ cơ quan BHXH để được biết cụ thể hơn.

  

* Câu hỏi:

            Tôi là Trương Thanh Tùng, công tác tại một đơn vị HCSN thuộc huyện Tân Biên, Tây Ninh. Trước đây, có thời gian làm Bí thư xã đoàn từ tháng 9/1984 đến tháng 10/1990. Tuy nhiên trong sổ BHXH của tôi không thể hiện thời gian này. Xin hỏi thời gian tôi làm ở xã như vậy có được tính là thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH hay không ? Trương Thanh Tùng - xã Mỏ Công huyện Tân Biên,Tây Ninh.

 (18/3/2014)

* Trả lời:

 

            Nghị định 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tại Khoản 2 Điều 1 bổ sung Khoản 3b sau Khoản 3 Điều 16 như sau:

            "3b. Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01 tháng 01 năm 1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy định tại nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội."

            Đề nghị bạn liên hệ bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

 

 * Câu hỏi:

            Tôi tên Phan Minh Nghĩa, sinh năm 1974, là cán bộ công chức thuộc huyện Bến Cầu, có thời gian công tác như sau:

            - Tháng 6/1994, tôi đi nghĩa vụ quân sự đến ngày 30/6/1996 được xuất ngũ về địa phương.

            - Tháng 10/1996 tôi đi học lớp trung cấp Y tế tại trường Trung học Y tế Tây Ninh.

            - Tháng 4/1998, tôi được tuyển dụng vào làm việc trong ngành Y tế huyện Bến Cầu.

            Theo sổ bảo hiểm xã hội thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của tôi chỉ được tính từ tháng 4/1998 mà không tính thời gian tôi đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi như vậy có đúng không? Tại sao trong thời gian 2 năm tôi đi nghĩa vụ quân sự lại không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.  NghiaPhan 1274@gmail.com

(10/02/2014) 

* Trả lời:

            Theo khoản 1.7 mục 1 công văn số 1188/BHXH-CSXH ngày 6/4/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội nêu rõ:

            " Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước 01/01/1995. Trong đó, người có thời gian công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, nếu sau đó được tuyển dụng vào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước thì thời gian công tác trong quân đội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)".

            Bạn nhập ngũ tháng 6/1994, xuất ngũ tháng 6/1996 (sau ngày 15/12/1993) nên thời gian công tác trong quân đội không được tính đóng bảo hiểm xã hội.

            Như vậy, sổ bảo hiểm xã hội thể hiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn được tính từ tháng 4/1998 là đúng quy định.

 

* Câu hỏi:

          Tôi sinh tháng 4/1954, trước đây công tác ở ngành ngân hàng rồi kho bạc liên tục từ tháng 10/1994 đến nay. Tháng 4/2014 tôi hết tuổi lao động nhưng thời gian công tác chưa đủ 20 năm. Nếu đơn vị ra quyết định cho tôi nghỉ việc thì tôi được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội như thế nào? nếu muốn được hưởng lương hưu thì phải làm sao ?  Phạm Trần Trung Hiếu, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh

 

* Trả lời:

      Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên...

          Mục 9 Điều 58 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ cũng nêu rõ: "khi xác định điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 6 tháng, thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất".

           Trường hợp của Ông, đến tháng 3/2014 đủ 60 tuổi nhưng thời gian công tác chỉ có 19 năm 7 tháng.

          - Nếu đơn vị ra Quyết định nghỉ việc, Ông sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

           Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

          - Nếu Ông đóng bảo hiểm xã hội tiếp một lần cho 5 tháng còn thiếu để đủ 20 năm, Ông sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng.

          Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

 

* Câu hỏi:

            Tôi Lương Văn Hoạt, sinh năm 1959, đóng bảo hiểm liên tục từ năm 1979 đến năm 2013. năm nay tôi muốn về hưu, hỏi khi về hưu lương tôi được hưởng bao nhiêu? Và bảo hiểm chi trả hỗ trợ cho tôi là bao nhiêu? giap nguyên <giap-qn@yahoo.com>

 

* Trả lời:

            Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng lương hưu:

            Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên; Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi mức lương hưu giảm 1%) khi: Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên...

            Như vậy, năm 2014 Ông 55 tuổi, thời gian công tác 34 năm, muốn nghỉ hưu (nếu  làm việc trong điều kiện bình thường, không phải ngành nghề độc hại), Ông phải đi giám định sức khỏe, nếu Hội đồng Gíam định Y khoa  kết luận Ông bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ được nghỉ hưu (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi mức lương hưu giảm 1%).  

            Trong thư Ông không nêu rõ quá trình lương nên Bảo hiểm xã hội không thể tính tiền lương hưu cụ thể cho Ông được, xin nêu cách tính và mức hưởng lương hưu để Ông tham khảo như sau:

            -  Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội (quy định tại Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội) tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

             - Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

 

  

Câu hỏi:

            Trước đây, tôi công tác trong ngành giáo dục từ tháng 5/1975 đến tháng 11/2003, tổng công là 28 năm 7 tháng. Tuy nhiên khi giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên thì thời gian của tôi chỉ được tính là 26 năm 7 tháng, còn 2 năm (từ tháng 10/1983 đến tháng 9/1985 với chức danh là cán bộ, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là đứng lớp để hướng dẫn cho giáo viên thực hành) sao không được tính ? Đỗ Thị Phước, giáo viên đã nghỉ hưu hiện ngụ số 3/8, Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 (25/12/2013)

 Trả lời:

            Về đối tượng được hưởng, tại Điều 2, Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg quy định:

             "Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập)."

            Theo hồ sơ hưu trí của bà Đỗ Thị Phước lưu tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, trong Bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội: thời gian từ tháng 10/1983 đến tháng 9/1985, Bà là cán bộ Trung tâm thực hành thí nghiệm Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

            Như vậy, để có cơ sở giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với khoảng thời gian này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh  đề nghị bà Đỗ Thị Phước bổ sung Bản xác nhận thời gian từ tháng 10/1983 đến tháng 9/1985 Bà là giáo viên hướng dẫn thực hành của Trung tâm thực hành thí nghiệm Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long./.

 

* Câu hỏi:

            Tôi là giáo viên từ năm 1992 đến năm 2008, đủ 55 tuổi, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ có 16 năm nên tôi phải đóng bảo hiểm tự nguyện thêm 4 năm nữa để đủ điều kiện lĩnh lương hưu hàng tháng. Nay có công văn số 4281/BHXH-CSXH v/v hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. Vậy tại sao tôi không được hưởng trợ cấp theo quy định trên ? Nguyễn Thị Nhỉ, khu phố 4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

 (18/12/2013)

* Trả lời:

            Tại Điều 2, Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng được hưởng:

             "Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập)."

            Căn cứ vào hồ sơ hưu trí của bà Nguyễn Thị Nhỉ lưu tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh:  trước đây, Bà có thời gian trực tiếp giảng dạy ở các cơ sở công lập từ tháng 11/1992 đến tháng 8/2008, từ tháng 9/2008 đến tháng 10/2012, Bà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi nghỉ hưu, do đó  bà Nguyễn Thị Nhỉ không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo.

 

* Câu hỏi:

            Trước đây, tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nay đủ điều kiện để nghỉ hưu. Xin hỏi cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? Nguyễn Hoàng Đông, Đôn Thuận, Trảng Bàng

 (17/12/2013)

 * Trả lời:

         Tại Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Theo đó, Điều 17 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng nêu rõ:

Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau:

 

            ( BQ_BB X ST_BB ) + TONG_TN

BQ =   -------------------------------------

                     ( ST_BB + ST_TN )

 

 

Ký hiệu:

 

BQ = Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH

BQ_BB = Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc

TONG_TN = Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện

ST_BB = Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc

ST_TN = Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện

 

Trong đó: Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Như vậy, tiền lương bình quân của người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức đóng và thời gian đóng của cả 2 giai đoạn theo quy định./.

 

* Câu hỏi:

            Người lao động có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội gần 20 năm chưa đến tuổi nghỉ hưu, bị bệnh chết. Xin hỏi như vậy gia đình người lao động đó được hưởng chế độ như thế nào ? Thanhhatrương 321@gmail.com

 (17/12/2013)

* Trả lời:

            Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội khi chết thân nhân sẽ được hưởng các chế độ như sau:

            1- Trợ cấp mai táng: Người lo mai táng được nhận trợ cấp bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

            2- Trợ cấp tuất hàng tháng:

             Các đối tượng sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp hằng tháng:

            a) Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

            b) Người đang hưởng lương hưu;

            c) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu);

            d) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

             Thân nhân của các đối tượng quy định trên đây được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:

            a) Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai); con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

            b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

            c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

            d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

            Thân nhân quy định tại điểm b, c, d trên đây phải không có thu nhập  hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

            Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân  bằng 50% mức lương tối thiểu chung.

            Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

             Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết thuộc đối tượng quy định trên đây.

            3- Trợ cấp tuất một lần:

            - Người chết không thuộc các đối tượng quy định trên đây;

            - Người chết thuộc một trong các đối tượng trên đây nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng.

             Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

            Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết./.

 

 * Câu hỏi:

            Tôi tên Trịnh Thị Ngọc Vân, hiện là nhà giáo nghỉ hưu tại Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh, có thời gian công tác trong ngành giáo dục là 28 năm 10 tháng, mức lương hưu hiện hưởng thời điểm tháng 10/2013 là 3.458.000 đồng. cụ thể thời gian công tác như sau:

            - Từ tháng 5/1975 đến tháng 3/1993 là giáo viên trường cấp 1-2 Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh.

            - Từ tháng 4/1993 đến tháng 11/2000 là nhân viên văn thư trường cấp 1-2 Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh.

            - Từ tháng 12/2000 đến tháng 02/2004 là giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Trảng Bàng.

            Vậy xin hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo với thời gian là 28 năm 10 tháng hay không? mức hưởng cụ thể là bao nhiêu?                  

                (03/12/2013)       

* Trả lời:

            Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu và Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định:

            - Đối tượng được hưởng trợ cấp là nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập..., có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở công lập từ đủ 5 năm trở lên.

            -  Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục theo quy định trên đây đã được tính hưởng chế độ hưu trí (nếu không liên tục thì được cộng dồn). Thời gian tính hưởng trợ cấp nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng thì tính bằng 1/2 năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng 1 năm.

            - Mức trợ cấp một lần = (lương hưu tháng 10/2013 x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

            Trường hợp của Cô có thời gian công tác là 28 năm 10 tháng (trong đó thời gian từ tháng 4/1993 - 11/2000 không được tính vì thời gian này Cô làm văn thư). Như vậy, thời gian  trực tiếp giảng dạy của Cô là 21 năm 2 tháng (tính tròn 21 năm).

            Mức trợ cấp = (3.458.000 x 10%) x 21 năm = 7.261.800 đồng.

 

* Câu hỏi:

            Tôi tên: Võ Thị Trơn, sinh năm 1947, hiện cư trú tại Phường 4 Thị xã Tây Ninh. Trước đây tôi là Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thị xã Tây Ninh, đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ 01/01/2003, có thời gian trực tiếp giảng dạy là 27 năm 08 tháng. Vậy tôi có được hưởng chế độ thâm niên giáo dục hay không? Đối tượng nào được hưởng và mức hưởng là bao nhiêu ?

 

(21/11/2013)

* Trả lời:

            Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

            Tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập, có thời gian trực tiếp giảng dạy từ đủ 05 năm trở lên, nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến 31 tháng 05 năm 2011 và đang hưởng lương hưu tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2012.

            Mức trợ cấp được quy định tại Điều 4 là trợ cấp một lần bằng tiền và được xác định theo công thức sau:

       Mức trợ cấp một lần = (Lương hưu tháng 10/2013 x 10%) x Số năm được tính trợ cấp.

            Trong đó:

            - Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.

- Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12. tháng được tính tròn là 1 năm.

Theo quy định trên thì Bà đủ điều kiện để được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định này và được hưởng trợ cấp một lần, mức hưởng là: Lương hưu tháng 10/2013 x 10% x 28 năm. Vậy Bà liên hệ với Bảo hiểm xã hội Thị xã Tây Ninh để được hướng dẫn làm đơn theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

* Câu hỏi:

            Tôi tên Trần Hữu Công, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1951, hiện cư trú tại Thị trấn huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Trước đây tôi là Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Hòa Thành Tây Ninh, đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ 01/6/2011, có thời gian trực tiếp giảng dạy là 37 năm 03 tháng. Tôi có được hưởng chế độ thâm niên giáo dục theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg hay không ?

 

(21/11/2013)

 

* Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì chế độ trợ cấp theo Quyết định này là đối với giáo viên đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011.

Tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định: Nhà giáo nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 01 tháng 01 năm 1994 đến 31 tháng 5 năm 2011.

Căn cứ theo hồ sơ lưu trữ tại bảo hiểm xã hội Tây Ninh thì Ông nghỉ hưu từ 01 tháng 6 năm 2011 và đã được Bảo hiểm xã hội Tây Ninh điều chỉnh lại tiền lương bình quân bao gồm cả tiền lương thâm niên giáo dục để làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng.

Như vậy, Ông đã được hưởng chế độ thâm niên giáo dục theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP nên không được hưởng chế độ thâm niên theo Quyết định 52/2013-TTg.

 

* Câu hỏi:

            Chúng tôi hiện là nhà giáo đã nghỉ hưu. Nghe nói Chính phủ có quy định về chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu. Vậy xin hỏi cụ thể những trường hợp nào thì được hưởng chế độ này và mức trợ cấp ra sao ? Một số giáo viên nghỉ hưu, Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh.

 

(20/11/2013)

 

 * Trả lời:

           Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, ngày 30/8/2013 của Thủ tướng  Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; Công văn số 4281/BHXH-CSXH, ngày  29/10/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

            * Đối tượng áp dụng:

            Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập.

            * Điều kiện tính hưởng trợ cấp:

            Nhà giáo thuộc đối tượng trên đây được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:  

            - Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng trở lên);

            - Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011;

            - Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

            * Mức trợ cấp một lần:

            Mức trợ cấp= (Lương hưu tháng 10/2013 x 10%) x Số năm được tính trợ cấp.

            Như vậy, những nhà giáo đã nghỉ hưu có đủ điều kiện nêu trên liên hệ BHXH huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

 

* Câu hỏi:

           Tôi đến tháng 6/2015 là đủ tuổi về hưu nhưng số năm đóng BHXH còn thiếu 24 tháng. Vậy tôi phải đóng cho đủ 24 tháng bảo hiểm để hưởng lương hưu hay được giải quyết nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần. Nếu nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần thì  được hưởng những quyền lợi gì ?    (Lương Thị Minh Hằng, Trường TH Thạnh Bình A, Tân Biên).

 (07/11/2013)

* Trả lời:  

Luật BHXH quy định điều kiện nghỉ hưu khi nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi và phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

            Trường hợp của Bạn đến tháng 6/2015 đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu 24 tháng. Bạn có thể lựa chọn: tham gia BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí; hoặc nếu không tham gia BHXH tự nguyện thì sau 12 tháng  nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH Bạn được hưởng BHXH một lần. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH.

Như vậy, đến thời điểm đó, Bạn liên hệ BHXH huyện Tân Biên để được tham gia BHXH tự nguyện hoặc lập hồ sơ để hưởng BHXH một lần.

 

 

* Câu hỏi:

            Tôi tham gia BHXH 12 năm. Hiện nay, vì điều kiện gia đình, tôi chuyển về TP HCM sinh sống cùng gia đình nên tôi xin nghỉ việc. Vậy trong thời gian này tôi được hưởng chế độ bảo hiểm như thế nào ? (Lê Nguyễn Bảo Quốc, Trường TH Hòa Đông A, Hòa Hiệp, Tân Biên).

 (07/11/2013)

* Trả lời:

            Theo điểm c, Điều 30 Luật BHXH quy định: "Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội". Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH.

            Trường hợp bạn chuyển về TP HCM sinh sống, bạn liên hệ BHXH huyện nơi bạn cư trú để được hưởng chế độ BHXH một lần theo quy định trên đây.

 

* Câu hỏi:

            Tôi 57 tuổi, trước đây là cán bộ nhà nước nhưng đã nghỉ việc do sức khỏe yếu, nhờ vào đồng lương hưu của chồng, có một con nay 19 tuổi lại bị tàn tật. Tháng 6/2013 chồng tôi bị bệnh chết. Khi chồng còn sống, lúc đau, bệnh, tôi là người chăm sóc. Khi chết, gia đình bên chồng lại đưa chồng tôi về làm đám tang (tại nhà con riêng của chồng). Xin hỏi tôi và con tôi có được hưởng chế độ tuất và mai táng phí của chồng hay không ? Nguyễn Thị Vàng, Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh.

(07/10/2013)

* Trả lời:

            * Về chế độ Tuất: Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 12  năm 2006 quy định: các đối tượng (trong đó có đối tượng hưu trí) khi chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:

            a) Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai); con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

            b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

            c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

            d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

            Thân nhân quy định tại điểm b, c, d khoản này phải không có thu nhập  hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

            Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung (số thân nhân không quá 4 người).

            * Về trợ cấp mai táng, Luật BHXH cũng quy định: Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng.

            Như vậy: - Nếu Bà không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; con bà 19 tuổi, bị tàn tật (nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) thì cũng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

            - Về trợ cấp mai táng phí, nếu con riêng của chồng Bà lo mai táng thì Bà không được hưởng số tiền mai táng đó mà con riêng của chồng Bà sẽ được hưởng.

 

* Câu hỏi:

            Đề nghị cơ quan BHXH Tây Ninh vui lòng cập nhật thông tin về các thủ tục hồ sơ cần thiết phải nộp cũng như thời hạn giải quyết hồ sơ cho trường hợp hưởng chế độ BHXH một lần lên Website BHXH Tây Ninh. Nguyễn Thanh Ngọc (nguythngoc@gmal.com).

(24/9/2013)

 * Trả lời:

            Ban biên tập xin cảm ơn bạn đã quan tâm và góp ý. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này vào mục Chế độ BHXH, BHYT, đồng thời đăng tải ở mục hỏi đáp để đối tượng cùng xem.

            * Hồ sơ giải quyết hưởng BHXH một lần như sau:

            1- Sổ BHXH (sổ BHXH phải được cơ quan BHXH chốt sổ và xác nhận thời gian tham gia BHXH đến thời điểm nghỉ việc);

            2- Các loại giấy tờ cho từng trường hợp sau đây:

              a- Trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu (nam: 60 tuổi; nữ: 55 tuổi) nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH:

             Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao), hoặc Quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao), hoặc văn bản chấm dứt HĐLĐ, HĐLĐ hết hạn (bản chính hoặc bản sao).

            b- Trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu:

            Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản chính hoặc bản sao).

            c- Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng BHXH:

            Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa.

            d- Trường hợp ra nước ngoài định cư:

             Bản dịch tiếng Việt (có công chứng) của Thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc Thẻ thường trú hoặc Giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp.

            đ- Trường hợp sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH (kể

cả bảo lưu thời gian đóng BHXH) và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng BHXH :

            Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu số 14-HSB)

            e- Trường hợp chấp hành xong hình phạt tù không phải án treo thì ngoài các giấy tờ nêu trên, bổ sung: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (Bản sao có công chứng).

            * Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            Bạn liên hệ BHXH huyện, thị xã để làm thủ tục hưởng chế độ BHXH một lần./.

* Câu hỏi:

            Ba tôi tên Phạm Văn Ba là cán bộ hưu trí, bị bệnh chết ngày 17/6/2013. Tháng 7/2013, khi làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tuất. Do sự am hiểu còn hạn chế, tôi đã không khai tên người em cùng cha khác mẹ là Phạm Minh Long, sinh năm 2003 vào tờ khai hoàn cảnh gia đình và đã đại diện gia đình làm thủ tục lãnh tiền mai táng phí và tuất hàng tháng cho mẹ tôi. Nay tôi xin đề nghị BHXH cho gia đình tôi được bổ sung thêm 01 định suất  cho em tôi có được không? (Phạm Thị Minh Hà, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh).

 

(18/9/2013)

* Trả lời:

            Theo công văn 1958/ BHXH-CSXH, ngày 16/5/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: "Căn cứ để xem xét giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng hoặc một lần là tờ khai hoàn cảnh gia đình có khai đầy đủ các thông tin, đã có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đối chiếu với quy định của Nhà nước về chính sách để giải quyết. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thân nhân không hiểu rõ chính sách nên đã không kê khai đầy đủ những thân nhân mà khi đối tượng còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, nên sau khi giải quyết hưởng chế độ tử tuất thân nhân người lao động lại đề nghị bổ sung định suất tuất. Đây là vấn đề vướng mắc, BHXH Việt Nam cũng đã tổng hợp báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa được hướng dẫn. Do đó, hiện nay chưa xem xét, giải quyết định suất tuất phát sinh".

              Như vậy, Chế độ tuất đối với thân nhân ông Phạm Văn Ba BHXH Tây Ninh đã giải quyết 01 định suất cho  mẹ của bạn đúng như hồ sơ bạn đã gửi cho cơ quan BHXH. Việc bạn đề nghị BHXH cho gia đình được bổ sung thêm 01 định suất  cho em bạn là Phạm Minh Long, BHXH Tây Ninh chưa có cơ sở để giải quyết bổ sung.

 

* Câu hỏi:

            Tôi tên Vũ Trường Giang, hiện công tác trong ngành Y tế thuộc huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Quá trình công tác của tôi như sau:

            - Tháng 6/1994, tôi đi nghĩa vụ quân sự, đến ngày 30/6/1996 được xuất ngũ về địa phương.

            - Tháng 10/1996, tôi đi học lớp Trung cấp y tế đến tháng 5/1998 ra trường.

            - Tháng 8/1998, tôi được tuyển dụng vào làm việc trong ngành y tế.

            Theo sổ BHXH thì thời gian tham gia BHXH của tôi được tính từ tháng 8/1998 chứ không phải từ tháng 6/1994. Như vậy có đúng không? Tại sao thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự không được tính là thời gian tham gia BHXH?

       (18/9/2013)      

* Trả lời:

            Theo công văn số 1188/BHXH-CSXH, ngày 6/4/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại mục 1, khoản 1.7 có nêu: "Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an

nhân dân để hưởng BHXH được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước 01/01/1995. Trong đó, người có thời gian công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, nếu sau đó được tuyển dụng vào cơ

quan, xí nghiệp Nhà nước thì thời gian công tác trong quân đội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)".

            Trường hợp của bạn, nhập ngũ tháng 6/1994, xuất ngũ tháng 6/1996 (sau ngày 15/12/1993) nên thời gian công tác trong quân đội không được tính đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy sổ BHXH của bạn thể hiện bạn tham gia BHXH từ tháng 8/1998 là đúng quy định.

 

* Câu hỏi:

              Tôi tên Nguyễn Đình Thám, sinh ngày 05/8/1953, là giáo viên trường THPT Hoàng Văn Thụ, Châu Thành, Tây Ninh. Tháng 9/2013 tôi nhận chế độ hưu trí theo Quyết định số 498/QĐ-BHXH, ngày 25/8/2013 của BHXH Tây Ninh. Tôi thấy quyết định mức hưởng chê độ hưu trí của tôi thực hiện theo lương cơ bản là 1.050.000 đồng nên trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của tôi hiện nay là 29.508.340 đồng và lương hưu hàng tháng là 5.207.354 đồng. Trong khi mức lương cơ bản hiện nay là 1.150.000 đồng thì tôi sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 32.307.858 đồng và lương hưu hàng tháng 5.703.152 đồng.

               Vậy tôi hỏi bao giờ thì BHXH Tây Ninh thực hiện tính lương hưu theo mức lương cơ bản 1.150.000 đồng, khi đó tôi có được lĩnh chênh lệch hay không? và trong quyết định hưởng lương hưu hàng tháng, giấy chứng nhận hưu trí có điều chỉnh cấp lại không?

(12/9/2013)

                                                 

*Trả lời:

              Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 73/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2013. Theo đó, các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 73/2013-NĐ-CP được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/7/2013. Tuy Nghị định đã có nhưng việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng phải theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, sau đó BHXH tỉnh Tây Ninh mới điều chỉnh tăng và truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng.

              Trường hợp ông hỏi cũng giống như nhiều trường hợp khác. Khi nhận đầy đủ văn bản hướng dẫn, BHXH tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức thực hiện việc điều chỉnh tăng và truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP. BHXH tỉnh không cấp lại Giấy chứng nhận hưu trí mà chỉ làm Phiếu điều chỉnh lương hưu

 

* Câu hỏi:

              Tôi tên Trần Trọng Phúc, công tác tại Phòng Giáo dục Tân Châu, tham gia B