Hỏi đáp
Thứ 5, Ngày 19/11/2015, 14:00
Hỏi đáp về Bảo hiểm thất nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2015

 

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP* Câu hỏi:

Chồng tôi có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 9/2017, tháng 12/2018 không may bị tai nạn lao động chết. Lúc chồng tôi chết, tôi đang mang thai 5 tháng. BHXH cho tôi hỏi: Khi tôi sinh, con tôi có được hưởng trợ cấp gì không? Nếu có thì được trợ cấp như thế nào ?  Havinguyen90@gmail.com

(09/4/2019)

* Trả lời:

          Theo quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: Trường hợp người lao động chết do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trong đó có: Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai...

          Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở; Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

          Như vậy, trường hợp của bạn, khi chồng bạn chết do tai nạn lao động bạn mới mang thai được 5 tháng nên khi sinh con, con bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng sinh con./.


* Câu hỏi:

Tôi làm việc cho một công ty TNHH thuộc huyện Tân Châu, từ tháng 3/2010, hàng tháng có đóng BHXH, BHTN đầy đủ. Tháng 9/2018 tôi nghỉ việc và nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, nhưng Trung tâm không nhận hồ sơ vì chưa chốt sổ BHXH do đơn vị nợ tiền BHXH, đến tháng 12/2018, mới chốt được sổ BHXH nhưng quá hạn để hưởng thất nghiệp, Trung tâm không giải quyết. Vậy nếu sau này tôi đi làm lại thì thời gian đóng BHTN được tính như thế nào? Đề nghị BHXH cho tôi biết tôi biết rõ hơn.  Bùi Thị Bạch Tuyết, TP Tây Ninh

(22/3/3019)

* Trả lời:

          Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định: “Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.

          Trường hợp của Bạn, nghỉ việc từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018 mới nộp hồ sơ nên đã quá thời hạn 3 tháng theo quy định, do đó không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về thời gian đóng BHTN: Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 nêu rõ: “ Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

          BHXH trích dẫn các quy định của pháp luật để Bạn được rõ./.* Câu hỏi:

Tôi tham gia đóng BHXH, BH thất nghiệp từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2016 nghỉ việc, đến tháng 01/2017 tiếp tục tham gia BHXH, BH thất nghiệp đến tháng 12/2017 chấm dứt HĐLĐ, đến tháng 4/2018 tôi nộp hồ sơ để hưởng BH thất nghiệp nhưng Trung Tâm dịch vụ việc làm nói không được hưởng. Vậy BHXH cho tôi hỏi điều kiện để được hưởng BH thất nghiệp như thế nào? Tôi có đóng sao không được hưởng? hoanphampham@gmail.com

(01/6/2018)

            * Trả lời:

Tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Tại khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm quy định: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập”.

Trường hợp của Bạn nộp hồ sơ quá thời hạn 03 tháng theo quy định nên Trung tâm dịch vụ việc làm không giải quyết. Tuy nhiên, thời gian Bạn đóng Bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng sẽ được bảo lưu, cộng nối vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có việc làm mới và được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi Bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định nêu trên./.

 

 * Câu hỏi:

Tháng 5/2018, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng lao động, đến thời điểm đó, tôi đóng BHTN được 2 năm. Tôi được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghịệp như thế nào? (không hưởng chế độ BHXH vì sau này sẽ đóng tiếp). Vậy nếu hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có ảnh hưởng đến chế độ BHXH sau này không? Nguyễn Văn Thành, TT Tân Biên, Tây Ninh

(03/04/2018)

 

 * Trả lời:

Điều 50 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định (trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập).

Như vậy, theo quy định trên, Bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng  (thời gian đã tính hưởng trợ cấp thất nghiệp này không được tính cho trợ cấp thất nghiệp của lần sau, nếu sau này Bạn có tham gia bảo hiểm thất nghiệp), và không ảnh hưởng đến thời gian đã đóng BHXH bắt buộc để tính hưởng các chế độ BHXH về sau. Đề nghị Bạn liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để được hướng dẫn lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp./.

* Câu hỏi:

Tôi đi làm ở Công ty TNHH Han and Young đến tháng 3/2017 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian được 02 năm 8 tháng, có đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Vì không biết về trợ cấp thất nghiệp nên đến giờ tôi vẫn chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp. Xin hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không ? Vũ Tiến Mạnh, Châu Thành, Tây Ninh

(27/7/2017)

* Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định:

“ Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Như vậy, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo bạn trình bày thì đến nay bạn đã nghỉ việc trên 4 tháng. Trường hợp của bạn sẽ không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp là 02 năm 8 tháng vẫn sẽ được bảo lưu để hưởng vào lần hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau./.

 

* Câu hỏi: 

Đề nghị cơ quan BHXH cho biết thủ tục để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, và trong thời hạn bao lâu sau khi nghỉ việc ? Vũ Hoàng - Công ty PouHung VN

(05/6/2017)

* Trả lời:

Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp quy định:

- Về thủ tục:

“1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

- Về thời hạn nộp hồ sơ:

Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp quy định:

 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Như vậy, theo quy định trên, đề nghị Bạn liên hệ Trung Tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh để lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.      

 

* Câu hỏi: 

Tôi công tác trong ngành Giáo dục được 16 năm, đóng BHXH, BHTN đầy đủ. Tôi muốn xin thôi việc. Vậy tôi được hưởng chế độ như thế nào? Chế độ bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng không ?   Nguyễn Đăng Sang- Trường Tiểu học Thạnh An, Thạnh Bình, Tân Biên.

(24/11/2016)

* Trả lời:

* Về chế độ BHXH một lần:

Theo Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động quy định:

“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi”.

* Về trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp:

Khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm quy định: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Điều 50 Luật Việc làm quy định: “1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng…”

 Như vậy, sau 12 tháng kể từ ngày thôi việc, Bạn liên hệ cơ quan BHXH huyện để được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần;  trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, Bạn liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh để được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp./.

 

* Câu hỏi: 

Em công tác ở 2 nơi ,nơi đầu tiên em tham gia bhxh,bhtn từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2014.Sau đó em hết hợp đồng làm việc nên ngừng tham gia. Đến tháng 10/2015 thì em tiếp tục tham gia 2 loại bảo hiểm trên và tháng 5/2016 thì em kết thúc hợp đồng. ​Như vậy, e có được hưởng trợ cấp BHTN không ? Tại vì đợt tham gia đầu tiên em vẫn chưa hưởng BHTN. Nếu như được thì xin vui lòng cho em biết về hồ sơ và địa điểm để em nhận BHTN.

 (07/7/2016)

* Trả lời:

            Điều 45 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013 quy định:

            1- Về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

            Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp…

2- Về thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

            Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

- Sổ bảo hiểm xã hội.

3- Về thời hạn nộp hồ sơ : Nghị định số 28/NĐ- CP cũng quy định :

- Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

- Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Trường hợp của Bạn được cộng dồn 2 quá trình tham gia để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đề nghị bạn liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm để được hường dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 
* Câu hỏi:
            Tôi là 1 giáo viên dạy hợp đồng 7 năm,  hè tôi không được hưởng lương, tôi có tham gia bảo hiểm, vậy những tháng tôi không được hưởng lương có được gọi là thất nghiệp không? Nếu có tại sao tôi không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? tất cả giáo viên thuộc dạng biên chế nhà nước cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, tiền đó không dùng trả cho những người thất nghiệp như tôi, vậy tiền đó sử dụng đi đâu?
(20/8/2014)
* Trả lời:
            Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, tại Điều 15 nêu rõ:
            Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
            1- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật.
            Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV ít nhất một ngày trong tháng đó.
            2- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động (Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh) khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV.
            3- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký với Trung tâm Giới thiệu việc làm.
            Như vậy, nếu thỏa mãn các điều kiện trên đây bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và tiền đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp dùng để trả cho những người đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Chính phủ.
 
* Câu hỏi:
                Vợ tôi là có hộ khẩu tại tỉnh Bình Phước, vào 2 năm trước có làm việc tại Bình Dương và tham gia bảo hiểm được 1 năm 10 tháng bao gồm cả bảo hiểm thất nghiệp, có quyết định nghỉ việc vào ngày 01/07/2014.
                Nay vì điều kiện gia đình nên đành phải chuyện về quê chồng sinh sống, tức thị xã Tây Ninh. Kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, vào ngày 01/07/2014 đến nay là 18 ngày, trước khi chuyển về quê sinh sống, vợ tôi đã đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp chuyển tỉnh tại tỉnh Bình Dương.
                Hiện tại vì sức khỏe không được tốt nên vợ tôi phải ở nhà nghỉ ngơi, thời gian dự tính qua năm 2015 mới tiếp tục làm việc.
                Với trường hợp trên thì thủ tục để nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Tây Ninh cần các loại giấy tờ gì? Hiện tại đã có giấy quyết định chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, được cấp vào ngày 10/07/2014 tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương . Xin hỏi trong thủ tục hưởng BHTN có cần giấy có cần hộ khẩu, giấy tạm trú, KT3 hay các loại giấy tờ cần thiết nào nữa không.
                Vì công việc của tôi khá bận mà vợ thì mới chuyển về đây sinh sống nên tôi mong phía bảo hiểm Tây Ninh có thể hỗ trợ tôi qua email nhằm tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.
                Xin chân thành cảm ơn ! (yeunghietvannam@gmail.com)
 (28/7/2014)
 
* Trả lời:
            Theo thông tư 04/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ LĐTBXH về việc bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp, tại mục 5 sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 và khoản 3 Điều 9 quy định:
                "Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.
                Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc".
                Như vậy:
                * Nếu đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nơi đã làm việc trước khi mất việc làm, hồ sơ bao gồm:
                - Bản đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
        - Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
        - Sổ BHXH.
                * Nếu đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại  tỉnh khác sau khi nghỉ việc, hồ sơ bao gồm:
                - Giấy xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
                - Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
                Về thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp không quy định hộ khẩu, giấy tạm trú, KT3.
                Đề nghị bạn liên hệ Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tây Ninh để biết thêm chi tiết và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.
 
* Câu hỏi :
Chào anh/chị, hiện tại em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nhưng chưa có việc làm. Anh/ chị vui lòng cho em hỏi điều kiện để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi gì em được hưởng khi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và nơi nào em đăng ký bảo hiểm thất nghiệp? (Longpt)
 
* Trả lời:
Theo quy định của Luật BHXH về chế độ Bảo hiểm thất nghiệp thì đối tượng áp dụng đối với người lao động như sau :
- NLĐ hợp đồng lao động,  hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;
- NLĐ hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
- Những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước.
 * Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:
          - Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp;
          - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định .
- Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH.
 
Như vậy, trường hợp của bạn đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm thì chưa thuộc đối tượng Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
 
* Câu hỏi:  
            Cho hỏi em làm công ty cũ và tham gia bảo hiểm từ tháng 04/2011 đến tháng 04/2013 em nghỉ việc , tháng 10/2013 em vào làm công ty mới đến nay , do công ty cũ giải quyết chậm bảo hiểm thất nghiệp cho em , quá hạn em chưa lãnh được và em yêu cầu công ty giải quyết cho em , công ty hẹn là cuối tháng 03/2014 em xuống lãnh sổ và lãnh bảo hiểm thất nghiệp nhưng tháng 02/2014 em phải đi nghĩa vụ quân sự thì em có thể ủy quyền được không ? và mấy tháng em làm ở công ty mới có được cộng dồn hay không ??? . và em muốn ủy quyền cho người thân lãnh luôn bảo hiểm xã hội có được không ? Email: seven19.91four_takeshi@yahoo.com.vn
 (11/02/2014)
* Trả lời:
 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định: trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt  hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động.
Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ cũng quy định: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Như vậy, thời gian bạn nghỉ việc ở công ty cũ từ tháng 4/2013 đến nay đã quá thời gian quy định, cho nên thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là tổng thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc ở công ty cũ từ tháng 4/2011 cộng với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty mới cho đến khi nghỉ việc.
Nếu bạn nghỉ việc ở công ty mới để đi nghĩa vụ quân sự, đề nghị bạn liên hệ Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần.
Về chế độ bảo hiểm xã hội một lần, Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.
* Câu hỏi:
            Kính gửi BHXH Tây Ninh.
            Tôi làm việc ở công ty cũ được 4 năm và có tham gia bảo hiểm xã hội được 4 năm, nhưng công ty đã dừng đóng bảo hiểm trước khi tôi thôi việc 1 tháng, tôi bắt đầu đi làm ở công ty khác và tham gia bảo hiểm lại sau đó 5 tháng (nên bị ngắt quãng 5 tháng). Vậy cho hỏi thời gian đóng bảo hiểm có được cộng dồn hay không? hay tính lại từ đầu ? Mong được giải đáp giúp. Xin cảm ơn. (luongminhduc83@gmail.com)
 (10/12/2013)
* Trả lời:
             Trường hợp của bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 4 năm, khi nghỉ việc ở Công ty cũ vẫn chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Khi bạn làm việc ở Công ty mới có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 01 năm trở lên thì sẽ được cộng nối thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trước đó để tính hưởng chế độ. 
 
* Câu hỏi:  
Trước đây, tôi làm việc trong ngành Y tế , tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01/2009, đến tháng 5/2011 tôi nghỉ việc. Tháng 8/2011 tôi vào làm việc cho một công ty TNHH và  tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 10/2013 tôi chấm dứt hợp đồng lao động. Xin hỏi thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của tôi như thế nào? có được tính thời gian trong ngành Y tế không? mức trợ cấp ra sao? Maihonghoa75@gmail.com
 
(10/12/2013) 
* Trả lời:
 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Như vậy thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là tổng thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc trong ngành Y tế (từ tháng 01/2009 đến tháng 5/2011) và thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc ở công ty TNHH (từ tháng 8/2011 đến tháng 10/2013).
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
 
* Câu hỏi:
Tôi muốn hỏi về bảo hiểm thất nghiệp. Nếu người lao động đã nghỉ việc không còn làm nữa mà có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 01 năm trở lên mà chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp, vậy sau này, người lao động có được lãnh bảo hiểm thất nghiệp không ? (utlien88@yahoo.com.vn)
(29/11/2013) 
* Trả lời:
Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hiểm thất nghiệp quy định người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
-  Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
-  Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.
-  Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.
            Như vậy, trường hợp người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 01 năm, không còn làm việc nữa thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nếu người lao động vẫn chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải thực hiện đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh & xã hội để được hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp.
             Trường hợp quá thời gian trên, sau này nếu người lao động đi làm việc lại và có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1 năm thì sẽ được cộng nối thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước đó để tính hưởng chế độ.
 
 * Câu hỏi:  
Một số công nhân công ty Việt Nam-Mộc Bài hỏi: Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, việc đăng ký thất nghiệp, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian hưởng trợ cấp BHTN như thế nào?
 
(27/11/2013)
 
* Trả lời:
Căn cứ Nghị định số 100/2012/NĐ/CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ/CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
* Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):
Người thất nghiệp được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau:
- Đã đóng BHTN từ đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) theo đúng quy định của pháp luật.
Tháng đóng BHTN của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng BHTN, người lao động đã thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV ít nhất 01 ngày trong tháng đó.
- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật.
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm, ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc.
* Đăng ký thất nghiệp:
- Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động-Thương binh và Xã hội để đăng ký thất nghiệp.
- Hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp đến thông báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm.
* Mức hưởng BHTN:
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật.
* Thời gian hưởng BHTN:
- Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng BHTN.
- Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng BHTN.
- Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng BHTN.
            - Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng BHTN trở lên.
 
* Câu hỏi:
            Chúng tôi là giáo viên đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa được biết quyền lợi của loại hình này. Đề nghị cơ quan BHXH giải thích. (Trần Phi Long- trường tiểu học Tầm Lanh-Gò Dầu)
 (12/9/2013)
* Trả lời:
Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hiểm thất nghiệp quy định người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng 03 chế độ sau: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm.
             1- Trợ cấp thất nghiệp:
a- Điều kiện hưởng:
-  Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
-  Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.
-  Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.
b- Mức trợ cấp thất nghiệp:
            Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
c- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:
             a- Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
              b- Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
              c-  Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
                d-  Mười hai tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.
              2- Hỗ trợ học nghề:
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với thời gian không quá sáu tháng. Mức hỗ trợ bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề.
3- Hỗ trợ tìm việc làm:
             Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí
 
* Câu hỏi:
Em làm Công ty thứ nhất từ tháng 10/2010 đến tháng 01/2011 và có đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng lúc nghỉ việc, em không làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, em làm ở Công ty thứ hai từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013 và có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy khi em nghỉ ở Công ty thứ hai thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu và có được cộng dồn không? Mức lương hưởng là mức lương trung bình hay mức lương cuối cùng ? Bùi Thu Quý (quy.bui@axonactive.vn)
(24/07/2013)
* Trả lời:
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp của em có thời gian làm việc ở 02 công ty sẽ được cộng dồn để tính thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Em tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ 36 tháng, sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng của 06 tháng liền kề ở Công ty thứ hai trước khi thất nghiệp.
 
* Câu hỏi:
Cho tôi xin hỏi: hiện nay Hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì? Thời hạn nộp hồ sơ là bao nhiêu ngày? (Tienvi21@ymail.com )
(10/7/2013)
* Trả lời:
Theo Thông tư số 04/2013, hồ sơ hưởng BHTN theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 127/2008 đã được sửa đổi, bổ sung, bao gồm:
a) Đề nghị hưởng BH thất nghiệp theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Bản sao HĐLĐ hoặc HĐ làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận cuả đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời NLĐ phải xuất trình sổ BHXH có xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BH thất nghiệp hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BH thất nghiệp.
NLĐ phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng BH thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp ( ngày thứ nhất trong thời hạn 15 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày NLĐ đăng ký thất nghiệp).
 
* Câu hỏi:
Tôi bắt đầu làm việc từ tháng 8/2008 và chấm dứt HĐLĐ vào tháng 4/2013. Ngày 01/4/2013 tôi có quyết định đi làm trong cơ quan Nhà nước. Vậy tôi xin hỏi trường hợp của tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Nếu tôi không được nhận thì thời gian tham gia BHTN trước đó của tôi sẽ bị mất hết hay sao? Hoa Nguyen <hoa giay00@gmail.com>
 
(25/6/2013)
 
*Trả lời:
Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp:
“1- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức.
2- Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
3- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.”
Điều 21 cũng quy định: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định trong Nghị định này để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”
Trong thư bạn nói chấm dứt HĐLĐ vào tháng 4/2013, và ngày 01/4/2013 bạn có quyết định đi làm trong cơ quan Nhà nước. Như vậy, bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.Thời gian đóng BHTN sẽ được cộng dồn cho đến khi bạn bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
 
* Câu hỏi:
Chúng tôi đựoc biết người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm. Vậy những trường hợp nào được xem là có việc làm? Có phải chỉ khi đựơc ký HĐLĐ thì mới xem là có việc làm? (Nguyễn Thị Lê), xin cảm ơn.
 
(31/5/2013)
 
* Trả lời:
Theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2013 của Bộ LĐ-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BH thất nghiệp, người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
      - Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (Kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà người lao động  xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
-  Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ hoặc HĐ làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trên quyết định tuyển dụng.
            - Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp:
Đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện: ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đối với nghành nghề chỉ kinh doanh các nghành nghề có điều kiện: ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày đáp ứng đủ các điều kiện để hoạt động kinh doanh.
  
           * Câu hỏi :
Tôi công tác tại một doanh nghiệp, có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Tháng 6 này tôi chấm dứt hợp đồng lao động, cho tôi hỏi mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ?
 
( 30/5/2013 )
* Trả lời : 
Khoản 2 Điều 16 Nghị định 127/2008/NĐ/CP quy định: Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, cụ thể:
- Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.
 
 
* Câu hỏi:
          Việc tham gia bảo hiểm thất ngiệp ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện như thế nào?
 (06/11/2012)
* Trả lời:
          Theo Thông tư số 113/2009/TT-BQP, ngày 7/12/2009 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp quy định:
Người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ mười hai (12) tháng đến ba mươi sáu (36) tháng và hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn trong các đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
          Trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động có đủ điều kiện theo quy định phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho BHXH Bộ Quốc phòng.
          Thời điểm tính số lao động hàng năm của các đơn vị để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là ngày 1 tháng 1 theo dương lịch. Trường hợp, trong năm tài chính mà doanh nghiệp đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, số lao động giảm đến dưới 10 lao động thì đơn vị vẫn phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho đến hết năm đó.
          Trường hợp vào các thời điểm khác trong năm, người sử dụng lao động sử dụng từ đủ 10 lao động trở lên thì đơn vị phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 của tháng tiếp theo năm dương lịch cho số người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 
* Câu hỏi:
           Người lao động nào thuộc diện phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tham gia trong thời gian bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp và quyền lợi được hưởng như thế nào? (nqt26@ymail.com)
(18/10/2012) 
* Trả lời:
            Theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng.
             Người lao động hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
             Để được hưng quyền lợi bảo hiểm thất nghip, người lao động phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 12 tháng cụ thể là:
             03 tháng, nếu đóng đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng; 06 tháng, nếu đóng đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng; 09 tháng, nếu đóng đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng; 12 tháng, nếu đóng đủ từ 144 tháng trở lên.
             Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
 
* Câu hỏi:
      Đơn vị chúng tôi có một số trường hợp công nhân nghỉ việc, trong diện được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tuy nhiên do nộp hồ sơ trễ so với thời gian qui định nên không được hưởng chế độ này. Công ty xin rút kinh nghiệm, nhưng cũng xin cơ quan Bảo hiểm xã hội thông cảm, giải quyết số hồ sơ nộp trễ thời gian, nhằm đảm bảo quyền lợi cho công nhân. Xin chân thành cảm ơn. (Cty TNHH may mặc Langham và một số đơn vị khác thuộc KCN Trảng Bàng, Tây Ninh)
(18/09/2012)
* Trả lời:
          Thông tư số 32/2010/TT- BLĐTBXH, ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định: “... Những trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá bảy ngày nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định được đăng ký thất nghiệp và giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
         - Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên;
        - Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;
        - Do thiên tai, địch họa có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo đơn đề nghị của người lao động.”
         Và “ trong thời hạn hai mươi ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, dự thảo Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của từng người lao động và trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký quyết định, sau đó gửi một bản đến bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp.”
         Căn cứ quy định trên, Bảo hiểm xã hội Tây Ninh sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho công nhân khi có Quyết định của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội.
 
* Câu hỏi:
          Tôi làm nhân viên cấp dưỡng của trường, có ký hợp đồng làm việc được 1 năm, nay chuẩn bị nghỉ hộ sản. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Trường hợp sau khi nghỉ thai sản tôi bị cắt hợp đồng, không tiếp tục làm việc nữa thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? (Nhân viên Trường mẫu giáo Vành Khuyên- Hòa Thành)
(11/09/2012)
* Trả lời:
          Theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), bạn ký hợp đồng làm việc với nhà trường 1 năm là thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Về chế độ thai sản: Khoản 1, Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định: “ Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”. Như vậy bạn được hưởng chế độ thai sản.
          Trường hợp sau khi nghỉ thai sản bạn không tiếp tục làm việc nữa thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp (Theo qui định tại Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội).
 
 
* Câu hỏi:
            Tôi là giáo viên ở huyện Tân Biên, đã nghỉ việc từ ngày 01/5/2012, có thời gian đóng BHXH 25 năm 04 tháng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 03 năm 04 tháng; tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp thời gian là 6 tháng, kể từ ngày 22/5/2012. Đến ngày 01/8/2012, tôi được hưởng chế độ hưu trí hằng tháng theo quy định (suy giảm khả năng lao động 63%) thì cơ quan BHXH không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho tôi, lý do hưởng lương hưu. Vậy tôi xin hỏi những trường hợp nào thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp ?
(01/9/2012)
* Trả lời: 
          Theo qui định tại điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư số 32/2010/BLĐTBXH, ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau:
          a) Hết thời hạn hưởng theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;     
          b) Có việc làm;
          c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự;
          d) Được hưởng lương hưu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
         đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng;
         e) Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định;
         g) Ra nước ngoài để định cư;
         h) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;
         i) Bị chết.
         Ngoài thông tin trên, Thầy (Cô) có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội khi cần thiết để được tư vấn cụ thể.
 
* Câu hỏi: Tôi là giáo viên thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, xin hỏi người lao động nào thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tại sao giáo viên thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn hiệu trưởng nhà trường thì không?
(20/8/2012)
* Trả lời:  
         1- Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động:
           a) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;
          b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
          c) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;
          d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
          2- Giáo viên được xác định là viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp giáo dục theo chế độ hợp đồng làm việc nên thuộc đối tượng phải tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.
          - Căn cứ điểm 4 Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 của Chính phủ “quy định những người là công chức” trong đó xác định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc…cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện là công chức.
           Theo quy định trên Hiệu trưởng nhà trường là người đứng đầu, nên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 
  
* Câu hỏi: Người lao động nào thuộc diện phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tham gia trong thời gian bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp và quyền lợi được hưởng như thế nào?
 

* Trả lời:

      - Người lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp là:
      + Người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng .
      + Người lao động hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
      - Thời gian tham gia để đủ điều kiện hưng bảo hiểm thất nghip khi:
      + Người lao động đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp.
      - Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: Tính theo thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp, tối đa không quá 12 tháng:
      + 03 tháng, nếu đóng đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng;
      + 06 tháng, nếu đóng đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng;
      + 09 tháng, nếu đóng đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng;
      + 12 tháng, nếu đóng đủ 144 tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp trở lên.
      - Quyền lợi được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
      Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: Bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Lượt người xem:  Views:   921
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp