Hỏi đáp
Thứ 5, Ngày 19/11/2015, 14:00
Hỏi đáp về Bảo hiểm y tế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2015

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

 
 

* Câu hỏi:

Tôi thi hành nghĩa vụ quân sự tháng 02/1987, công tác tại Cơ quan chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, sau đó chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp đến tháng 10/1993 thì phục viên về địa phương. Vậy, tôi có thuộc diện được Ngân sách nhà nước mua BHYT không? truongquyetthang1968@gmail.com

(22/4/2019)

* Trả lời:

          - Khoản 3, Điều 12 Luật BHYT quy định về nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

          a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

          b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

          c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

          d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

          đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

          e) Trẻ em dưới 06 tuổi;

          g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

          h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

          i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

          k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

          l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

          m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

          n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

          - Khoản 4, Điều 12 Luật BHYT quy định về nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

          a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

          b) Học sinh, sinh viên.

          - Khoản 3, Điều 40 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định về chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp về phục viên:

          a) Được trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần; được bảo lưu thời gian tham gia BHXH hoặc nhận trợ cấp một lần từ Quỹ BHXH theo quy định của pháp luật;

          b) Đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

          c) Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức;

          d) Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

          - Điều 2 Thông tư số 107/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ quốc phòng đã về phục viên:

          “1. Quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên (sau đây gọi chung là quân nhân phục viên) không có chế độ bảo hiểm y tế, khi bị mắc bệnh, tai nạn được khám bệnh, chữa bệnh, miễn hoặc giảm viện phí tại các bệnh viện quân y.

 

          Quân nhân về địa phương tham gia làm việc trong các đơn vị, tổ chức thuộc diện phải đóng BHYT bắt buộc, có nguyện vọng thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện quân y theo chế độ BHYT”.

          Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của bạn, có thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng 02/1987 đến tháng 10/1993 thì phục viên nên không thuộc đối tượng được Nhà nước đóng BHYT; thời gian công tác trong Bộ Quốc phòng chưa đủ 15 năm nên cũng chưa đủ điều kiện để được miễn hoặc giảm khi khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện quân y theo quy định. Trường hợp bạn tiếp tục làm công việc thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì được lựa chọn khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện quân y./.

 

* Câu hỏi:

            Tôi muốn hỏi là tôi sinh mổ ở BVĐKTN Cao Văn Chí Tây Ninh chi phí gần 10 triệu đồng. Tôi có bảo hiểm y tế đăng ký KCB tại BVĐKTN Cao Văn Chí, tôi phải chi trả gần 7 triệu đồng. Vậy có đúng không ? (Hangvqg.lgxm@gmail.com)

(19/4/2016)

 * Trả lời:

Bệnh viện đa khoa tư nhân Cao Văn Chí là một cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, là bệnh viện Hạng III tuyến huyện có ký hợp đồng KCB BHYT .

Khi đến khám và điều trị bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh (sinh mổ……), bệnh nhân có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ, sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi trong phạm vi được hưởng BHYT, phần chi phí chênh lệch ngoài phạm vi chi của quỹ BHYT, cơ sở khám chữa bệnh có công khai cụ thể để bệnh nhân biết và đóng khoản chi phí chênh lệch ấy.

Trường hợp của bạn đến sinh mổ tại bệnh viện ĐKTN Cao Văn Chí, bạn có thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại BVĐKTN Cao Văn Chí, do đó bạn đã được hưởng quyền lợi BHYT trong phạm vi được hưởng, phần chi phí  bạn chi trả là phần chi phí chênh lệch ngoài phạm vi chi trả của quỹ KCB BHYT.

 

* Câu hỏi: 
Theo tôi được biết đối với người tham gia BHYT liên tục trên 5 năm khi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ không đồng chi trả với BHYT. Tôi đã tham gia trên 5 năm khi đi khám bệnh đúng tuyến số tiền khám và thuốc 254.000đ trong đó có phí chụp x-quang là 83.000đ sao bệnh viện bắt tôi phải đồng chi trả 60000đ? tôi không biết vậy có đúng hay không?
(29/10/2015)
* Trả lời:
Theo quy định tại điểm m, Điều 3 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam có nêu rõ: Cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện thời điểm này là 1.150.000 x6 = 6.900.000 đồng (trừ các trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến).
Trường hợp bạn đã tham gia BHYT 05 năm liên tục và nếu bạn có chi phí cùng chi trả (5% hoặc 20% ) của các lần khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật (CMKT) trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm: Khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật thì được miễn cùng chi trả.
Trường hợp của bạn nêu trên chỉ  có thời gian tham gia BHYT liên tục trên 05 năm. Khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, bạn phải thực hiện đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng (nếu bạn thuộc đối tượng cùng chi trả 20%). Tổng chi phí khám,chữa bệnh BHYT của bạn: 254.000 đồng, thì  phần cùng chi trả 20 % là 50.800 đồng (nếu bạn thuộc loại đối tượng cùng chi trả 20%); bệnh viện bắt bạn cùng chi trả là 60.000 đồng, bạn nên xem lại chi tiết trên biên lai thu tiền, liên hệ trực tiếp với bộ phận kế toán viện phí của bệnh viện để được giải thích thỏa đáng./.
 
* Câu hỏi:
Tôi tham gia BHYT 5 năm liên tục, từ đầu năm đến nay tôi phải nhập viện điều trị bệnh suy thận mãn. Nghe nói có chính sách đối với người tham gia BHYT liên tục. Vậy đó là chính sách gì, tôi phải làm thủ tục gì để được hưởng ?
 (21/8/2015)
* Trả lời:
Khoản c, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi năm 2014 quy định: “Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí nếu có thời gian tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên và có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở”
          Trường hợp của bạn đã tham gia BHYT 05 năm liên tục và nếu bạn có chi phí cùng chi trả (5% hoặc 20%) của các lần khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật (CMKT) trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương 6,9 triệu đồng), sẽ được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Những lần khám bệnh, chữa bệnh sau (đúng tuyến) thì được miễn chi phí cùng chi trả.
            Thí dụ : Bạn tham gia BHYT 05 năm liên tục, bạn đang điều trị bệnh suy thận mãn từ  ngày 01/01/2015 đến 01/8/2015, chi phí cùng chi trả (5% hoặc 20%)  của bạn tổng cộng là 07 triệu, như vậy, bạn đủ điều kiện đề nghị cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Thủ tục đề nghị gồm:
                         + Thẻ BHYT
                         + Hóa đơn tài chính hoặc Biên lai thu tiền phí, lệ phí  thể hiện rõ phần chi phí khám bệnh,  chữa bệnh BHYT người bệnh cùng chi trả (5% hoặc  20%) và các chứng từ có liên quan: bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh …. (chi phí người bệnh chi trả do đóng thêm phần chênh lệch hoặc các khoản chi phí nằm ngoài danh mục chi trả của quỹ BHYT, thì không được tính vào chi phí cùng chi trả 5% hoặc 20%).
             Sau khi được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, bạn được hưởng quyền lợi không cùng chi trả kể từ lần khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến kế tiếp cho đến hết năm dương lịch.
 
* Câu hỏi:
 Vợ tôi đăng ký BHYT ở Trung tâm y tế huyện. Do vợ tôi có tiền sử cao huyết áp nên tôi muốn đưa vợ tôi lên Bệnh viện Từ Dũ để sinh con. Vậy, trường hợp này vợ tôi có được hưởng BHYT không ?
(28/7/2015)
* Trả lời:
Trường hợp vợ của ông muốn được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến (100%, 95%, 80% tùy theo đối tượng tham gia BHYT) tại Bệnh viện Từ Dũ thì vợ của ông cần phải đến KCB tại Bệnh viện đăng ký KCB ban đầu để được thăm khám và chuyển tuyến đến Bệnh viện Từ Dũ đúng quy định.
Trong trường hợp vợ của ông sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ mà không có giấy chuyển tuyến của cơ sở KCB ban đầu thì vợ ông sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú theo mức quyền lợi đuợc hưởng. Trường hợp sinh cấp cứu (do bệnh viện xác định) thì sẽ được hưởng quyền lợi như KCB đúng tuyến.
Khi đi sinh, vợ của ông cần thực hiện thủ tục KCB như sau: Thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh, giấy chuyển tuyến; trường hợp sinh cấp cứu thì không cần giấy chuyển tuyến nhưng phải cung cấp đủ thủ tục giấy tờ trước khi ra viện.
 
* Câu hỏi:
Con tôi là học sinh, bị bệnh suy thận mãn tính, phải dùng thuốc chạy thận suốt đời. Tôi được biết, trong trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên được hưởng 100% chi phí KCB có phải không ? Nhờ Bảo hiểm xã hội giải thích rõ? Cám ơn
(04/3/2015)
 
* Trả lời:
Điều 22 Luật BHYT sửa đổi quy định: Người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định sẽ được thanh toán 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
Khoản 1, điểm d, Điều 9 Quyết định 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn”
“Trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm thì được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT”.
Trường hợp của con chị, nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và phần chi phí cùng chi trả KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, đồng thời còn lưu giữ chứng từ thu đầy đủ, mời chị đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả và sử dụng giấy chứng nhận này cho những lần điều trị tiếp theo trong năm.   
 
* Câu hỏi:
Tôi nghe nói từ 01/01/2015 BHYT không thanh toán đối với những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến, có đúng không ?
(12/01/2015)
* Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, từ ngày 01/01/2015 người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh (KCB) không đúng quy định (trước đây thường gọi là KCB trái tuyến) được quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ như sau:
a) Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú, (từ ngày 01/01/2021 hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước);
c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí KCB kể cả nội trú và ngoại trú (từ ngày 1/1/2016 hưởng 100% chi phí KCB).
            Như vậy, từ ngày 1/1/2015, người tham gia BHYT tự đi KCB ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương thì người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB cho cơ sở y tế.
 
* Câu hỏi:
           Gia đình tôi có 6 người mà 3 người làm công nhân và đã tham gia BHYT bắt buộc, vậy thì 3 người còn lại trong gia đình là cha mẹ và em tham gia BHYT tự nguyện có được hưởng mức giảm gì không? Mong được hướng dẫn.
(08/01/2015)
* Trả lời:
          Theo Luật BHYT sửa đổi: tham gia BHYT theo hộ gia đình được xác định là những người trong hộ gia đình theo sổ hộ khẩu và sổ tạm trú (trừ những người đã có thẻ BHYT theo quy định) mức đóng được giảm dần như sau:
         + Người thứ nhất đóng bằng 4.5% mức lương cơ sở, cụ thể:             1.150.000đ x 4,5% x 12 tháng = 621.000 đồng/năm.
            + Người thứ hai đóng 70% người thứ nhất bằng 434.700 đồng/năm.
            + Người thứ ba đóng 60% người thứ nhất bằng 372.600 đồng/năm.
            + Người thứ tư đóng 50% người thứ nhất bằng 310.500 đồng/năm.
        + Người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất bằng 248.400 đồng/năm.
Điểm đặc biệt lưu ý trong Luật sửa đổi bổ sung là: Tham gia BHYT phải theo cả hộ gia đình.
Trường hợp cả 03 người còn lại trong gia đình của anh/chị đều tham gia BHYT sẽ được coi như là một hộ gia đình nếu có cùng tên trong sổ hộ khẩu và sẽ được miễn giảm mức đóng từ người thứ 2 (70%), người thứ 3 (60%) theo quy định.
  
 
* Câu hỏi: 
          Mẹ tôi và tôi (ngụ tại thị trấn Châu Thành) đang sử dụng thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ở TTYT huyện Châu Thành. Sau khi gia đình tôi có người khám chữa bệnh ở Bệnh viện Cao Văn Chí thì chúng tôi rất thích cách phục vụ của bệnh viện này. Sang năm mới, mẹ tôi muốn đăng ký khám chữa bệnh ở Bệnh viện Cao Văn Chí có được không? Quyền lợi khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Cao Văn Chí và bên ngoài khác nhau như thế nào? Giá mua thẻ BHYT 01 năm là bao nhiêu? dungvuong.vaa@gmail.com
(20/11/2014)
* Trả lời:
        1. Người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở  y tế tuyến huyện và tương đương trên địa bàn tỉnh, kể cả Bệnh viện đa khoa tư nhân Cao Văn Chí.
          2 Quyền lợi khi khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Cao Văn Chí cũng giống như khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế huyện. Tuy nhiên, chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Cao Văn Chí cao hơn so các cơ sở y tế công lập là do các khoản phụ thu và dịch vụ kỹ thuật khác (ví dụ: công khám bệnh BHYT là 10.000đ, công khám tại Bệnh viện Cao Văn Chí là 25.000đ, người dân phải trả thêm tiền phụ thu là 15.000đ), các khoản phụ thu và phí dịch vụ được niêm yết công khai tại Bệnh viện.
          3. Giá mua thẻ BHYT: 621.000 đồng /năm, người dân có thể mua thẻ BHYT tại các đại lý BHYT ở xã, phường, thị trấn.
 
 
* Câu hỏi:
            Gia đình tôi gồm 6 người, ba tôi là cán bộ hưu trí có tham gia bảo hiểm y tế, vợ chồng tôi là giáo viên có tham gia bảo hiển y tế, mẹ tôi có tham gia mua BHYT nhiều năm, hai con tôi là học sinh cũng có mua BHYT. Xin hỏi, chúng tôi có được giảm mức mua BHYT hay không ? Nếu được giảm là bao nhiêu ? Chung Tấn Đạt-ĐT: 0919210335
(26/8/2014)
* Trả lời:
            Theo qui định của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành, trường hợp tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng với điều kiện:
1. Bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu và đang sống chung trong một nhà;
 2. Đối với thân nhân người lao động, có từ hai người trở lên tham gia.
Mức đóng của các thành viên như sau:
- Người thứ nhất đóng bằng mức qui định (100%);
- Người thứ hai đóng bằng 90%, so với người thứ nhất;
- Người thứ ba đóng bằng 80%,  so với người thứ nhất;
- Người thứ tư đóng bằng  70%, so với người thứ nhất;
- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60%, so với người thứ nhất.
            Trường hợp gia đình bạn 6 người, trong đó 5 người thuộc diện BHYT bắt buộc. Chỉ riêng mẹ bạn tham gia BHYT tự nguyện nên không được giảm mức đóng.
* Câu hỏi:
Tôi hiện là bộ đội công tác tại CKT QK7. Tôi có đăng ký cấp thẻ BHYT cho bố mẹ theo diện chính sách dành cho thân nhân người phục vụ quân đội, nhưng khi đăng ký nơi KCB ban đầu là Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bàng thì cơ quan BHXH Bộ quốc phòng trả lời theo Phần mềm cập nhật danh mục bệnh viện và mã số bệnh viện thì chỉ có Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng với mã số 72.004 và đã cấp thẻ BHYT cho bố mẹ tôi với nơi đăng ký KCB ban đầu là Trung tâm y tế Huyện Trảng Bàng. Nhưng khi bố mẹ tôi sử dụng thẻ đến khám ở Bệnh viện đa khoa Trảng Bàng thì nhân viên bệnh viện không tiếp nhận vì không đúng tên của bệnh viện. Tôi đã đem vấn đề này trình bày cơ quan Bảo hiểm Bộ quốc phòng và được trả lời là do khi Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng khi thay đổi tên thành Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bàng đã không gửi văn bản thông báo cho BHXH BQP. Như vậy trong trường hợp này bố mẹ tôi phải làm gì để được hưởng chế độ theo quy định và cơ quan nào sẽ khắc phục vấn đề trên? trinhsitu1988 @gmail.com
 
(13/8/2014)
 
* Trả lời:
Hiện nay Trung tâm y tế Trảng Bàng đang thực hiện việc khám chữa bệnh theo quyết định số 430/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2009, của UBND tỉnh Tây Ninh V/v thành lập TTYT huyện, thị xã (với mã số cơ sở KCB 72004). Qua phản ảnh trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện và TTYT huyện Trảng Bàng để tiếp nhận và KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, đặc biệt là thân nhân người phục vụ quân đội. Như vậy bố, mẹ bạn và các đối tượng có thẻ tương tự được tiếp nhận và khám chữa bệnh BHYT theo qui định.
Nếu trước đây bố, mẹ bạn đã đến khám, chữa bệnh nhưng chưa được hưởng chế độ BHYT thì mang toàn bộ hồ sơ, chứng từ đến cơ quan BHXH huyện Trảng Bàng để xem xét và giải quyết thỏa đáng.
 
  
* Câu hỏi :
Tôi đăng ký khám chữa bệnh ở Trung tâm y tế huyện Hòa Thành, nhưng khi bị tai nạn xe máy, tôi đã vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khâu vết thương. Sau khi điều trị xong tôi đã thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Bây giờ tôi có thể yêu cầu BHYT hoàn trả lại toàn bộ số tiền tôi đã thanh toán cho bệnh viện không ? Nếu được thì tôi phải làm thế nào?
(20/3/2014)
* Trả lời:
Theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 39/TTLT-BYT-BTC, ngày 11/11/2011 của Liên Bộ y tế, Bộ tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông :
 -Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, trong khi chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó gây ra, khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.
-Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra hoặc trường hợp bị tai nạn giao thông nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, người bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho quỹ bảo hiểm y tế.
-Các trường hợp được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mà không phải thực hiện việc xác định hành vi vi phạm pháp luật về giao thông theo quy định tại Điều 2 Thông tư  39/TTLT-BYT-BTC:
a) Trẻ em dưới 14 tuổi;
b) Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.
Trường hợp của bạn bị tai nạn giao thông, không xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn. Nếu bạn không vi phạm pháp luật về giao thông thì bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú để được hướng dẫn thanh toán BHYT.
 
* Câu hỏi :
Hiện tại em đang đi làm nhưng chỗ em làm là tư nhân không có đăng kí bảo hiểm y tế. em không có hộ khẩu nơi đang ở. em muốn mua bảo hiểm y tế thì phải mua ở đâu?
 
* Trả lời:
Bạn không nói rõ thời gian đã làm việc tại công ty tư nhân, Bạn có ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với công ty không. Nếu ký HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc. Công ty phải đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho bạn tại cơ quan BHXH nơi công ty đóng trụ sở.
Việc bạn hỏi mua BHYT ở đâu, chính là loại hình BHYT tự nguyện. Bạn liên hệ trực tiếp với các đại lý Bảo hiểm y tế tại UBND phường/xã/thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể./.
 
* Câu hỏi:
Tôi làm việc từ 14 tháng 10 năm 2013 đến nay 25 tháng 1 năm 2014, tại trường THPT Trảng Bàng, mà trường THPT Trảng bàng Tây Ninh không làm thẻ bảo hiểm y tế cho tôi, chưa chuyển hồ sơ qua bảo hiểm để làm thẻ. 
             Cho tôi hỏi: Theo qui định luật lao động, kề từ khi ký hợp đồng lao động có hiệu lực thì người sử dụng lao động khi nào mới làm thẻ BHYT cho người lao động? Đã chưa làm thẻ BHYT vì sao mỗi tháng tôi phải bị trừ 3%, và nay là 1.5%  tiền lương được hưởng nhưng thẻ lại chưa làm ?
(02/02/2014)
* Trả lời:
           Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về thời hạn đăng ký hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc như sau: trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký tham bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia.
           Đối với đối tượng cùng tham gia gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc thì mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng là 4,5% mức tiền lương, tiền công hàng tháng của người lao động, trong đó: người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Trường hợp người sử dụng lao động thu 3% bảo hiểm y tế của người lao động là chưa đúng theo quy định hiện hành.
            Sau khi trao đổi ý kiến với BHXH huyện Trảng Bàng, được biết: Trường hợp của ông chậm cấp Thẻ BHYT là do nhà trường chuyển hồ sơ sang BHXH chậm. Tuy nhiên, sau khi nhận được hồ sơ phía BHXH huyện Trảng Bàng đã khẩn trương cấp thẻ BHYT cho ông vào ngày 27 tháng 01 năm 2014.
 
* Câu hỏi:
          Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) ghi ngày 07/01/1972 trong khi đó em sinh ngày 07/01/1992 có đem đi đổi được không ?  Trần Tuấn Thanh -  Email: trantuanthanh.7192@gamil.com
(03/02/2014)
* Trả lời:                                                  
          Luật bảo hiểm y tế quy định  thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:
a) Rách, nát hoặc hỏng;
b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;
c) Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
        Như vậy, trường hợp của em được đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Đề nghị em liên hệ với Bảo hiểm xã hội thị xã Tây Ninh để đổi lại thẻ.
        Lưu ý: khi đi đổi thẻ mang theo Giấy chứng minh nhân dân./.
 
 * Câu hỏi:
Mẹ em năm nay 53 tuổi, là nội trợ, hiện ở Ấp Ninh Hưng, xã Chà Là, huyện DMC, tỉnh Tây Ninh. Nay Mẹ em muốn tham gia BHYT tự nguyện có được không? phí đóng là bao nhiêu? cần có các giấy tờ gì? đến nơi nào để tiến hành các thủ tục tham gia BHYT tự nguyện? Rất mong nhận được câu trả lời cũa Quý Cơ Quan ! Em chân thành cảm ơn ! (Nguyễn Tuấn Long, Ấp Ninh Hưng, Xã Chà Là, huyện DMC, tỉnh Tây Ninh)
(23/01/2014)
* Trả lời:
          Theo qui định của Luật Bảo hiểm y tế, thì trường hợp của Mẹ Bạn được tham gia BHYT tự nguyện; mức đóng BHYT bằng mức lương cơ sở nhân với tỷ lệ 4,5% nhân với hạn sử dụng thẻ 12 tháng. Mức đóng sẽ thay đổi khi Nhà nước có quy định thay đổi mức lương cơ sở.
          • Trường hợp tham gia theo cá nhân, mức đóng hiện nay là:
         Mức lương cơ sở (1.150.000 đ) x 4.5% x 12 tháng =  621.000 đồng. Số tiền này sẽ thay đổi khi mức lương cơ sở thay đổi.
          • Trường hợp tham gia theo hộ gia đình, được giảm mức đóng BHYT nhưng phải có 2 điều kiện:
1. Bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu và đang sống chung trong một nhà tham gia (trừ những người đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác).
2. Đối với thân nhân người lao động, có từ hai người trở lên tham gia (Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật), thì mức đóng của các thành viên như sau:
- Người thứ nhất đóng bằng mức quy định 100%;
- Người thứ hai đóng bằng 90% mức đóng của người thứ nhất;
- Người thứ ba đóng bằng 80% mức đóng của người thứ nhất;
- Người thứ tư đóng 70% mức đóng của người thứ nhất;
- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.
          * Đề nghị Bạn photocopy giấy chứng minh nhân dân của người tham gia BHYT (nếu tham gia theo cá nhân), hoặc photo sổ hộ khẩu có kèm sổ hộ khẩu gốc theo để đối chiếu (nếu tham gia hết hộ gia đình) đến liên hệ với Đại lý thu BHYT xã Chà Là để được hướng dẫn đăng ký tham gia.
 
* Câu hỏi:
Dì tôi là thương binh mất sức lao động 81%. Dì tôi bị bệnh viêm gan phải đi khám và mua thuốc điều trị ở bệnh viện Hòa Hảo tại Tp.Hồ Chí Minh. Nhưng bệnh viện này họ không khám bảo hiểm y tế. Vì vậy, tôi muốn hỏi: Chi phí khám bệnh và tiền mua thuốc điều trị (có hóa đơn) thì bảo hiểm y tế có thanh toán lại các chi phí khám và mua thuốc cho Dì tôi như trên không? Nếu có, thì được thanh toán lại bao nhiêu %? thủ tục để được hưởng như thế nào? (Nguyễn Thị Cương - Bàu Năng, DMC, Tây Ninh)
(17/01/2013) 
* Trả lời:
          Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán cho người bệnh theo chi phí thực tế nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại điểm 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009, cụ thể như sau (Áp dụng cho loại hình khám, chữa bệnh ngoại trú):
- Bệnh viện từ Hạng III trở xuống: 55.000 đồng/một đợt đều trị.
- Bệnh viện Hạng II: 120.000 đồng/một đợt điều trị.
- Bệnh viện Hạng I, Hạng đặc biệt: 340.000 đồng/một đợt điều trị.
Về thủ tục thanh toán:
+ Giấy đề nghị thanh toán của người bệnh có thẻ BHYT (lập theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành).
+ Thẻ BHYT (bản sao)
+ Các chứng từ hợp lệ (đơn thuốc, sổ khám bệnh, hóa đơn mua thuốc, … và các chứng từ có liên quan khác).
Hồ sơ nộp tại BHXH địa phương nơi cư trú.
Bạn cần liên hệ với cơ quan BHXH gần nhất để biết thêm chi tiết.
 
 * Câu hỏi :
Tôi có người cháu bị nhiễm chất độc hóa học từ cha sang con. Đã hưởng trợ cấp hàng tháng và co BHYT của nhà nước cấp. Xin cho tôi hỏi: Cháu tôi đi khám bệnh tại TTYT bác sỹ chẩn đoán là bệnh Dịch tràn vào phổi nặng phải chuyển viện Đa khoa tỉnh, vậy tôi xin hỏi: Khi cháu tôi hưởng trợ cấp hằng tháng nằm viện, BHYT có hưởng trợ cấp ưu đãi gì khi nằm viện không ?
 
 (17/01/2014)
 
* Trả lời:   
Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn; phạm vi được hưởng, mức hưởng theo đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế;
Trường hợp cháu ông tham gia Bảo hiểm y tế theo đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật; khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.
 
* Câu hỏi:
Tôi là giáo viên hiện công tác ở xã Biên giới, huyện Châu Thành từ 2010 đến nay. Trước kia công tác ở huyện Tân Châu, hộ khẩu thường trú cũng ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Bản thân hiện đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình-TP.Hồ Chí Minh (phẩu thuật dây chằng chéo trước gối do tai nạn), hàng tháng đếu phải đi tái khám theo chỉ định của bác sĩ, mỗi lần đi khám phải chuyển viện từ huyện lên tỉnh rồi từ tỉnh chuyển đi Thành phố, mất nhiều thời gian chờ đợi, khó khăn vì còn phải công tác. Tôi muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được không, để giảm thời gian chờ đợi, thuận lợi hơn trong công tác. Nếu được thì cần làm những thủ tục gì? (trannguyenkhanhphong@gmail.com)
* Trả lời:
Điều 6 Thông tư 10/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: Người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyệntương đương.
Các đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, gồm:
-          Cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh;
-          Cán bộ hưu trí trên địa bàn Thị xã;
-          Người thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh;
-          Người có công với cách mạng;
-          Người từ 85 tuổi trở lên;
-          Trẻ em dưới 6 tuổi.
Như vậy, theo quy định bạn chỉ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã hoặc trung tâm y tế huyện, không được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 
* Câu hỏi:  
            Em là học sinh cấp 3, em có thắc mắc là trong thẻ BHYT của em ghi ngày, tháng, năm sinh là ngày 00/00/1997. Liệu thẻ của em nếu đi khám đúng tuyến hoặc khác tuyến liệu có được chấp nhận vào khám không ạ? (Nguyễn Thị Hà, Email: nguyenha632@nokiamail.com )
(03/12/2013)
* Trả lời:
            Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh trên thẻ. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01.
            Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế của em ghi ngày, tháng năm sinh: 00/00/1997 là chưa đúng theo quy định hiện nay (ghi đúng là 01/01/1997). Vậy, em liên hệ ngay với nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ của em để đổi lại thẻ cho đúng theo quy định.
            Lưu ý: nếu em có ngày, tháng sinh cụ thể thì kèm theo như: Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu./.
 
* Câu hỏi:
          Em định mua bảo hiểm y tế cho ba, mẹ của em. Vậy em có thể đến đâu để mua, mức phí là bao nhiêu và có kèm theo điều kiện gì không ? (Người hỏi: Hằng, Bến Cầu)
 (03/12/2013)
* Trả lời:
         Công tác thu bảo hiểm y tế tự nguyện được thực hiện theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn nơi người tham gia cư trú hoặc tạm trú và do đại lý thu bảo hiểm y tế thực hiện. Hiện tại mỗi xã, phường, thị trấn trong tỉnh Tây Ninh đều có ít nhất 01 đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện.
         Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện bằng 4,5% mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện hiện nay là 621.000 đồng/01 năm.
         Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện: người đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện phải kèm theo hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú và giấy chứng minh nhân dân của người tham gia.
         Căn cứ theo quy định nêu trên, đề nghị em liên hệ với đại lý thu bảo hiểm y tế xã, phường, thị trấn nơi cha, mẹ em hiện đang cư trú để tham gia hoặc liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Bến Cầu để được hướng dẫn.
 
* Câu hỏi:
Tôi và vợ ở hai huyện khác nhau, lấy nhau lại làm việc ở một huyện khác. Bé sinh ra do chưa có hộ khẩu ở nơi làm việc của hai vợ, chồng nên phải làm giấy khai sinh cho bé ở quê của tôi, bé được một tuổi gia đình đi làm bảo hiểm y tế (BHYT) cho bé tại địa phương nơi đăng ký giấy khai sinh, địa phương này không làm và yêu cầu về nơi bé hiện đang cư trú để làm. Do không có thời gian, lại thấy thủ tục làm BHYT nhiêu khê nên cũng bỏ trôi luôn. Mới đây, được bạn bè nói lại thì thủ tục làm BHYT cho trẻ cũng đơn giản và vì hai mẹ con bé cũng đã có hộ khẩu chính thức ở nơi ở nên tôi đã gửi giấy khai sinh của bé cho anh trưởng ấp để làm BHYT. Khoảng một tuần sau được anh trưởng ấp thông báo lại là phải về địa phương nơi đăng ký khai sinh cho bé xác nhận xem đã có làm BHYT chưa, nếu chưa làm thì mới được làm. Cả hai vợ, chồng đều là công nhân, đi làm suốt ngày, thời gian không có lấy đâu ra thời gian để đi xác nhận (mà chưa chắc đã được xác nhận!?) Làm BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi thật sự khó khăn như thế sao? Chẳng lẽ cơ quan bảo hiểm không theo dõi được trẻ nào đã cấp rồi, trẻ nào chưa cấp? Sau hai lần làm BHYT cho bé không được vợ, chồng tôi thống nhất lấy lại Giấy khai sinh và không làm BHYT cho bé nữa vì tuổi của bé cũng gần hết thời gian được hưởng BHYT và cũng may mắn là cháu ít bị bệnh. Viết những dòng này mong rằng cơ quan bảo hiểm và xã, phường có cơ chế phối hợp như thế nào để mọi trẻ em đều có được BHYT một cách dễ dàng nhất, nhất là những trường hợp rơi vào hoàn cảnh như bé nhà tôi.
V.S-BM, TXTN
 
* Trả lời:
        Tiếp nhận thông tin nêu trên, Ban biên tập Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:
       1. Về hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế:
       Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế quy định hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi gồm có:
       a)Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp chưa có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh thì phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ;
       b)Danh sách hoặc giấy đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trẻ cư trú.
       Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh phải cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia.
         2. Về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:
         Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Y tế - bộ Tài chính, quy định thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi như sau:
          Trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế; trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chúng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha (hoặc mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để thanh toán với Bảo hiểm xã hội và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. Như vậy, đối với trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh vẫn được hưởng bảo hiểm y tế.
        Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế nói chung, đối với trẻ em dưới 6 tuổi nói riêng trong thời gian qua được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thực hiện đúng quy định, chưa có trường hợp nào chậm trễ hoặc gây khó khăn, trở ngại đối với người người tham gia.
            Như vậy, về hoàn cảnh của bạn, chúng tôi rất thông cảm nhưng dù sao đi nữa vẫn phải thực hiện đúng qui định của Pháp Luật.
 
* Câu hỏi:
          Những đối tượng nào được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Nguyễn Thị Tuyết Minh-Phường 1, Thị xã Tây Ninh
 (14/11/2013)
* Trả lời:
Các đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, gồm:
- Trẻ em dưới 6 tuổi;
- Người có công với cách mạng;
- Người từ 85 tuổi trở lên;
- Người thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh;
- Cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh;
- Cán bộ hưu trí có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thị Xã Tây Ninh.
 
* Câu hỏi:
          Con tôi 3 tuổi, được cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng tôi muốn đăng ký khám chữa bệnh cho cháu ở Trung tâm Y tế Thị xã vì gần nhà, thuận tiện đi lại có được không? Thủ tục thay đổi nơi khám thực hiện như thế nào ? Lý Viện -Thị xã Tây Ninh    
 
(14/11/2013)                    
* Trả lời:
Bạn có thể đổi nơi  khám chữa bệnh ban đầu cho cháu về Trung tâm Y tế Thị xã.
Việc đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện từ ngày 01 đến ngày 15 tháng đầu mỗi quý. Bạn mang thẻ BHYT của con bạn đến cơ quan BHXH tỉnh để được hướng dẫn.
 
* Câu hỏi:
        Bản chính Giấy khai sinh, Hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân chỉ có năm sinh không có ngày, tháng sinh. Nhưng thẻ BHYT có ngày, tháng sinh là ngày 01 tháng 01. Vậy, khi thôi việc có lĩnh tiền BHXH được không? (nguyenbichtuyen29121991@gmail.com)
(25/10/2013)
* Trả lời: 
       Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011: “Ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHXH,BHYT ghi như trong  Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch)”.
       Như vậy, trường hợp Giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu không có ngày, tháng sinh nhưng thẻ BHYT cũng như sổ BHXH ghi ngày 01 tháng 01 là đúng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được hưởng chế độ BHYT, BHXH./.
 
* Câu hỏi:
         Con tôi sinh ngày 07/3/2007 đến 07/3/2013 đã hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng chưa vào lớp 1. Vậy, trong thời gian từ 07/3/2013 đến tháng 10/2013 muốn tham gia bảo hiểm y tế thì tham gia tại đâu?
(24/9/2013)
* Trả lời: 
          Trong trường hợp nêu trên, sau khi hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi, nếu không còn thuộc diện đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc khác  thì  tham gia theo diện bảo hiểm y tế tự nguyện.
          Nơi tham gia: liên hệ với đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện của xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đăng ký tham gia.
         Tuy nhiên, để bảo đảm thẻ có giá trị liên tục không gián đoạn, nên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện trước khi thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sử dụng.
 
* Câu hỏi:
           Trong sổ bảo hiểm xã hội có ngày sinh khác với ngày sinh trong hồ sơ công chức. Giấy Chứng minh nhân dân và hộ khẩu chỉ có năm sinh không có ngày, tháng sinh. Vậy, khi nghỉ việc hưởng chế độ BHXH có ảnh hưởng gì không? Nếu có thì tôi phải làm gì? 
(24/9/2013)
 
 * Trả lời: 
           Ngày sinh trong sổ BHXH khác với hồ sơ công chức cũng như các giấy tờ tùy thân khác, khi lập hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, nếu ngày sinh không trùng khớp giữa sổ BHXH với hồ sơ hưởng BHXH thì không được tiếp nhận. Vì vậy, phải điều chỉnh cho khớp đúng. Nếu ngày sinh trong sổ BHXH sai thì lập thủ tục điều chỉnh sổ BHXH, hồ sơ gồm có:
         - Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).
         - Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).
         - Hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh …)
         - Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.
         - Sổ BHXH.
            Nếu cần, bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH gần nhất để được tư vấn cụ thể hơn.
 
* Câu hỏi:  Như thế nào là đi khám chữa bệnh BHYT đúng quy định ?
(24/9/2013)
* Trả lời:
Đi khám, chữa bệnh đúng quy định (trừ trường hợp cấp cứu) là:
- Đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT;
- Có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ (trẻ em dưới 6 tuổi, trường hợp chưa có thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh);
- Trong trường hợp chuyển tuyến phải có giấy/hồ sơ chuyển viện và đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định.
 
* Câu hỏi:  Quỹ BHYT chi trả như thế nào khi người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn?
(24/9/2013)
* Trả lời:
Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng quy định có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau:
1- 100% chi phí đối với đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi; người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.
2- 100% chi phí đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó; phần còn lại do ngân sách của cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.
3- 100% chi phí đối với người có công với cách mạng (trừ người thuộc các đối tượng được nêu tại điểm (1) nói trên ) nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
4- 95% chi phí đối với người hưởng lương hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
           5- 80% chi phí đối với các đối tượng khác nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
 
* Câu hỏi:
Mẹ tôi là cán bộ hưu trí và thương binh có tham gia BHYT đi khám chữa bệnh đúng tuyến ban đầu. Ngày 22/07/2013 Mẹ tôi có phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo với chi phí là 42.000.000 đồng. Bệnh viện cho biết là bệnh nhân phải chi trả khoản chi phí này vì bảo hiểm không thanh toán.
Theo tôi  được biết thì:
1. Căn cứ vào Quyết định số 21/2008/-BYT, ngày 09/6/2008 của Bộ Y Tế ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám chữa bệnh. Theo đó, tại mục 52- khớp gối/khớp háng nhân tạo (toàn phần hay bán toàn phần) thì số tiền chi phí trong quá trình điều trị, thay thế khớp háng sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và đối tượng áp dụng là những người đóng BHYT bắt buộc. 
2. Căn cứ vào Công văn số 2695/BHXH-CSYT, kể từ 01/7/2013, mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn là 40 tháng lương tối thiểu và bằng 46.000.000 đồng.
Vậy xin hỏi Mẹ tôi có thuộc diện được cơ quan BHXH thanh toán chi phí đã bỏ ra như nêu trên không? Nếu được thì thanh toán ở cơ quan nào? Thủ tục ra sao?  Rất mong sớm nhận được sự giải đáp của Quý cơ quan.
 
* Trả lời:
Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BHXH, ngày 20/01/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì trường hợp của mẹ bạn được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh, nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn. Tuy nhiên, bạn chưa nêu rõ một số thông tin như sau:
- Cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện dịch vụ kỹ thuật này cho mẹ bạn có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH không? Chi phí 42 triệu đồng mà bạn đã nêu là tổng chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện hay là chi phí chênh lệch dịch vụ do bệnh viện thu thêm (như tiền ăn, tiền phòng …)?
Do đó, bạn nên đem toàn bộ hồ sơ, hóa đơn viện phí, chứng từ phát sinh tại bệnh viện đến cơ quan BHXH gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục thanh toán trực tiếp theo quy định.
 
* Câu hỏi:
Người bị tai nạn giao thông do lỗi của mình, khi điều trị chấn thương tai nạn thì có được hưởng quyền lợi về BHYT không ? (Mail bạn đọc)
(10/7/2013) 
 
* Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Y tế - Bộ tài chính, hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí KCB  đối với người tham gia BHYT bị tai nạn giao thông, khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai  nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra hoặc trường hợp bị tai nạn  giao thông  nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT,  người bị tai nạn không được hưởng chế độ BHYT và có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí KCB cho Quỹ BHYT.
 
* Câu hỏi:
Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng hoặc có nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHYT như thế nào? (Nguyễn Văn Đông)
(10/7/2013) 
* Trả lời:
 
 Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng hoặc có nhiều hợp đồng lao động thì đóng như sau (Khoản 2, Điều 13, Luật BHYT):
1. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau, thì chỉ đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định trong Luật BHYT.
             2. Trường hợp người lao động theo quy định của Luật BHYT nếu có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương, tiền công cao nhất.  
 
* Câu hỏi:
Đề nghị ngành chức năng cho biết lý do tăng tiền mua phí BHYT tự nguyện (cử tri xã Tân Bình huyện Tân Biên)
(10/7/2013)
* Trả lời:
             Theo văn bản trả lời của Bảo hiểm xã hội Tây Ninh:
Căn cứ Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP, ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định: “Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện bằng 4,5% mức lương tối thiểu”. Do vậy khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cũng sẽ tăng theo (Ví dụ: năm 2012 lương tối thiểu chung là 1.050.000đ, thì mệnh giá thẻ BHYT là 567.000đ; từ 01/7/2013 lương tối thiểu chung là 1.150.000đ, thì mệnh giá thẻ BHYT là 621.000đ).
  
* Câu hỏi:
Trường hợp về thời gian tham gia BHYT bị gián đoạn (chậm 01 tháng), có ảnh hưởng đến quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT hay không (cử tri xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng)
 (10/7/2013)
* Trả lời:
Điểm b, khoản 3, điều 16 Luật BHYT qui định: Đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế”
          Khoản 3, điều 65, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, ngày 24/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: “Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục, trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng 10 ngày, người tự nguyện tham gia BHYT phải đóng tiền cho đại lý thu BHYT (tại UBND phường, xã)”.
            Trường hợp của cử tri xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng nêu, có thể vì lý do nào đó mà đối tượng đóng tiền tham gia BHYT tiếp tục không đúng thời hạn quy định, nên thẻ BHYT bị gián đoạn, không được cộng nối để hưởng quyền lợi liên tục.
            Tuy nhiên, thẻ BHYT tham gia lần đầu hay thẻ BHYT bị gián đoạn vẫn được hưởng các quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT theo quy định. Riêng quyền lợi về dịch vụ kỹ thuật cao chỉ áp dụng đối với các đối tượng có thời gian tham gia BHYT liên tục từ đủ 150 ngày trở lên kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng. Ngoài ra, người tham gia BHYT liên tục từ đủ 36 tháng trở lên được Quỹ BHYT chi trả 50% chi phí đối với các trường hợp sử dụng thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục theo quy định của Bộ Y tế, nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* Câu hỏi:
Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng hoặc có nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHYT như thế nào ? (Nguyễn Văn Đông)
(11/6/2013) 
* Trả lời:
 Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng hoặc có nhiều hợp đồng lao động thì đóng như sau (Khoản 2, Điều 13, Luật BHYT):
1. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau, thì chỉ đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định trong Luật BHYT.
2. Trường hợp người lao động theo quy định của Luật BHYT nếu có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương, tiền công cao nhất.
 
* Câu hỏi:
          Vừa rồi tôi có dự nghe phổ biến về BHYT, nay xin hỏi khi tôi mua BHYT thì được hưởng quyền lợi như thế nào ? (Nguyễn Văn Nam)
(11/6/2013)
* Trả lời:
          Người tham gia BHYT được Quỹ BHYT chi trả các chi phí sau (Điều 21 Luật BHYT, Thông tư số 09):
          - Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con;
          - Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh;
          - Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng đối với người có công với cách mạng; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi.
          -  Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học đối với học sinh, sinh viên tham gia BHYT 
 
* Câu hỏi:
          Tôi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện đã ba năm liên tục. Thẻ BHYT của tôi có hạn sử dụng đến ngày 30-3-2013 nhưng do bận công việc nên ngày 5-4-2012 tôi mới đến Xã để đăng ký tham gia tiếp. Nhân viên của xã nói do tôi đóng tiền trễ nên phải bỏ hết quyền lợi tham gia BHYT liên tục trước đó và phải đăng ký mới BHYT lại từ đầu. Xin hỏi tại sao chỉ trễ có mấy ngày mà không được hưởng quyền lợi liên tục ? van22@gmail.com
(08/4/2013) 
* Trả lời:
          Điểm b, khoản 3, điều 16 Luật BHYT qui định: Đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế; riêng đối với quyền lợi về dịch vụ kỹ thuật cao thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 180 ngày, kể từ ngày đóng;
          Khoản 3, điều 65, quyết định số 1111 ngày 24-10-2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: “Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục, trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng 10 ngày, người tự nguyện tham gia BHYT phải đóng tiền cho đại lý thu BHYT (UBND phường, xã)”. Trường hợp của ông, thẻ BHYT hết hạn sử dụng từ ngày 30-3-2012, lẽ ra ông phải đến đại lý thu BHYT xã đóng tiền tham gia tiếp theo trước ngày 21-3-2013, nhưng đến ngày 5-4-2013 ông mới đến đóng tiền BHYT cho kỳ hạn thẻ mới thì thời gian trước đó ông không được cộng nối để hưởng quyền lợi liên tục.
 
* Câu hỏi:
         Người tham gia BHYT tự nguyện có chuyển thẻ BHYT cho người khác được không?
(06/3/2013)
  * Trả lời: 
          Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: “ Khi người tự nguyện tham gia BHYT muốn chuyển thẻ BHYT được cấp sang tên cho người thân, do đã được nhà nước mua BHYT, thì cơ quan BHXH không đổi thẻ BHYT mà chỉ làm thủ tục thoái trả BHYT”.
 
 * Câu hỏi:
         Vừa qua một số đối tượng khi đi khám bệnh, trong giấy chứng minh nhân dân chỉ ghi năm sinh (không có ngày, tháng), trong khi đó Thẻ BHYT lại ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh. Việc sai lệch giữa giấy CMND và Thẻ BHYT đã gây bức xúc trong nhân dân vì không được các cơ sở y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.( cử tri xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh)
(06/3/2013)
* Trả lời:
         Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ BHYT phải thể hiện đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người tham gia. Theo đó, khi lập thủ tục tham gia BHYT thì người tham gia hoặc đơn vị quản lý người tham gia phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT trong hồ sơ . Trường hợp không xác định được ngày, tháng, sinh thì ghi ngày 01 tháng 01(quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
         Căn cứ theo quy định trên, tất cả thẻ BHYT do cơ quan BHXH phát hành có ghi ngày , tháng sinh là 01 tháng 01 (đối với các trường hợp Giấy CMND chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng sinh) là đúng quy định. 
 
* Câu hỏi:
          Từ đầu năm 2013, tôi đã được cơ quan cấp thẻ bảo hiểm y tế thời hạn sử dụng đến hết năm. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh là một bệnh viện huyện tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sắp tới tôi được phân công đi công tác tại tỉnh Tây Ninh trong thời gian dài. Vậy tôi có được khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế ở nơi công tác không? (Nguyễn Thị Xinh)
(31/01/2013)
 
* Trả lời:
 
          Theo Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của người đó. 
 
         Như vậy, dù bà được phân công đi công tác nơi khác ngoài TP. Hồ Chí Minh vẫn được khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật ghi trên thẻ (ví dụ, nếu trên thẻ bảo hiểm y tế của bà ghi nơi đăng ký KCB ban đầu là bệnh viện huyện Hóc Môn thì khi đến tỉnh khác bà cũng được khám, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện hạng tương đương).
 
* Câu hỏi:
          Chồng tôi là thương binh (tỷ lệ mất sức lao động trên 81%) và đã nghỉ hưu, đang điều trị K-thanh quản tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT cho chồng tôi là đối tượng hưu trí, do không biết nên tôi vẫn mang thẻ BHYT này điều đi điều trị cho chồng tôi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nghe nói nếu là đối tượng thương binh thì quyền lợi được hưởng cao hơn, như vậy tôi có được đổi thẻ BHYT cho chồng tôi và thanh toán thêm số tiền chênh lệch cho đúng với quyền lợi của đối tượng thương binh được hưởng không? (Chị Trần Thị Hoa, ngụ phường 2, thị xã Tây Ninh)
(30/01/2013)
 
* Trả lời:
          1- Trước tiên, chị hãy phô tô thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân dân và thẻ chứng nhận thương binh của chồng chị đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để được đổi lại thẻ BHYT cho đúng với quyền lợi mà chồng chị được hưởng (đối tượng thương binh có tỷ lệ mất sức lao động trên 81% được hưởng mã quyền lợi số 1, cán bộ hưu trí có mã quyền lợi số 5), từ mã quyền lợi số 5 chuyển sang mã quyền lợi số 1.
          2- Quyết định số 82/QĐ-BHXH, ngày 20/01/2010 của BHXH Việt Nam quy định: người bệnh đi khám chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật, thực hiện đúng, đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT, nhưng vì những nguyên nhân khách quan chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ quyền lợi BHYT thì được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp.
          * Hồ sơ thanh toán trực tiếp gồm:
          - Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp (mẫu số 07/BHYT);
          - Bản sao thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng và một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ;
          - Bản sao giấy ra viện đối với bệnh nhân điều trị nội trú; bản sao đơn thuốc hoặc sổ y bạ đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú theo quy định;
          - Biên lai thu viện phí, hóa đơn mua thuốc theo quy định của Bộ Tài chính;
          Trường hợp người bệnh không tự đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục thanh toán, người làm thủ tục thanh toán hộ phải có Giấy ủy quyền hoặc Giấy chứng nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh. Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh phổ thông, người làm thủ tục thanh toán hộ chỉ cần mang theo giấy tờ xác định là cha (mẹ) hoặc người giám hộ của người bệnh.
          * Nộp hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp và nhận tiền thanh toán trực tiếp tại BHXH huyện, thị xã nơi cư trú.
          * Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 60 ngày đối với trường hợpkhám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ngoài tỉnh kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp của người bệnh.
          Như vậy, trường hợp của chồng chị sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp cho phần quyền lợi BHYT chưa được hưởng theo quy định. Chị hãy mang đầy đủ hồ sơ đến cơ quan BHXH thị xã Tây Ninh để được hướng dẫn cụ thể hơn.
 
* Câu hỏi:
          Tôi là cán bộ hưu trí, vừa là thương binh (tỷ lệ thương tật dưới 81%). Khi được cấp thẻ BHYT thì ô mã quyền lợi ghi số 2. Xin hỏi như vậy có đúng không?. Văn bản nào qui định thương binh như tôi thì được hưởng quyền lợi theo mã số 2 ?
(09/01/2013)
 * Trả lời: 
          Luật Bảo hiểm y tế quy định: về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế “… Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định”(ví dụ: hưu trí thuộc đối tượng tham gia theo thứ tự số 3, thương binh tham gia theo thứ tự số 9); về  mức hưởng “… Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”
           Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ngày 01/9/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Theo đó mã quyền lợi được quy định từ số 1 đến số 7 (trong đó, thương binh có tỷ lệ thương tật dưới 81% tức người có công với cách mạng mã quyền lợi số 2; hưu trí mã quyền lợi số 5).
            Như vậy, trường hợp vừa là hưu trí vừa là thương binh thì tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng hưu trí nhưng hưởng mã quyền lợi người có công mã số 2, vì quyền lợi bảo hiểm y tế của người có công cao hơn quyền lợi hưu trí là đúng theo quy định của luật Bảo hiểm y tế và Quyết định số 1071/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
* Câu hỏi:
           Tôi sinh năm 1960 là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc, nhưng khi cấp thẻ BHYT ghi sinh ngày 01/01/1960. Việc ghi ngày tháng sinh trong thẻ BHYT ngày 01 tháng 01 có đúng không? Văn bản nào qui định việc không xác định ngày tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01?
(09/01/2013)
* Trả lời: 
           Phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu BHXH,BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo biểm y tế ; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, việc ghi ngày tháng năm sinh trong tờ khai tham gia BHXH,BHYT (mẫu số A01-TS) qui định như sau:
  “… Ngày, tháng, năm sinh: ghi như trong Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (qui định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số qui định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
         Như vậy, tất cả các trường hợp tham gia BHXH,BHYT nhưng chỉ có năm sinh mà không có ngày, tháng sinh, thì ngày, tháng sinh được ghi trong thẻ BHYT là ngày 01 tháng 01 theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
* Câu hỏi:
            Ở xã tôi có trường hợp cán bộ hưu trí vừa rồi nhận Thẻ Bảo hiểm y tế, trên thẻ ghi năm sinh trùng khớp với hồ sơ hưu trí nhưng không khớp với giấy Chứng minh nhân dân. Trường hợp này có được đổi lại thẻ bảo hiểm y tế cho đúng với Giấy CMND không?
(26/12/2012)
 * Trả lời:
           Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Trường hợp đối tượng hưu trí có ngày tháng năm sinh ghi trên thẻ BHYT không khớp với giấy chứng minh nhân dân, nhưng khớp đúng với hồ sơ hưu thì cơ quan BHXH cấp thẻ hưu trí có dán ảnh để sử dụng khám chữa bệnh.  Như vậy, trường hợp nêu trên, không được đổi lại thẻ BHYT mà sử dụng giấy chứng nhận hưu trí có dán ảnh khi đi khám chữa bệnh.
* Câu hỏi:
             Trước đây tôi ở Tây Ninh có mua bảo hiểm y tế tự nguyện và được cấp thẻ BHYT, hiện tại thẻ BHYT còn hạn sử dụng, nhưng nay tôi đã chuyển đến tỉnh khác sinh sống. Vậy tôi có được tiếp tục sử dụng thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh cấp để khám chữa bệnh tại nơi cư trú mới không ?
(26/12/2012)
* Trả lời:
           Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Sử dụng thẻ BHYT khi đi KCB tỉnh khác: Người tự nguyện tham gia và người được ngân sách hỗ trợ mua BHYT di chuyển tỉnh, khác nơi cấp thẻ BHYT, khi đi KCB BHYT phải xuất trình thẻ BHYT, kèm hộ khẩu hoặc giấy khai báo tạm trú do Công an địa phương nơi đến cấp. Như vậy, trong trường hợp nêu trên vẫn được sử dụng thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Tây Ninh Cấp để khám chữa bệnh tại nơi cư trú mới, nhưng phải kèm theo hộ khẩu hoặc giấy khai báo tạm trú do Công an địa phương nơi cư trú mới cấp.
 
* Câu hỏi:
           Thẻ Bảo hiểm y tế của bạn tôi đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện huyện Châu Thành. Nay bạn tôi bị bệnh, Bác sỹ bảo phải mổ, nhưng bạn tôi lại muốn đến bệnh viện khác mổ vì có người thân làm việc ở đó. Vậy khi đến bệnh viện khác mổ, bạn tôi trình thẻ BHYT có được hưởng chế độ không ? có được giảm chi phí khi mổ không? Xin cảm ơn! ( levan129@gmail.com )
(25/12/2012)
* Trả lời:
            Theo qui định của Luật Bảo hiểm y tế, khi bạn của bạn đi khám chữa bệnh tại bệnh viện không phải là cơ sở KCB ban đầu thì quyền lợi được hưởng như sau:
             - Nếu có giấy chuyển viện hợp lệ của cơ sở KCB ban đầu thì được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo qui định.
            - Nếu không có giấy chuyển viện của cơ sở KCB ban đầu nhưng có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ thùy thân có ảnh thì được hưởng 70% chi phí đối với bệnh viện hạng 3; 50% chi phí đối với bệnh viện hạng 2 và 30% chi phí đối với bệnh viện hạng nhất, hạng đặc biệt.
 
* Câu hỏi:
          Vừa rồi Tôi được đại lý ở xã giới thiệu mua thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện, xin hỏi  khi tôi đi trám răng có được hưởng quyền lợi không ? nếu được thì căn cứ vào văn bản nào ? Xin cảm ơn! (Hà Thị Em, haem59@yahoo.com,vn  )
(25/12/2012)
* Trả lời:
          Luật Bảo hiểm y tế quy định, trám răng sẽ được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, tuy nhiên các dịch vụ thẩm mỹ sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Bạn có thể tham khảo Luật BHYT trên trang web này, điều 23 quy định các trường hợp không được hưởng BHYT.
 
* Câu hỏi:
          Tôi là dân ở huyện Tân Biên, mua Bảo hiểm y tế đã có thẻ; nhưng nay tôi làm mất, vậy tôi muốn làm lại thì cần giấy tờ gì? làm ở đâu và làm lại có phải trả tiền không ?
(09/11/2012)
* Trả lời:
          Theo qui định của Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp bạn bị mất thẻ BHYT thì được cấp lại thẻ. Bạn trực tiếp đến liên hệ với Bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú để được hướng dẫn làm Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS) và nộp phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế là 4.000 đồng.
 
* Câu hỏi:
          Con tôi dưới 6 tuổi đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế do Nhà nước hỗ trợ, nhưng đến ngày 26/11/2012 cháu đủ 6 tuổi, xin hỏi tôi phải mua bảo hiểm y tế cho cháu vào tháng mấy để được hưởng chế độ BHYT liên tục ?
(09/11/2012)
* Trả lời:
          Theo qui định của Luật Bảo hiểm y tế, để thẻ Bảo hiểm y tế của con bạn có giá  trị sử dụng liên tục, bạn phải liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia tiếp tục. Thời gian đăng ký và nộp tiền, chậm nhất là ngày 16/11/2012 (tức trước 10 ngày, kể từ khi thẻ BHYT cũ hết thời hạn sử dụng. 
 
* Câu hỏi: Tôi nghe nói người già được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí? Mẹ tôi năm nay đã 80 tuổi, có được hưởng chế độ này không, nếu có thì chế độ được hưởng như thế nào?
(31/10/2012)
 
* Trả lời:
         Người từ đủ 80 tuổi trở lên được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% tham gia BHYT, được cơ quan BHXH hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương và tương đương thuận tiện nhất với nơi cư trú.
         Chế độ được hưởng: Quỹ BHYT chi trả 95 % chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định; được hưởng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật.
 
* Câu hỏi: Tôi đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí, nhưng khi tôi đi khám ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật thì Bệnh viện nói BHYT không thanh toán, như vậy có đúng không?
 (31/10/2012)
* Trả lời:
          Căn cứ khoản 5, điều 8 Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC, ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và Công văn số 474/BHXH-GĐYT, ngày 28/2/2008 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ;
          Hiện tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí có 4.178 thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh, do số lượng thẻ không nhiều, không phải trong tình trạng quá tải, chưa cần phải tổ chức khám chữa bệnh BHYT ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ. Khi nào quá tải, cơ sở khám chữa bệnh đề nghị với cấp có thẩm quyền (Sở Y tế phối hợp với BHXH) quyết định cho phép tổ chức khám chữa bệnh cho người  có thẻ BHYT ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ.
 
* Câu hỏi: Người tham gia BHYT có được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hay không?
(14/10/2012) 
 
* Trả lời: Theo Điều 26 Luật BHYT và Thông tư 10/2009/TT-BYT của Bộ Y tế: Người tham gia BHYT có quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện hoặc tương đương ở nơi có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú.
        Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của người đó.
         Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại phòng khám của Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh.
          Người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi được  đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh.
 
* Câu hỏi: Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi có phải đóng BHYT không?
(14/10/2012)
 
* Trả lời: Theo Điều 13 Luật BHYT;
          Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia BHYT liên tục để hưởng chế độ BHYT.
 
 
* Câu hỏi:
        Con tôi là học sinh cấp 2 có phải bắt buộc tham gia BHYT không? Khi tham gia BHYT thì con tôi có quyền lợi gì? (Đinh văn Lai – Châu Thành)
(20/09/2012)
* Trả lời:
          1- Khoản 21 Điều 12 và điểm b, khoản 2, Điều 51 Luật Bảo hiểm y tế  quy định: Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đều có trách nhiệm tham gia BHYT kể từ ngày 01/01/2010.
          Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách được ngân sách nhà nước đóng, cấp thẻ BHYT và mức hưởng theo quy định riêng.
          2- Học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT có các quyền lợi sau:
          - Được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.
          - Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học
          - Được khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám sàng lọc, chuẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
          - Sử dụng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp cho người bệnh trong danh mục; thuốc, hóa chất, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, vật tư y tế theo quy định của Bộ Y tế; giường bênh khi điều trị nội trú; chi phí vận chuyển bệnh nhân theo quy định đối với học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo.
 
*Câu hỏi: Con tôi đang học cấp 3 Trường THPT Tây Ninh, có tham gia BHYT nhưng làm mất thẻ BHYT, cho hỏi thủ tục cấp lại thẻ BHYT như thế nào? 
* Trả lời:
          1- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Đơn đề nghị cấp lại thẻ (mẫu D01-TS).
          2- Trường hợp nộp hồ sơ thông qua nhà trường: có thêm 01 bản đề nghị của nhà trường (mẫu D01b-TS).
          3- Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
* Câu hỏi:
          Con tôi dưới 6 tuổi đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế do Nhà nước hỗ trợ, nhưng đến ngày 26/9/2012 cháu đủ 6 tuổi, xin hỏi tôi phải mua bảo hiểm y tế cho cháu vào tháng mấy để được hưởng chế độ BHYT liên tục? (ntc1965@yahoo.com)
(19/09/2012)
* Trả lời:
          Theo Khoản 3, Điều 17 Luật BHYT quy định, để thẻ BHYT có giá  trị sử dụng liên tục, phụ huynh phải mua thẻ BHYT cho cháu vào ngày 16/9/2012 (tức là 10 ngày trước khi thẻ BHYT cũ hết thời hạn sử dụng).
 
* Câu hỏi:
           Vào đầu năm học mới, con tôi xin tiền đóng BHYT, số tiền là 264.600đ. Xin hỏi qui định về Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2012-2013 là bao nhiêu? ( ntc1965@yahoo.com)
 
* Trả lời:
          Theo quy định của Luật BHYT và hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 1305/SGD&ĐT-VP ngày 23/07/2012 về việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2012-2013. Mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên như sau:
         -  Mức đóng 1 tháng = 3% x 1.050.000đ x 70% = 22.050 đ (Nhà nước hỗ trợ 30%)
        - Mức đóng 1 năm (12 tháng) = 22.050 x 12 = 264.600đ
        - Mức đóng 16 tháng = 22.050đ x 16 = 352.800 đ
          Riêng học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT theo đối tượng cận nghèo tại địa phương.
 
* Câu hỏi:
           Tại sao trẻ vào lớp 1 phải đóng BHYT 16 tháng?
 (11/09/2012)
* Trả lời:
          Học sinh là đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT, để đảm bảo trong công tác quản lý, thẻ BHYT của đối tượng này được phát hành theo năm tài chính; trẻ em vào lớp 1 từ tháng 9 cho nên phải đóng 04 tháng của năm hiện tại (tháng 9, 10, 11, 12) cộng với 12 tháng của năm sau, vì vậy trẻ vào lớp 1 phải đóng BHYT 16 tháng để thời gian tham gia BHYT được liên tục, đảm bảo quyền lợi trong chế độ khám chữa bệnh BHYT.
 
* Câu hỏi:
          Mức hưởng BHYT của học sinh, sinh viên được quy định như thế nào?
(11/09/2012)
* Trả lời:
          1- Khám chữa bệnh tại cơ sở có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT:
          a- Khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được thanh toán theo mức sau:
          - 100% chi phí khi khám chữa bệnh tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu chung ở mọi tuyến điều trị;
          - 80% chi phí khám chữa bệnh khi tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh lớn hơn 15% mức lương tối thiểu chung;
          - 80% chi phí khám chữa bệnh nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.
          b- Khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, có trình thẻ BHYT được thanh toán theo mức sau:
          + 70% chi phí KCB đối với cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3, hạng 4 và chưa xếp hạng.
          + 50% chi phí KCB đối với cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 2.
          + 30% chi phí KCB đối với cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 1 hoặc hạng đặc biệt.
          + Trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, mức chi trả cũng thực hiện theo tỷ lệ trên nhưng tối đa không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ.
          2- Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT hoặc tại cơ sở y tế có ký hợp đồng nhưng không đủ thủ tục theo quy định, học sinh sinh viên tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh, sau đó mang chứng từ đến cơ quan BHXH để được thanh toán trực tiếp.
          3- Trường hợp điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép phải sử dũng thuốc ngoài danh mục quy định của Bộ y tế nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì được hưởng 50% chi phí theo mức hưởng khi học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT liên tục từ đủ 36 tháng trở lên.
 
* Câu hỏi:
        1/ Học sinh A có tham gia BHYT, chẳng may bị bệnh nặng nhưng gia đình rất nghèo, không thể vay mượn nợ để chữa bệnh. Vậy xin hỏi Quỹ BHYT có thể tạm ứng kinh phí để học sinh A chữa bệnh hay không? (Trần Minh Kha, phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bến Cầu).
        2/  Có thông tin cho rằng người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến chỉ được chi trả 30%, quỹ BHYT chịu 70%. Thông tin đó đúng hay sai? Áp dụng cho loại bệnh nào? Địa điểm khám chữa bệnh nào được chi trả 70%? (Giáo viên Bến Cầu)
(29/8/2012)
* Trả lời: 
        1. Các đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng có tham gia BHYT, khi đi khám, chữa bệnh (KCB), đều được hưởng các quyền lợi theo quy định. Luật BHYT và các văn bản dưới Luật không quy định việc tạm ứng kinh phí cho đối tượng tham gia.
        2. Thông tin trên của bạn là đúng, nhưng chỉ mới một phần. Chúng tôi xin cung cấp thông tin đầy đủ như sau: Trường hợp người tham gia BHYT đi KCB trái tuyến hoặc vượt tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ trường hợp cấp cứu) có xuất trình thẻ BHYT, được Quĩ BHYT thanh toán chi phí theo các mức:
       + 70% chi phí KCB đối với cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng.
       + 50% chi phí KCB đối với cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng II.
       + 30% chi phí KCB đối với cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I hoặc hạng đặc biệt.
       + Trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, mức chi trả cũng thực hiện theo tỷ lệ trên nhưng tối đa không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ.
        Phần chi phí chênh lệch còn lại người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB.
       (Bạn  tham khảo danh mục cơ sở khám chữa bệnh BHYT và phân hạng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại trang web này ở mục: “Danh mục cơ sở KCB”)
 
* Câu hỏi: Tôi bị bệnh hở van tim, đi khám tại Bệnh viện 115-TP.Hồ Chí Minh, bác sĩ chỉ định mổ nong van tim, chi phí khoảng 70 triệu đồng cho một bên van tim. Xin hỏi, khi tôi nhập viện để mổ thì được hưởng chi phí BHYT như thế nào? (Ông Phạm Thế Minh, thương binh, cựu chiến binh ngụ ấp Tân Thành, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)
(21/8/2012)
* Trả lời:  
     - Trường hợp của ông là thương binh, nếu chuyển viện đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật, được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT; 100% chi phí khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ, được hưởng chi phí vận chuyển. Việc mổ nong van tim thuộc loại dịch vụ kỹ thuật cao, nên ông sẽ được hưởng chi phí theo mức lương tối thiểu hiện hành (không quá 42 triệu đồng cho một lần sử dụng dịch vụ).
 
     - Trong trường hợp ông không chuyển viện đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật mà tự đi điều trị tại Bệnh viện 115, có xuất trình thẻ BHYT thì vẫn được quĩ BHYT  thanh toán. Căn cứ theo phân hạng bệnh viện, đối với Bệnh viện 115-TP.Hồ Chí Minh thuộc bệnh viện hạng I, quỹ BHYT sẽ thanh toán 30% trên tổng chi phí KCB và 30% chi phí khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, nhưng không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ.
 
* Câu hỏi:  Gia đình tôi có người bệnh được chuyển tuyến đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình tại TP Hồ Chí Minh (TTCTCH) để “thay khớp cũ cổ xương đùi”. Khi xuất viện, TTCTCH cấp giấy hẹn tái khám sau một tuần. Đến hẹn, người bệnh được TTCTCH tiếp nhận tái khám nhưng yêu cầu lần tái khám sau phải có giấy chuyển viện mới được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định.
            Xin hỏi: Như vậy là đúng hay sai? (ông Phạm Hoài Nam -  giáo viên huyện Bến Cầu)
(14/08/2012)
* Trả lời:  
            Khoản 4, mục IV, phần 1 của Quyết số 82/QĐ-BHXH, ngày 20/01/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế quy định:
           - Trường hợp đến khám lại theo yêu cầu của cơ sở KCB BHYT tuyến trên không qua nơi đăng ký KCB ban đầu: ngoài các giấy tờ theo quy định người bệnh phải xuất trình thêm giấy hẹn khám lại. Mỗi lần chuyển viện chỉ được hẹn khám lại theo chế độ BHYT một lần.
           - Đối với người bệnh đã được chẩn đoán xác định là mắc một trong các bệnh mạn tính, phải điều trị dài ngày gồm: Lao, Ung thư, …, nếu cần tiếp tục điều trị do vượt quá khả năng, chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tuyến dưới, cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên có thể tiếp tục hẹn bệnh nhân khám lại nhưng chỉ đến hết năm dương lịch
            Trường hợp bệnh của thân nhân bạn không thuộc các bệnh mạn tính, phải điều trị dài ngày theo quy định nên TTCTCH chỉ được hẹn khám lại theo chế độ BHYT một lần.
 
* Câu hỏi:  Tháng 10/2011 tôi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh ( nơi đăng ký KCB ban đầu) được Bệnh viện làm giấy chuyển viện đến BV A2 khám và điều trị. Xong đợt điều trị tôi phải đóng tiền trái tuyến bằng 30% theo yêu cầu của Bác sĩ BV A2, như vậy đúng hay sai? (Giáo viên Hòa Thành)
(13/8/2012) 
* Trả lời:  
            Khoản 1, mục III, phần 1 Quyết định số 82/QĐ-BHXH, ngày 20/01/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế quy định:
           - Người bệnh BHYT được chuyển viện đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định trong các trường hợp:
            + Chuyển lên cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tuyến trên phù hợp với phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế khi tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh đang điều trị.
            + Chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh BHYT khác, kể cả cơ sở KCB cùng tuyến CMKT để tiếp tục điều trị trong trường hợp vì lý do khách quan, cơ sở KCB BHYT đang điều trị không thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
            Bệnh viện lao và bệnh phổi (BV A2) là bệnh viện chuyên khoa. Do đó bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chuyển những bệnh thuộc chuyên khoa lao và bệnh phổi khi khi tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
            Trường hợp của bạn, nếu bệnh viện A 2 thu tiền trái tuyến bằng 30%, bạn cần cung cấp cho cho chúng tôi thông tin chi tiết về họ và tên bệnh nhân, thời gian khám bệnh, tên bệnh, thời gian điều trị và chuyển viện của bệnh viện đa khoa Tây Ninh để chúng tôi kiểm tra lại và có câu trả lời chính xác.
 
   Câu hỏi: Tôi tham gia BHYT liên tục 4 năm liền, thẻ BHYT đăng ký tại Tây Ninh, khi đi khám bệnh ở bệnh viện thành phố về có được thanh toán lại không? Nếu có thì được bao nhiêu?
 
   Trả lời:
    - Trường hợp chuyển viện đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc đến khám chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu: được hưởng BHYT đúng mức quy định tại Điều 22 Luật BHYT
     - Trường hợp khám chữa bệnh có xuất trình thẻ BHYT nhưng không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc không đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật: được thanh toán chi phí vượt tuyến, trái tuyến, căn cứ theo phân hạng bệnh viện, quỹ BHYT sẽ chi trả theo các mức 70%, 50% hay 30% tổng chi phí KCB BHYT.
     - Trường hợp khám chữa bệnh không xuất trình thẻ BHYT hoặc KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở KCB, sau đó mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán. Căn cứ quyền lợi theo đối tượng tham gia BHYT, phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh phù hợp với hạng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế và chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính, cơ quan BHXH chi trả trực tiếp cho người bệnh phần chi phí thực tế thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại điểm 1, phụ lục 2 Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC (3.600.000đ).
 
   Câu hỏi:
    1- Tôi đi khám bệnh vượt tuyến ở Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM nhưng quên mang thẻ BHYT. Vậy tôi có được thanh toán chế độ bảo hiểm y tế  không? Hồ sơ, thủ tục như thế nào?
    2- Người có thẻ BHYT khi đi tham quan, du lịch vào ngày nghỉ không may bị tai nạn thì có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế  không?
    3- Tôi bị mất thẻ BHYT và khám bệnh ở 01 bệnh viện tư nhân (không ký hợp đồng KCB BHYT) vậy có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế  không?
 
   Trả lời:
    - Cả 03 trường hợp trên đều đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhưng không trình thẻ hoặc khám chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT, theo quy định tại phần II, mục II, điểm 3 Quyết định số 82/QĐ-BHXH, người bệnh tự thanh toán chi phí với cơ sở khám chữa bệnh, sau đó mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán trực tiếp.
    Căn cứ quyền lợi theo đối tượng tham gia BHYT, phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh phù hợp với hạng bệnh viện theo quy định của Bộ y tế và chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính, cơ quan BHXH chi trả trực tiếp cho người bệnh phần chi phí thực tế thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại điểm 1 phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC.
    - Hồ sơ  thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT gồm:
    + Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp
    + Bản sao thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ.
    + Bản sao giấy ra viện (điều trị nội trú )
    + Bản sao đơn thuốc, hoặc sổ y bạ đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú theo quy định.
    + Biên lai thu viện phí, hóa đơn mua thuốc theo quy định của Bộ Tài chính
    + Trường hợp khám chữa bệnh nước ngoài, nộp thêm bản dịch có công chứng sang tiếng việt toàn bộ hồ sơ (Quyết định cử đi học, công tác ở nước ngoài của cấp có thẩm quyền )
    - Trường hợp người bệnh không tự đến cơ quan BHXH để làm thủ tục thanh toán, người làm thủ tục thanh toán hộ phải có giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh.
  
   Câu hỏi: Trong gia đình cùng hộ khẩu có 7 thành viên tham gia BHYT, để được giảm mức đóng thì cần những loại giấy tờ gì?

    Trả lời:

   - Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 31, Quyết định 1111/QĐ-BHXH, ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam quy định đối tượng tự nguyện tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT phải có những loại hồ sơ sau:
   + Tờ khai tham gia BHYT ( mẫu A03-TS)
   + Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với trường hợp tham gia theo hộ gia được giảm mức đóng BHYT.
   - Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP, ngày 27/7/2009 quy định giảm mức đóng BHYT:
Trường hợp đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, đang sống chung trong một nhà và đối tượng quy định tại Khoản 23, Điều 12, Luật BHYT có từ 2 thân nhân trở lên tham gia, mức đóng của các thành viên như sau :
    Người thứ 1 đóng bằng mức quy định (4,5 % mức lương tối thiểu ).
    Người thứ 2 đóng bằng 90% mức đóng của người thứ nhất.
    Người thứ 3 đóng lần lượt bằng 80% mức đóng của người thứ nhất.
    Người thứ 4 đóng lần lượt bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
    Từ người thứ 5 trở đi  đóng  bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.
Lượt người xem:  Views:   1070
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp