Hỏi đáp
Thứ 5, Ngày 19/11/2015, 14:00
Hỏi đáp về Thu - Sổ thẻ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2015

​NGHIỆP VỤ THU - SỔ THẺ


 

* Câu hỏi:

Tôi năm nay 46 tuổi, trước đây là công nhân lái xe cho Công ty vật liệu xây dựng được 15 năm, sau đó Công ty giải thể. Một năm sau tôi nhận trợ cấp BHXH một lần trên 50 triệu đồng.

Xin hỏi, nay tôi muốn nộp lại số tiền đã nhận và mua BHXH tự nguyện cho đủ điều kiện nghỉ hưu có được không? Nếu mua BHXH tự nguyện liền một lúc 15 năm, hoặc hàng tháng, hàng năm có được không ? Ngô Tiến Đạt, Phường 2, TP Tây Ninh  

(11/9/2019)                                            

* Trả lời:

1. Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, không có quy định cho đối tượng đã nhận trợ cấp BHXH một lần được hoàn trả số tiền đã nhận để tiếp tục tham gia đủ điều kiện hưởng lương hưu.

2. Về việc tham gia BHXH tự nguyện: Theo Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau:

* Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

* Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Đề nghị ông Ngô Tiến Đạt liên hệ BHXH TP Tây Ninh để được tham gia BHXH tự nguyện (BHXH TP Tây Ninh sẽ tư vấn cụ thể mức đóng và phương thức đóng cho Ông)./.


* Câu hỏi:

Thời gian gần đây, nghe tuyên truyền nhiều về việc tham gia bảo hiểm tự nguyện. Vậy xin hỏi, khi người tham gia BHXH tự nguyện bị chết, thân nhân được hưởng những quyền lợi gì ? Đào Nguyệt Ánh, Hòa Thành, Tây Ninh      

    (11/9/2019)                                   

* Trả lời:

Theo Điều 80, Điều 81 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:

* Trợ cấp mai táng:

Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện chết (khi người chết đã có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu do đóng BHXH tự nguyện).

* Trợ cấp tuất:

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu./.* Câu hỏi:

Những đối tượng lao động là người nước ngoài nào thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành? Câu hỏi trực tuyến

(04/5/2019)

* Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 143/2014/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ thì “NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam”.

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP có quy định các trường hợp loại trừ, cụ thể: “NLĐ quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di chuyển trong nội bộ DN theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

b) NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động”.

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì: “NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ DN là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một DN nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ DN sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được DN nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng”.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, đối chiếu với các quy định nêu trên thì NLĐ nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

- Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.

- Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ DN theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, bao gồm NLĐ là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một DN nước ngoài, đã được DN nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của DN nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam../.          

 

* Câu hỏi:

Đề nghị Bảo hiểm xã hội cho biết: Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng chế độ hưu trí nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, có nguyện vọng được hưởng lương hưu thì phải làm sao? có được đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu không? Đóng như thế nào ? Vương Văn Hòa, Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh

(15/01/2019)

            * Trả lời:

          Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng chế độ hưu trí nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH được đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu, trong các trường hợp sau:

          - Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH bắt buộc quy định:

          “ Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu”.

          - Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện cũng quy định:

          “1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

          a) Đóng hằng tháng;

          b) Đóng 03 tháng một lần;

          c) Đóng 06 tháng một lần;

          d) Đóng 12 tháng một lần;

          đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

          e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

          2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này”.

          Đề nghị Bạn liên hệ cơ quan BHXH Tân Biên để được hướng dẫn cụ thể./.


 

* Câu hỏi:

Một bạn đọc ở Đồng Nai hỏi: BHXH Việt Nam sẽ làm gì để xử lý việc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động ? Câu hỏi trực tuyến

 Ban Thu (BHXH Việt Nam)

            * Trả lời:

            Theo nguyên tắc “đóng, hưởng”, việc chậm đóng BHXH, BHYT của đơn vị là một trong những nguyên nhân khiến các quỹ bảo hiểm có thể mất cân đối, ảnh hưởng tới việc chi trả quyền lợi cho người lao động, ảnh hưởng chính sách An sinh xã hội. Mặt khác, ảnh hưởng thời gian, công sức và chi phí của Cơ quan BHXH như theo dõi, tính toán, xác minh, lưu trữ thông tin, quá trình công tác, thanh toán chế độ… của người lao động. Do đó, BHXH Việt Nam luôn xác định sẽ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người sử dụng lao động làm việc với cơ quan BHXH; thông báo kịp thời số tiền phải đóng BHXH, BHYT đến đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc chuyển tiền theo quy định, đồng thời cử  cán bộ làm công tác thu nợ kiểm tra, hướng dẫn đơn đơn vị nộp tiền. Thông báo dnah tính đơn vị nợ BHXH, BHYT trên phương tiện thông tin đại chúng, dùng sức ép công luận buộc đơn vị nợ BHXH, BHYT chuyển tiền.

            Ngoài ra, BHXH Việt Nam cùng BHXH địa phương tiến hành thanh tra, phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn thực hiện công tác thanh tra, xử phạt đối với các đơn vị nợ BHXH,BHYT. Phối hợp với các cấp, ngành có liên quan, thực hiện một số vụ án điểm đối với doanh nghiệp vi phạm tội gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, ảnh hưởng nhiều người lao động để khởi tố vụ án hình sự.


          * Câu hỏi:

Tôi là nhân viên tạp vụ. Đến tháng 12/2017, tôi đủ 55 tuổi, cơ quan cho nghỉ việc. Tôi tham gia đóng BHXH được 13 năm. Nghe nói đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho đủ 20 năm là được hưởng lương hưu ngay. Đề nghị cơ quan BHXH cho tôi biết cụ thể hơn. Vũ Thị Hồng Giang, Phường 1, TP Tây Ninh 

  (25/12/2017)                       

 

          * Trả lời:

Theo Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định:  Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng hàng tháng; đóng 03 tháng 1 lần; đóng 6 tháng 1 lần; đóng 12 tháng 1 lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần và đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định trên đây để đủ Điều kiện hưởng lương hưu thì thời Điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Như vậy, tháng 12/2017 Bà đủ 55 tuổi và có 13 năm đóng BHXH. Bà có nguyện vọng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho 7 năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng, nếu ngay trong tháng 12/2017 Bà đóng đủ số tiền là 7 năm để đủ 20 năm cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì thời điểm hưởng lương hưu của Bà được tính từ ngày 01/01/2018.

Đề nghị Bà liên hệ BHXH Thành phố Tây Ninh tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu./.

 

 

* Câu hỏi: Thời gian thử việc tại công ty có phải đóng Bảo hiểm xã hội không ?

(20/12/2017)

                          

* Trả lời:

             Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn đọc gửi qua địa chỉ mail của BHXH tỉnh Tây Ninh… Về vấn đề đóng hay không đóng BHXH trong thời gian thử việc, BHXH tỉnh Tây Ninh xin được trả lời như sau:

            1.  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định tại điều 4, điều 13, điều 17 về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm:

            - Người làm việc theo HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

            - Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ tháng 1/1/2018);

            - Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

            2. Theo điểm 3 Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/07/2011 hướng dẫn:

            - Đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.

            3. Điều 26 Bộ Luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

            + Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

            + Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

            Như vậy, nếu người lao động và người sử dụng lao động ký hợp đồng thử việc riêng biệt, không ghi chung vào HĐLĐ thì thời gian thử việc không thuộc trường hợp tham gia BHXH, BHYT.

            Tuy nhiên đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (Theo Khoản 3 Điều 186 Bộ Luật lao động quy định)

            Vậy nên, mặc dù không phải tham gia BHXH cho người lao động có hợp đồng thử việc nhưng người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho người lao động 1 khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng BHXH bắt buộc thuộc phần trách nhiệm của doanh nghiệp, mức hiện nay là 21,5% (bao gồm: BHXH 17,5%, BHYT 3%, BHTN 1%).

 

 

* Câu hỏi:

            Tôi có tham gia BHXH từ 2003 tới 2011. Năm 2003 công ty tôi ở Tp HCM mở sổ tại BHXH Phú Nhuận, tôi làm việc tại chi nhánh HN. Năm 2007 tôi chuyển công ty nhưng vẫn tham gia BHXH đầy đủ tới 2011 tôi nghỉ việc, không hưởng trợ cấp. Tới 2013 tôi vào Tây Ninh và làm việc tại đây. Tôi có khai tờ khai kèm số sổ BHXH, đồng thời nộp lại sổ BHXH. Tôi cũng không rõ sổ có bị thất lạc ở đâu, nhưng tới năm nay cơ quan tôi có phát lại sổ BHXH thì tôi thấy số sổ không giống với số sổ cũ. Hỏi thì bên BHXH có trả lời là do không có sổ nên đã cấp sổ mới từ 2013. 

            Vì vậy tôi xin hỏi một số vấn đề sau:

            1. Trong tờ khai có ghi số sổ, cơ quan bảo hiểm nói không thấy sổ nhưng không liên hệ với người lao động mà tự ý lập sổ mới là đúng hay sai quy trình.

            2. Cơ quan bảo hiểm có trả lời tôi, nếu xin cấp lại sổ thì sẽ thực hiện nối sổ cho tôi. Vậy cho tôi hỏi: Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH như thế nào? Sổ của tôi ban đầu được cấp tại Tp HCM, tuy nhiên tôi tham gia đóng bảo hiểm tại 3 cơ quan bảo hiểm tại Hà Nội. Vậy tôi có phải xin xác nhận tại các công ty cũ hoặc cơ quan bảo hiểm tại Hà Nội hay không? (Một số công ty hiện giờ đã giải thể).

(22/11/2016)

 * Trả lời:

            Câu hỏi 1: Về nguyên tắc khi đơn vị làm thủ tục báo tăng mới lao động với cơ quan BHXH:

a.Trường hợp người lao động đã có sổ BHXH nhưng chưa hưởng trợ cấp BHXH 1 lần thì được bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH cho đến khi tiếp tục tham gia BHXH ở đơn vị mới phải nộp sổ BHXH chưa hưởng cho đơn vị để lập thủ tục báo tăng cho cơ quan BHXH tiếp tục cộng nối thời gian làm việc.

b.Cơ quan BHXH sẽ tiến hành cấp sổ BHXH mới cho người lao động ngoài trường hợp vừa nêu tại điểm a và liên hệ trực tiếp với đơn vị sử dụng lao động khi người lao động đang còn làm việc, không làm việc với cá nhân người lao động.

            Câu hỏi 2: Về thủ tục xin cấp lại sổ BHXH : Đề nghị người lao động nộp tất cả sổ BHXH đã được cấp cho đơn vị và đơn vị có trách nhiệm liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn các thủ tục cấp lại sổ nếu như hồ sơ hợp lệ.

Chào trân trọng./.

 

* Câu hỏi: 

Xin chào, hiện tại thì tôi đang kinh doanh tự do mặt hàng là tinh bột nghệ, tôi chưa tham gia bất kì một loại hình thức bảo hiểm nào, bây giờ tôi muốn đóng bảo hiểm phòng trường hợp ốm đau, sinh nở thì tôi nên đóng loại bảo hiểm nào? Hình thức ra sao và chi phí như thế nào? (Phan Trang - Tổ 10, ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh)

(07/7/2016)


* Trả lời:

            Theo thư của Bạn, hiện đang làm nghề kinh doanh tự do, bạn chỉ có thể tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện, tuy nhiên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không có chế độ ốm đau, thai sản.

            Theo Luật BHXH hiện hành có 02 loại hình tham gia bảo hiểm xã hội để người lao động có thể tham gia để được hưởng các chế độ, đó là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

            1. Tham gia BHXH bắt buộc:

            - Điều kiện: Có ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên trong các đơn vị, doanh nghiệp trong hoặc ngoài nhà nước.

            - Đóng: 26% mức tiền lương theo hợp đồng, được hưởng 5 chế độ, gồm: Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, Hưu trí, Tử tuất.

            2. Tham gia BHXH tự nguyện:

            - Đóng: 22% mức thu nhập của mình, được hưởng 02 chế độ, gồm: Hưu trí, tử tuất.

            - Điều kiện: Làm nghề tự do, tuổi đời từ đủ 15 tuổi trở lên.

 
* Câu hỏi:
           Hiện tại công ty tôi  có 1 lao động làm việc đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do bị tai nan lao động. Như vậy, người đó có phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN không? (người này bị tai nạn lao động trong công ty, tỉ lệ thương tật là 51%)
(04/5/2016)
 

* Trả lời:

 

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: “Người lao động quy định tại các Điểm a và b Khoản 1 Điều này là người giúp việc gia đình và người lao động quy định tại Khoản 1 Điu này mà đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hằng tháng dưới đây thì không thuộc đi tượng tham gia bảo him xã hội bt buộc:

          a) Người đang hưởng lương hưu hằng tháng;
          b) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;
          c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
          d) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (sau đây gọi là Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg); Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (sau đây gọi là Quyết định số 613/QĐ-TTg);
         đ) Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
            Vì vậy, trường hợp người lao động làm việc đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do bị tai nạn lao động không thuộc những đối tượng trên nên vẫn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định./.
 
* Câu hỏi: 
Tôi lúc trước làm nhà mát xi măng FICO Tây Ninh có tham gia BHXH được khoảng gần 5 năm, vào tháng 2/2013 tôi nghỉ việc và tạm thời không tiếp tục đóng bảo hiểm. Vào đầu năm 2014, tôi tiếp tục tham gia BHXH tới giờ liên tục được 24 tháng. Nếu bây giờ tôi không tham gia BH nữa tôi có được lãnh tiền BH và BHTN không? Nếu được lãnh thì lãnh bao nhiêu và thủ tục như thế nào ?
(30/10/2015) 
* Trả lời:
1.Về chế độ BHXH: 
- Về điều kiện hưởng: Điều 30, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH bắt buộc  quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần:
+ Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
+ Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
+  Ra nước ngoài để định cư.
- Về mức hưởng: mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Bạn liên hệ cơ quan BHXH nơi cư trú để được được hướng dẫn làm thủ tục hưởng chế độ BHXH một lần.
2.Về chế độ BHTN:
- Về điều kiện hưởng: Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định  về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:
+  Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật).
+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 và trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của luật Việc làm.
+ Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
- Về mức hưởng và thời gian hưởng:
+  Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
+ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng, Bạn liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp./.
 
 
* Câu hỏi: 
Tôi công tác tại trường THPT Dân Lập từ 7/2007 đến 7/2013 và và đóng BHXH bắt buộc được 5 năm 7 tháng. Từ tháng 12/2013 đến nay, tôi chính thức vào biên chế giảng dạy ngạch GV TH mã số 15.113 tại một trường THPT công lập. 
Với đối tượng và thời gian đóng BHXH của tôi, nay đã được hưởng phụ cấp thâm niên chưa ạ ? Lê Văn Hùng- Thành phố Tây Ninh
 
* Trả lời:
Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ- Bộ Tài chính- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng như sau:
            “1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).
2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.
3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:
a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);
b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.”
Tại Khoản 3, Điều 2 quy định mức phụ cấp thâm niên: “ Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.”
Như vậy, trường hợp của Bạn, thời gian giảng dạy tại trường THPT Dân lập không được tính. Thời gian giảng dạy tại trường THPT công lập từ tháng 12/2013 đến nay chưa đủ 5 năm nên chưa được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo./.
 
 
* Câu hỏi: 
Tôi cư ngụ tại Thành phố Tây Ninh, tôi muốn mua BHYT cho ba và mẹ của tôi, mẹ tôi cư ngụ tại KP1, P1 thành phố Tây Ninh. Vậy mẹ tôi có được quyền đăng ký tuyến khám bệnh là bệnh viện đa khoa không? Ba tôi cư ngụ tại xã Tân Bình gần ngã ba núi vậy ba tôi có được đăng ký tuyến bệnh viện đa khoa không? Và mua ở đâu?
(16/9/2015)
* Trả lời:
1. Theo quy định tại Điều 6, Thông tư 37, người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương trên địa bàn tỉnh.Trường hợp của bạn nêu nếu bạn tham gia theo hộ gia đình thì thẻ BHYT không được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ở Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh.
 2. Giá mua thẻ BHYT: 621.000 đồng /năm. Bạn có thể liên hệ tại các địa lý hệ thống Bưu điện, các Bưu cục xã, phường, thị trấn; trực tiếp tại BHXH huyện, thành phố nơi bạn cư trú.
 
  * Câu hỏi:
Cho em hỏi thăm về việc đóng BHXH tự nguyện. Chồng em đóng BHXH bắt buộc được 16 năm, nay không còn làm cơ quan nữa. vì bị tai nạn lao động. Theo giám định pháp y là 81%. hiện nay, tôi có nhận tiền trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng. Chồng em không đi làm được và đã gián đoạn 4 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nay em muốn đóng tiếp BHXH tự nguyện cho chồng em được không? đến 60 tuổi chồng em nhận lương hưu. Anh cho em hỏi: và có bị mất tiền nhận tai nạn lao động hằng tháng không? Chân thành cảm ơn. ( thao78toan@gmail.com)
(14/9/2015)
* Trả lời:
            Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện quy định tại Điều 2, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn về bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng;
- Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố;
- Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
- Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
- Người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân;
- Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã nhận bảo hiểm xã hội một lần;
- Người tham gia khác.
 
            Như trình bày người lao động đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc 16 năm, thời gian gián đoạn  đóng BHXH 4 năm và đang hưởng thường xuyên trợ cấp tai nạn lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả. Theo quy định hiện hành vẫn được tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để sau này hưởng lương hưu theo quy định, thời gian gián đoạn trên xem như thời gian không đóng BHXH, trợ cấp tai nạn lao động vẫn được hàng tháng như hiện nay./.
 
* Câu hỏi:
          Tôi ở Tây Ninh, nhưng làm việc và tham gia BHXH tại Hà Nội, sau đó nghỉ việc. Nay tôi xin vào công ty khác ở Tây ninh và mới đổi lại số CMND. Cho tôi hỏi vẫn sử dụng sổ BHXH cũ hay phải cấp lại sổ BHXH mới? Nếu dùng sổ BHXH cũ thì trong tờ báo tăng lao động tôi ghi số CMND mới hay cũ ?
(25/8/2015)
* Trả lời:
         Theo Điều 61 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thì người tham gia BHXH, BHTN chỉ được cấp lại sổ BHXH trong trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trên sổ BHXH.
          Tại Công văn số 3835/BHXH-CST, ngày 27/09/2013 của BHXH Việt Nma về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và giấy CMND đã quy định: Nếu người tham gia BHXH, BHTN thay đổi các nội dung khác như số CMND, ngày cấp, nơi cấp giấy CMND, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH.
Trường hợp của bạn không phải cấp lại sổ BHXH, khi báo tăng lao động bạn ghi số CMND mới./.
 
* Câu hỏi: 
Đơn vị em sản xuất thiết bị mầm non và đồ chơi mầm non đang trong quá trình thành lập. Cho em hỏi sau thời gian bao lâu thì phải bắt buộc đăng ký BHXH vậy ạ? Trong trường hợp công ty chưa có doanh thu và chưa có lao động thì có cần đăng ký không? Và thủ tục để đăng ký như thế nào? Xin cảm ơn ! (Người hỏi: VuHoangHa)
 
* Trả lời:
Theo quy định tại Điều 110 và Điều 111 Luật BHXH và Quyết định 1018/QĐ-BHXH  của BHXH Việt Nam  về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT quy định:
1.Hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN (đối với doanh nghiệp, công ty mới thành lập):
- Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực);
- Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản);
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYTđối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người);
- Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK2-TS, 01 bản/người);
* Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:
- Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS);
- Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị (bản sao); hợp đồng lao động (bản sao, 01 bản/người) tương ứng thời gian truy thu.
2. Về thời hạn đăng ký nộp BHXH cho người lao động:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia BHXH cho tổ chức bảo hiểm xã hội
Bạn vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH huyện, thành phố nơi Công ty đặt trụ sở để được hướng dẫn cụ thể./.
 
 
* Câu hỏi: 
Tôi là một giáo viên trong trường học nếu tôi thu bảo hiểm y tế, thì tôi có được hưởng tiền phần trăm từ phía bảo hiểm chi lại không ?
(18/8/2015)
* Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 999/QĐ-BHXH, ngày 01/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT như sau:
Đại lý thu là tổ chức được cơ quan Bảo hiểm xã hội ký Hợp đồng Đại lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, gồm: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức kinh tế.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quyết định số 1288/QĐ-BHXH, ngày 26/9/2012 của BHXH Việt Nam thì mức chi hoa hồng cho đại lý thu (thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện của một số đối tượng theo quy định) như sau:
Bằng 4% trên tổng số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng theo quy định (không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng) chi cho đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT của một số đối tượng nêu trên.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội chỉ ký hợp đồng thu BHYT với tổ chức là trường học. Đồng thời, mức chi tiền hoa hồng cho đại lý thu BHYT học sinh, sinh viên là 4%, Bảo hiểm xã hội chỉ chi cho trường học theo quy định, không chi cho cá nhân.
Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này do Ban Giám hiệu nhà trường quyết định./.
 
 
* Câu hỏi:
 Gia đình tôi chuyên thi công các công trình lăng mộ đá, đá mỹ nghệ. Cơ sở sản xuất của gia đình tôi là một doanh nghiệp tư nhân, có tất cả 8 công nhân viên. Vậy tất cả các công nhân viên trong doanh nghiệp có được tham gia BHXH bắt buộc không, hay chỉ đóng BHXH tự nguyện. Nếu được thì thủ tục như thế nào ?
(28/6/2015)
* Trả lời:
- Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định người tham gia BHXH bắt buộc là:
 Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động  kể cả cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên.
- Khoản 6, Điều 3, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc là:
Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.
Như vậy số lao động  của doanh nghiệp làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.
Để làm thủ tục tham gia BHXH cho số lao động trên bạn đến liên hệ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố nơi doanh nghiệp đang trú đóng.
 
* Câu hỏi: 
Em tham gia BHXH từ năm 2004-2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh và từ năm 2010 cho đến nay tại Tây Ninh. Hồ sơ ghi trên sổ BHXH theo CMND địa chỉ cũ ở tỉnh Quảng Trị. Nay em chuyển hộ khẩu đến Tây Ninh và thay đổi giấy CMND (do bị mất CMND cũ).
Hiện em vẫn đang tham gia BHXH. Vậy em có cần thay đổi hồ sơ BHXH hay không? hoa mai <xuanthoa.ef@gmail.com>
(28/6/2015) 
* Trả lời:
Theo quy định của Bảo hiểm xã hội việt Nam:
“ Người tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trong sổ BHXH ”.
Như vậy, ngoài các trường hợp nêu trên, việc thay đổi số chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH./.
 
 
* Câu hỏi:
Tôi có em đang làm việc cho chi nhánh viettel tại Tây Ninh, nhiệm vụ là đi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa các đường kết nối internet, cáp truyền hình. Trong thẻ nhân viên thì được ghi là cộng tác viên, công việc phải thường xuyên leo lên các trụ cáp (có thể vướn cùng với dây điện sinh hoạt rất nguy hiểm) nhưng tôi được biết đối với cộng tác viên của viettel (đa số nhân viên đều là cộng tác viên), ngoài tiền lương thì không được tham gia bao hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Như vây có đúng với quy định không? (em tôi đã làm việc được 1 năm), tôi thấy như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến người lao động, vì những công việc như vậy cần phải được bảo hiểm.
(19/5/2015)
* Trả lời:
Căn cứ Khoản a, Điểm 1 và Điểm 2, Điều 2, Luật BHXH quy định về đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT như sau:
“Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên”;
“Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động”.
Như vậy, nếu em của bạn có ký hợp đồng lao động với chi nhánh Viettel từ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.
 
 
* Câu hỏi: 
Tôi là công chức tại huyện sinh ra tại Bình Dương, lập gia đình và chuyển về sống cùng gia đình chồng tại huyện Dương Minh Châu. Sau đó thi tuyển công chức và đỗ. Tất cả giấy tờ trong bản khai nộp hồ sơ dự tuyển, thi tuyển, trúng tuyển và sổ bảo hiểm xã hội đều lấy địa chỉ thường trú là Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Nay tôi chuyển hộ khẩu thường trú về Bình Dương, nhưng vẫn làm việc tại huyện Dương Minh Châu, tạm trú tại Dương minh Châu.
Vậy cho tôi hỏi, việc tôi chuyển hộ khẩu thường trú này thì tôi có phải điều chỉnh, chỉnh sửa lại sổ bảo hiểm xã hội hay không ? (Huyền Tâm)
 
(25/4/2015)
 
* Trả lời
Theo quy định sổ BHXH được cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trong các trường hợp sau:
            1.Cấp lại, đổi sổ BHXH: Do làm mất hoặc hỏng; do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh; do đã hưởng BHXH một lần..
 2.Điều chỉnh nội đã ghi trên sổ BHXH trong các trường hợp sau: Sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, điều kiện làm việc, nơi làm việc hoặc bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì được ghi điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.
Trường hợp do thay đổi hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại hay điều chỉnh lại sổ BHXH./.
 
 
          * Câu hỏi
Trước đây,  tôi là công nhân của công ty ở KCN Trảng Bàng, hiện tại tôi nghỉ việc ở đó đã hơn 1 tháng rồi, nhưng công ty vẫn chưa trả sổ BHXH cho tôi để tôi đi làm thủ tục nhận BHTN,vậy xin hỏi BHXH tỉnh, theo Luật quy định là bao lâu tôi mới được cty trả lại sổ BHXH để đi làm thất nghiệp nếu để lâu quá thì thời hạn lãnh BHTN hết hạn, vậy thì tôi phải làm sao? (trinhtayninh1990@gmail.com)
 
(15/4/2015)
 
* Trả lời
Theo khoản 1 Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội được cấp đối với từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội...
Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm “bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động còn làm việc” và “trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc”.
Đồng thời, tại khoản 2,3 Điều 47 Bộ luật lao động quy định “Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.
Vì vậy khi người lao động nghỉ việc Công ty có trách nhiệm: nộp quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, danh sách báo giảm lao động tham gia BHXH của đơn vị, sổ BHXH và thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng, thời gian giải quyết khống quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, sau đó công ty phải trả sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.
Trong trường hợp của bạn, bạn và công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đã hơn 01 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động mà bạn vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội. Hành vi người sử dụng lao động cố tình không trả số bảo hiểm xã hội cho bạn đúng thời hạn đã vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật bảo hiểm xã hội - “không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của luật này”.
Trường hợp công ty không trả sổ BHXH cho bạn, bạn có quyền khiếu nại công ty đến Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.
Theo Điều 46 của Luật Việc làm quy định: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu bạn chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn thực hiện đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh. Như vậy, bạn còn thời gian để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.
 
 
* Câu hỏi: 
Quý cơ quan cho tôi hỏi, tôi đã làm cho công ty về dịch vụ mạng liên kết với các nhà mạng: Mobifone, Viettel, Vinaphone được thời gian là 1 năm. Vậy trường hợp của tôi có được tham gia bảo hiểm xã hội chưa ?
(27/3/2015) 
* Trả lời:
            Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên.
            Theo như bạn trình bày, bạn thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH
 
* Câu hỏi:
Theo Công văn 4175/BHXH-PC, ngày 31/10/2014 của BHXH Việt Nam hướng dẫn ghi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT quy định: “ Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: ghi đầy đủ địa chỉ số nhà, đường phố, thôn xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thời điểm lập tờ khai”. Vậy cho tôi hỏi: tháng 7/2014 tôi khai địa chỉ hiện tại tôi sinh sống là nhà ba mẹ ruột của tôi, nhưng sau đó tôi lập gia đình và chuyển về gia đình nhà chồng sinh sống thì phải tách hộ. Hiện tại tôi đã nhập khẩu gia đình bên chồng tôi.
Vậy cho tôi hỏi: Bây giờ tôi phải làm lại CMND của tôi để trùng với địa chỉ thường trú hay là vẫn để địa chỉ cũ của tôi để trùng với thông tin CMND của tôi như ban đầu tại thời điểm lập tờ khai. Vì hiện tại tôi đang mang thai, tôi rất lo vì nếu như vậy thì sẽ trục trặc vấn đề BHYT ngay thời điểm tôi sinh con (địa chỉ CMND không trùng địa chỉ hộ khẩu nơi thường trú). Kính mong BHXH cho tôi biết rõ hơn. Tôi chân thành cám ơn. Nguyễn Thị Hồng Quế hongque245@gmail.com
(20/01/2015)
* Trả lời:
Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: việc ghi địa chỉ trên thẻ BHYT căn cứ vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thời điểm lập tờ khai. Trường hợp địa chỉ trên thẻ BHYT không khớp với địa chỉ trên giấy Chứng minh nhân dân không ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh BHYT.
Trường hợp địa chỉ thường trú khác với địa chỉ trên giấy chứng minh nhân dân có phải đổi lại giấy chứng minh nhân dân hay không, bạn nên liên hệ với ngành Công an để được hướng dẫn./.
 
* Câu hỏi:
          Xin cho cháu hỏi : Cháu sinh năm 1992. Năm 2011 cháu có cho một người em (con của cậu) mượn giấy để đi làm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (lúc đó em đó chưa đủ tuổi). Trong thời gian đi làm em đó có tham gia đóng BHXH lấy tên cháu (lúc đó cháu chưa tốt nghiệp lớp 12); tháng 6/2011 cháu tốt nghiệp nhưng đã tham gia BHXH 03/2011. Bây giờ cháu đang định thi tuyển công chức thì phải ghi sổ lý lịch như thế nào? Sau này có bị ảnh hưởng gì đến chế độ của cháu hay không ? Xin cám ơn ! Linh Tran linhtran1992tn@gmail.com
(15/12/2014)
* Trả lời:
        Việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm là vi phạm Khoản 1, Điều 137 Luật BHXH.  Để giải quyết trường hợp này, BHXH Việt Nam có hướng dẫn điều chỉnh lại cho đúng với tên thật của người lao động. Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH của người lao động (người mượn giấy) như sau:
       - 01 đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH, kèm theo sổ BHXH đã cấp và tờ khai cấp sổ lần đầu.
       - 01 Sơ yếu lý lịch khai lại đúng với nhân thân của người lao động, có xác nhận của người sử dụng lao động.
       - 01 Bản xác nhận của người sử dụng lao động về thời gian người lao động làm việc tại đơn vị, có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận;
       - 01 Bản cam kết của người cho mượn hồ sơ và người mượn hồ sơ, có chứng thực của chính quyền địa phương.
       Tất cả hồ sơ trên gửi về BHXH huyện, thành phố nơi đơn vị, công ty tham gia BHXH.
Trường hợp của cháu có hỏi: phải ghi lý lịch như thế nào, có ảnh hưởng gì đến chế độ sau này không?
Việc này cháu nên liên hệ chính quyền địa phương nơi cư trú. Nhưng theo ý kiến riêng của BHXH thì cháu nên khai thực tế thời gian làm việc và tham gia BHXH của cháu (vì em cháu đã được cơ quan BHXH cho lập hồ sơ lại đúng tên thật để hưởng thời gian tham gia BHXH trước đây)./.
 
* Câu hỏi:
          Tôi phụ trách công tác Thương binh xã hội xã, chưa thi tuyển công chức, hiện tôi đang hưởng hệ số 1,18, như vậy tôi có được tham gia BHXH bắt buộc không ? Kim Tho, email: thaibinhcttn@yahoo.com.vn
 (14/11/2014)
* Trả lời:
          Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định chức danh lao động - thương binh và xã hội ở xã, phường, thị trấn là công chức.
          Công việc của bạn phụ trách thuộc chức danh công chức xã, tuy nhiên bạn chưa thi tuyển công chức như vậy bạn chưa phải là công chức, chưa được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
 
* Câu hỏi:
Tôi tên: Trần Hữu Đạt, sinh ngày 07/10/1978. CMND số: 290582807. Số sổ: 4504004882. Trước đây tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty TNHH Doo Sol Vina có địa chỉ tại đường số 6 KCN Trảng Bàng, Tây Ninh từ tháng 02/2004 đến tháng 10/2012 thì xin nghỉ việc, nhưng vì công ty nợ bảo hiểm xã hội nên không chốt sổ.  Từ tháng 12/2012 đến nay tôi đang tiếp tục tham gia BHXH tại công ty TNHH Công Nghiệp NR với cùng số sổ bảo hiểm xã hội nêu trên.  Hiện nay Công ty TNHH Doo Sol Vina phá sản đóng cửa ngừng hoạt động. Vậy cho tôi hỏi sổ bảo hiểm xã hội của tôi có chốt được thời gian tham gia tại Công ty Doo Sol Vina được hay không? Và cần phải làm thủ tục gì?  Có bắt buộc phải chốt thời gian tại công ty Doo Sol Vina hay không? Hay cứ để sổ vậy cứ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội và chốt một lần tại công ty mới ? Email: tranhuudat2006@yahoo.com.vn
(17/11/2014)
* Trả lời:
Tính đến thời điểm hiện tại Công ty Doo Sol Vina đã đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 03/2011 và Công ty TNHH đã ngừng hoạt động.
Do nhu cầu của người lao động cần sổ BHXH để giải quyết chế độ hoặc nộp sổ vào đơn vị mới để làm việc và tiếp tục tham gia đóng BHXH. Để giải quyết những khó khăn trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chốt sổ cho người lao động đến tháng 03/2011, thời gian còn lại khi nào cơ quan Bảo hiểm xã hội thu hồi số tiền mà công ty còn nợ thì sẽ chốt sổ tiếp cho người lao động. Nếu có thông tin mới về Công ty Doo Sol Vina, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thông báo trên website.
Trường hợp của ông Trần Hữu Đạt, đề nghị mang sổ bảo hiểm xã hội đến Văn phòng Bảo hiểm xã hội tại Khu công nghiệp Trảng Bàng để chốt sổ thời gian tham gia BHXH tại Công ty Doo Sol Vina, sau đó nộp vào công ty mới để tiếp tục tham gia BHXH.
Đề nghị ông Trần Hữu Đạt liên hệ với Văn phòng Bảo hiểm xã hội tại khu công nghiệp Trảng bàng để giải quyết./.
 
 
* Câu hỏi:
           Con tên Phát cách đây 2 năm con chưa đủ tuổi để đi làm, nhưng vì gia đình con khó khăn về tiền bạc và ba con đang bệnh nặng nên con đã mượn giấy CMND và sổ Hộ khẩu để làm hồ sơ xin việc làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Con mượn giấy của con người Cô út (em gái ba con) trong quá trình con đang làm việc thì người Cô út đã đòi giấy lại và đòi con phải đưa luôn sổ bảo hiểm và nói đó là sổ của con Cô út. Sổ BHXH đang đứng tên người đó, nhưng con làm được gần 3 năm đóng BHXH. Nay ba con đã mất, nhà chỉ có 2 mẹ con, nên con không biết hỏi ai rất mong cô chú giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn cô chú rất nhiều. phathuynh194@gmail.com
 
(31/10/2014)
* Trả lời:
 
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời về trường hợp mượn hồ sơ của người khác đi làm như sau:
       Việc người lao động mượn hồ sơ của nười khác để đi làm là vi phạm Khoản 1, Điều 137 Luật BHXH. Tuy nhiên, để điều chỉnh lại cho đúng với tên thật của mình, người lao động lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể như sau:
       - 01đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH, kèm theo sổ BHXH đã cấp và tờ khai cấp sổ lần đầu.
       - 01Sơ yếu lý lịch khai lại đúng với nhân thân của người lao động, có xác nhận của người sử dụng lao động.
       - 01Bản xác nhận của người sử dụng lao động về thời gian người lao động làm việc tại đơn vị, có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận;
       - 01Bản cam kết của người cho mượn hồ sơ và người mượn hồ sơ, có chứng thực của chính quyền địa phương.
       Trường hợp của bạn nên đến liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Bảo hiểm xã hội huyện để được hướng dẫn cụ thể hơn./.
 
 
* Câu hỏi:
          Gia đình tôi có Cơ sở Giáo dục mầm non tư thục, số giáo viên đang làm việc dưới 10 người, xin hỏi cơ sở tôi có phải tham gia bảo hiểm xã hội không ? nếu phải tham gia thì thủ tục và tham gia ở đâu ?  Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
(25/8/2014)
* Trả lời:
          Theo Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội quy định đối tượng áp dụng như sau:
 
1. Ngư­ời lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:
a. Ngư­ời làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
b. Cán bộ, công chức, viên chức;
c. Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
d. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; ngư­ời làm công tác cơ yếu h­ưởng l­ương như­ đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
đ. Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
e. Ng­ười làm việc có thời hạn ở n­ước ngoài mà tr­ước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2. Ngư­ời sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: Cơ quan nhà nư­ớc, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nư­ớc ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mư­ớn, sử dụng và trả công cho ngư­ời lao động.
Theo quy định trên Cơ sở Giáo dục mầm non tư thục của bạn là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đang có sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Để làm thủ tục tham gia BHXH, BHYT cho số giáo viên tại cơ sở, bạn nên cử người đến Bảo hiểm xã hội Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh sẽ được hướng dẫn cụ thể.
 
* Câu hỏi:
            Năm học 2014-2015 gia đình tôi có 02 con đi học, 01 đứa lên lớp 3 và 01 đứa vào lớp 1, Nhà trường thông báo thu BHYT học sinh vào  lớp 01 thu 16 tháng, nhưng thẻ BHYT năm học trước của con tôi còn hạn sử dụng đến 31/12/2014 thì thu như thế nào ? bao nhiêu tháng ? Email: Huynhthithu1980@gmail.com
(25/8/2014)
* Trả lời:
            - Công văn số 1489/SGD&ĐT, ngày 05/8/2014 Sở Giáo dục & Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thống nhất hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh năm học 2014-2015 như sau:
            1. Thẻ BHYT có giá trị 16 tháng, từ ngày: 01/9/2014 đến 31/12/2015, đối với trẻ em mới vào lớp 1 và những học sinh, sinh sinh viên năm học trước chưa tham gia nay có nhu cầu tham gia,  thời gian nộp tiền trong tháng 8/2014.
            2. Thẻ BHYT có giá trị 12 tháng, từ ngày: 01/01/2015 đến 31/12/2015, đối với những học sinh, sinh viên đã tham gia năm học trước thẻ còn giá trị đến 31/12/2014, thời gian nộp tiền từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2014.
            Như vậy, trường hợp con của bạn, nhà trường thu tiền 12 tháng theo mục 2 nêu trên.
 
 
* Câu hỏi:
Tôi làm việc tập sự 12 tháng mới hoàn thành hết thời gian tập sự. Nay tôi làm việc 9 tháng tập sự và sau đó đơn phương nghỉ việc và lãnh đạo ký giấy cho nghỉ. Nay tôi muốn rút sổ bảo hiểm xã hội được không? Tôi có được ghi nhận là tham gia 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội không?
(29/7/2014)
* Trả lời:
        Tại Điều 15 Luật bảo hiểm xã hội quy định “Người lao động có quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc”
           Tại Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội quy định “Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc”
           Theo quy định, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội thì được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội và ghi nhận thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
           Như vậy, trường hợp nêu trên được nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc; thời gian tập sự 9 tháng được ghi nhận là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (nếu có đóng BHXH). Đề nghị bạn liên hệ với đơn vị để giải quyết./.
 
* Câu hỏi:
            Tôi đã làm việc và đóng BHXH được 02 năm, khi lập gia đình tôi đã cắt khẩu và chuyển nơi thường trú, vậy xin hỏi có ảnh hưởng gì nếu như sau này tôi lĩnh chế độ BHXH không ? Email: Huynhanh1988@gmail.com
(23/7/2014)
 
* Trả lời
            - Để đảm bảo trong việc thống kê độ bao phủ người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, thành phố, theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu địa chỉ thường trú trong sổ BHXH của bạn không phải là tỉnh Tây Ninh thì làm đơn đề nghị được thay đổi địa chỉ thường trú ( kèm theo bản sao hộ khẩu) gửi cơ quan BHXH nơi Công ty bạn đang đóng BHXH.
            - Nếu địa chỉ thường trú trên sổ BHXH  trong địa bàn tỉnh Tây Ninh thì không phải làm thủ tục thay đổi. Khi giải quyết chế độ BHXH bạn đem sổ BHXH kèm theo bản sao hộ khẩu đến cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố để được giải quyết.
            Như vậy, bạn không ảnh hưởng gì nếu sau này tôi lĩnh chế độ BHXH.
  
* Câu hỏi:
             Cho tôi hỏi chế độ BHXH tính như thế nào? Ví dụ lương tháng đóng 3.669.000đ trong thời gian 02 năm. Email: Hoasen1990@gmail.com
(23/7/2014)
Trả lời:
            Câu hỏi bạn đặt ra chưa rõ ý về chế độ gì? (ốm đau, thai sản, tai nạn, hay nghỉ việc…). Nếu là chế độ BHXH một lần thì giải đáp như sau:
            - Điều 30, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định điều kiện và mức hưởng BHXH một lần như sau:
            1 - Điều kiện hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:
            - Hết tuổi lao động ( nam đủ 60, nữ đủ 55) mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
            - Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
            - Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
            - Ra nước ngoài để định cư.
            2 - Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH.
            Theo bạn hỏi, nếu suốt cả thời gian 02 năm bạn đều đóng BHXH với mức lương như trên thì chế độ BHXH bạn được tính:  02 năm x 1,5 = 03 tháng lương bạn đã đóng. Nếu trong thời gian 02 năm trên bạn đóng BHXH với nhiều mức lương khác nhau thì cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH. 
 
* Câu hỏi:
                 Cha tôi đi làm việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 19 năm 11 tháng ở một Doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình làm việc do sơ suất nên phải vào tù ( án 4 năm). Vậy khi ra tù, cha tôi có được đóng tiếp bảo hiểm xã hội hay không ?. Email: Nguyenthihuong1988@gmail.com
(23/6/2014)
* Trả lời
                - Tại Khoản 5 Điều 36 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13, quy định: Hợp đồng lao động bị chấm dứt trong trường hợp người lao động bị kết án tù giam.
                - Tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về thời gian bảo lưu thời gia đóng BHXH như sau:
                - Người lao động nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật BHXH thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.
                - Chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, cha của bạn được quyền bảo lưu thời gian đóng BHXH. Theo câu hỏi bạn không nêu rõ cha của bạn năm nay bao nhiêu tuổi, nên nếu sau này khi thi hành xong án tù mà tuổi đời chưa đến 60 tuổi thì có quyền được tiếp tục đi làm việc và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu đã trên 60 tuổi thì có thể tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương nơi cư trú.
 
* Câu hỏi:
            Xin hỏi Công ty chúng tôi hoạt động kinh doanh tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Tây Ninh, kể từ ngày 01/01/2014 mức lương tối thiểu vùng tăng lên  theo quy định của Chinh phủ. Vậy thì Công ty có phải điều chỉnh lại bảng lương để đăng ký lại với cơ quan BHXH hay tự động đóng tiền theo mức lương tối thiểu mới. Kính mong cơ  quan BHXH  giải đáp thắc mắc, xin chân thành cảm ơn. Email: Nguyenminhchien@gmail.com
(12/6/2014)
* Trả lời:
             Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động, mức tiền lương, tiền công nói trên phải phù hợp với thang bảng lương của đơn vị và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
            Theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014, Công ty bạn có trụ sở tại huyện Trảng Bàng thuộc vùng 3, mức lương tối thiểu là 2.100.000đ. Do vậy trường hợp tiền lương đóng BHXH, BHYT cho ngươi lao động thấp  hơn mức lương tối thiểu vùng như trên, thì công ty phải lập danh sách điều chỉnh lại cho đúng quy định, đồng thời phải lập thủ tục đăng ký lại thang bảng lương với Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh.
 * Câu hỏi:
          Em sinh năm 1985, địa chỉ tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh có tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2005 ở Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, đến tháng 8 năm 2013 em sinh con, nay em không muốn đi làm nữa để ở nhà tiện cho việc chăm sóc con. Vậy em có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội dạng cá nhân được không ? Email: Dothihoangloan@gmail.com
 
(30/5/2014)
 
* Trả lời:
          Căn cứ Điều 2, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP, ngày 28/12/2007 của Thủ tướng chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động "15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ", không thuộc diện áp dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
           Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng.
- Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
- Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể  cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
- Người lao động tự tạo việc làm.
- Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã nhận bảo hiểm xã hội một lần.
- Người tham gia khác.
          Theo quy định trên, nếu em không tiếp tục đi làm việc nữa thì em có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương nơi cư trú. Để được rõ hơn về thủ tục và điều kiện tham gia, em trực tiếp đến Bảo hiểm xã hội huyện Hòa Thành để được hướng dẫn.
 
  * Câu hỏi:
          Trường hợp chức vụ trong tờ rời sổ bảo hiểm xã hội đề là Nhân viên nhưng trên thực tế người đó đang công tác bên ngạch Chuyên viên. Thì trường hợp này có cần điều chỉnh lại chức vụ của họ trong tờ rời sổ bảo hiểm xã hội hay không, mặc dù hệ số trong tờ rời đã đúng với ngạch Chuyên viên của họ. Nếu không điều chỉnh thì có ảnh hưởng gì đến quyền lợi về sau của họ. (Người hỏi: Phượng/Tây Ninh)
* Trả lời:
 
          Theo quy định: trên tờ rời sổ bảo hiểm xã hội phải ghi đúng cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc của người tham gia bảo hiểm xã hội.
            Việc ghi cấp bậc, chức vụ là để xác định tiền lương hoặc phụ cấp của người tham gia; việc ghi chức danh nghề, công việc là để xác định mức độ công việc (bình thường; nặng nhọc, độc hại; đặc biệt nặng nhọc, độc hại) của người tham gia.
            Vì vậy, trường hợp của bạn Phượng nếu chức vụ, chức danh không đúng thì điều chỉnh lại cho đúng quy định. Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp sổ BHXH của bạn để giải quyết./.
 
* Câu hỏi:
            Công ty tôi chuyên bán xe tải KIA, có 8 nhân viên. Công ty tôi có thuộc diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội không ? (Người hỏi : Pham Hang / Địa chỉ: Tay Ninh)
(23/4/2014)
* Trả lời:
 
Căn cứ Điều 2 và Điều 3, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn  một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định  người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.
- Người sử dụng lao động có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.
 
Như vậy nếu Công ty bạn đã ký hợp đồng lao động đối với 8 nhân viên trên theo hình thức không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
* Câu hỏi:
         Tôi làm việc cho Công ty TNHH 1 thành viên ở TPHCM được hơn một năm thì chuyển về Tây Ninh làm cho cho cơ hành chính nhà nước được gần 5 năm. Công ty TNHH 1 thành viên đã phá sản sau khi tôi về quê (khoảng thời gian năm 2009). Bây giờ tôi có thể nhận lại tiền bảo hiểm xã hội đã đóng ở TPHCM không hoặc có thể cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Tây Ninh không? Thủ tục để nhận lại tiền bảo hiểm xã hội (hơn một năm làm việc) hoặc cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian tôi làm việc ở TPHCM là gì khi công ty đã phá sản rồi ?    bebu7792@yahoo.com
(14/02/2014)
* Trả lời:
        Tại điểm C khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
          “ Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có nhu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi mươi năm đóng bảo hiểm xã hội”.
  Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:
          “ Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại  Điều 55 và Điều 56 của luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội ”.
          Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội thì trường hợp nêu trên sẽ không được nhận bảo hiểm xã hội một lần của thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, vì hiện tại đang tham gia bảo hiểm xã hội tại tỉnh Tây Ninh; bạn phải nộp sổ bảo hiểm xã hội đã tham gia tại thành phố Hồ Chí Minh cho đơn vị đang làm việc để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại Tây Ninh ( thời gian đã tham gia tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cộng nối với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại Tây Ninh)
 
* Câu hỏi:
          Bị mất sổ BHXH hồ sơ làm lại sổ như thế nào ? (Nguyên - Tân Lập, Tân Biên)
 (14/02/2014)
* Trả lời:
 Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) do bị mất được quy định như sau:
a) Do đơn vị sử dụng lao động làm mất
     - Văn bản đề nghị của đơn vị ( mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách lao động mất sổ BHXH
- Biên bản xác định nguyên nhân mất sổ BHXH
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  b) Do người tham gia làm mất
     * Trường hợp người tham gia nộp trực tiếp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội:
      - Đơn đề nghị của người có sổ BHXH bị mất (mẫu D01-TS).
      * Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị sử dụng lao động:
      - Đơn đề nghị của người có sổ BHXH bị mất (mẫu D01-TS)
      - Văn bản đề nghị của đơn vị ( mẫu D01b-TS).
       Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Bạn cần liên hệ với cơ quan BHXH để được tư vấn cụ thể hơn.
 
* Câu hỏi:
           Tôi đang làm việc tại nhà nước cơ quan sử dụng lao động từ tháng 10 năm 2013 nhưng sau đến nay tháng 1 năm 2014 mà vẫn chưa có thẻ bảo hiểm y tế trong khi đó mỗi tháng tôi phải bị trừ lương đóng thẻ bảo hiểm. Email: tranvanqui85@yahoo.com.vn
 (10/01/2014)
Trả lời:
          Tại Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế quy định thời hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế như sau:  trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế.
           Để xác định nguyên nhân tại sao từ tháng 10/2013 đến 01/2014 ông vẫn chưa có thẻ BHYT, đề nghị ông cung cấp rõ nội dung sau đây:
           - Đơn vị công tác;
           - Đã gửi hồ sơ cấp thẻ BHYT cho cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa, thời điểm nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT.
 
* Câu hỏi:
            Tôi là giáo viên mầm non, ngày chủ nhật vừa rồi, tôi đi chơi nhà bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nghe bạn tôi nói giáo viên mầm non được truy đóng BHXH để sau này hưởng chế độ, có đúng không? (Lan Anh- huyện Tân Biên)
 (13/11/2013)
* Trả lời:
            Việc bạn nghe thông tin trên là đúng, vừa qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 3658/BHXH-BT, ngày 17/9/2013, tiếp đó Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 1447/BHXH-PT ngày 15/10/2013, về việc truy đóng BHXH đối với giáo viên mầm non, theo đó: Người lao động, giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (gọi tắt là người lao động) làm việc tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập, dân lập, bán công hay tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non), có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở giáo dục mầm non từ trước hoặc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP, ngày 19/8/1999, về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhưng chưa đóng BHXH bắt buộc thì được truy đóng  BHXH bắt buộc thời gian làm việc thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.
 
* Câu hỏi:
        Bạn Nguyễn Đăng Mai ở địa chỉ: Mainguyen < maidng2003@gmail.com>  có gởi đến đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh:
Công ty tôi mới thành lập ở Tây Ninh, phòng Hành chính đi đăng ký tham gia BHXH cho nhân viên công ty tại Bảo hiểm xã hội huyện. Do tất cả nhân viên đều đã có sổ BHXH và đang tham gia tại Thành phố Hồ Chí Minh nên khi nộp hồ sơ tham gia BHXH không có tờ khai tham gia BHXH của người lao động Mẫu  A01-TS. Bảo hiểm xã hội huyện cho biết theo quy định mới, tất cả người lao động đều phải lập tờ khai tham gia BHXH Mẫu  A01-TS. Cho tôi hỏi quy định đó nằm ở công văn hay quyết định hoặc ở thông tư nào?.
(06/11/2013) 
* Trả lời:
 
            Căn cứ Khoản 1, Điều 17, Mục 1, Chương III, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định về  thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến và phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo quyết định 1111/QĐ-BHXH nêu rõ, thời gian lập tờ khai tham gia BHXH, BHYT ( Mẫu số A01-TS)  của người lao động khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu và khi đã có sổ BHXH nhưng đăng ký tại đơn vị mới.
            Như vậy, đối với trường hợp của công ty bạn, bảo hiểm xã hội huyện yêu cầu tất cả các nhân viên của Công ty phải làm tờ khai tham gia BHXH, BHYT mẫu A01-TS là đúng quy định, thân chào bạn.
 
* Câu hỏi:
        Hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh có giữ sổ bảo hiểm xã hội của những người có tên sau dưới đây hay không ?
        1. Trương Duy Quang, số sổ BHXH: 362162262
        2. Chung Văn Khắc, số sổ BHXH: 331619387
        3. Mạch Hương Thơ, số sổ BHXH: 371261701
        4. Bùi Đức Cường, số sổ BHXH: 361979062
        5. Trần Thị Thanh Tuyền, số sổ BHXH: 321229695
   (NguyenThiBaoTran@nng.vn)
* Trả lời: 
        Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh có tiếp nhận của Công ty cổ phần PET Quốc tế 50 sổ BHXH của người lao động đã nghỉ việc trên 01 năm, trong đó có sổ BHXH của các ông, bà nêu trên.
        Vậy, người lao động có nhu cầu nhận lại sổ, đề nghị liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Khu công nghiệp huyện Trảng Bàng (số ĐT: 0663.896304) để được giải quyết.
 
* Câu hỏi:
         Trong sổ BHXH ghi nhầm ngày tham gia bảo hiểm xã hội, muốn điều chỉnh lại cho đúng phải làm thế nào? Cụ thể như sau:
         Tham gia từ tháng 02/1988 nhưng trong sổ BHXH ghi tham gia từ năm 1993.
 
(24/9/2013)
 
 *Trả lời: 
        Trường hợp nêu trên, nếu tờ khai cấp sổ BHXH ghi ngày tham gia từ tháng 02/1988, đã được xét duyệt thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ điều chỉnh lại sổ BHXH theo tờ khai cấp sổ. Nếu ngày tham gia trong sổ BHXH khớp với tờ khai cấp sổ thì người lao động lập hồ sơ gửi đơn vị đang công tác để bổ sung thời gian từ tháng 02/1988 đến tháng 12/1992, hồ sơ gồm có:
       - Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).
       - Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).
       - Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng tháng 02 năm 1988; Quyết định nâng lương, Quyết định điều động, thuyên chuyển công tác (nếu có); Danh sách tiền lương tháng 12 năm 1992 ( bản sao tất cả giấy tờ trên kèm bản chính)
       - Sổ BHXH.
 
* Câu hỏi:
  Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh có nhận đơn nhờ can thiệp của bà Phạm Thị Thanh Hiền sinh ngày 10/4/1983, thường trú tại Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh (đơn gửi qua Wesite BHXH Tây Ninh) với nội dung như sau:
 Bà làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phong Hòa từ 10/2006 – 4/2013. Từ  ngày 25/6/2013 đến nay bà  nhiều lần liên hệ với nhân sự Công ty TNHH Phong Hòa để  nhận sổ bảo hiểm xã hội, nhưng phía Công ty không trả sổ. Vì vậy, bà Phạm Thị Thanh Hiền đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp để Bà được nhận sổ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Tây Ninh.
(30/7/2013) 
* Trả lời: 
          - Tại Điều 15, Luật bảo hiểm xã hội quy định: Người lao động có quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc.
          - Tại Điều 18, Luật bảo hiểm xã hội quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc.
 Như vậy, trường hợp của bà Phạm Thị Thanh Hiền, sau khi nghỉ việc đã được cơ quan bảo hiểm hiểm xã hội chốt sổ bảo hiểm xã hội và  giao trả lại cho đơn vị sử dụng lao động. Đề nghị bà tiếp tục liên hệ với Công ty TNHH Phong Hòa để nhận sổ bảo hiểm xã hội, nếu vẫn không được đáp ứng, Bà có thể khiếu nại theo qui định tại  điều 135 Luật Bảo hiểm xã hội.                                                                       
 
  
* Câu hỏi:
Do hoàn cảnh gia đình, tôi chấm dứt HĐLĐ với công ty nơi tôi làm việc, nhưng công ty không trả sổ BHXH cho tôi. Vậy hành vi này của công ty có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Tôi cần làm gì để lấy được sổ BHXH của mình? (Vũ Xuân Bắc), Cảm ơn.
(30/5/2013)
* Trả lời: 
Theo quy định của Luật BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ BHXH cho NLĐ khi người đó không còn làm việc. Tại Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH cũng đã quy định rõ: Người SDLĐ có hành vi không trả sổ BHXH đúng thời hạn cho NLĐ khi NLĐ không còn làm việc sẽ bị phạt cảnh cáo; Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng khi vi phạm đối với mỗi người lao động. Ngoài ra còn phải thực hiệncác biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt.
Trong truờng hợp này, ông có quyền khiếu nại việc người SDLĐ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương để xử lý.
 
 
         * Câu hỏi:
          Tôi tham gia nghĩa vụ quân sự từ tháng 9/1994 đến tháng 9/1996 xuất ngũ về địa phương. Tháng 2/1998 tôi vào làm việc ở một cơ quan nhà nước. Xin hỏi thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự nêu trên có được tính đóng bảo hiểm xã hội không ?
(28/5/2013)
 
          * Trả lời:
          Theo công văn số 1188/BHXH-CSXH, ngày 6/4/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại mục 1, khoản 1.7 có nêu : “ Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân để hưởng BHXH được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước 01/01/1995. Trong đó, người có thời gian công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, nếu sau đó được tuyển dụng vào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước thì thời gian công tác trong quân đội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)”.
          Như vậy, trường hợp của Ông nhập ngũ tháng 9/1994, xuất ngũ tháng 9/1996 (sau ngày 15/12/1993) nên thời gian công tác trong quân đội không được tính đóng bảo hiểm xã hội.
  
 
 
* Câu hỏi:
Tôi là công nhân đang làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân. Tôi làm việc được 4 năm, có đóng BHXH. Hiện nay do hoàn cảnh khó khăn nên tôi muốn xin tạm ngưng tham gia BHXH một thời gian có được không? (Nguyễn Thị Lành)
(16/5/2013)
* Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 2 Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì chị thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, trường hợp của chị nếu vẫn tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn thì phải tham gia BHXH. Việc chị có ý định xin tạm ngưng tham gia BHXH là không được.
 
* Câu hỏi:
Tôi đang chuẩn bị xin thành lập Công ty kinh doanh, xin hỏi việc tham gia BHXH được pháp luật quy định như thế nào? (Khánh Vân)
(16/5/2013)
              * Trả lời:
     Theo quy định tại Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động có các trách nhiệm sau đây:
- Đóng BHXH theo quy định.
- Bảo quản sổ BHXH của người lao động trong thời gian người lao động làm việc;
- Trả sổ BHXH cho người lao động khi người đó không còn làm việc;
- Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng BHXH;
- Trả trợ cấp BHXH cho người lao động;
- Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;
- Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức Công đoàn yêu cầu;
- Đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Bà cần liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.
 
* Câu hỏi:
          Trước đây tôi có làm công nhân một công ty ở KCN Trảng Bàng (có tham gia BHXH) được 2 năm thì nghỉ, một năm sau, tôi đi làm lại tại một Công ty khác (có tham gia BHXH), tôi muốn lãnh trợ cấp một lần của thời gian 2 năm đóng BHXH ở Công ty cũ có được không ?
(03/4/2013)
* Trả lời:
          Theo quy định tại điều 55 Luật BHXH, người lao động được lĩnh trợ cấp BHXH một lần với điều kiện:  Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp của bạn đang đi làm và tiếp tục tham gia BHXH tại công ty mới thì không được lĩnh trợ cấp BHXH một lần đối với thời gian tham gia ở công ty cũ.
Mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ BHXH duy nhất nên bạn phải nộp sổ cũ để công ty mới ghi và theo dõi tiếp quá trình tham gia BHXH.
 
* Câu hỏi:
          Tôi làm việc gần một năm nhưng do là công ty gia đình và chỉ có mỗi mình tôi là kế toán nên công ty không tham gia BHXH cho tôi. Vậy tôi muốn tham gia BHXH có được không ?
(03/4/2013)
* Trả lời:
          Luật BHXH quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH. Do vậy, việc công ty không đóng BHXH cho bạn là sai. Bạn cần đề nghị công ty lập thủ tục tham gia BHXH và truy đóng cho thời gian trước đây.
 
* Câu hỏi:
          Luật qui định doanh nghiệp có số lao động tối thiểu là bao nhiêu thì mới phải lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho người lao động? trường hợp doanh nghiệp không đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH mà trả thẳng vào lương cho người lao động có được không?
(02/4/2013)
* Trả lời:
          Luật BHXH quy định: Đơn vị có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT không phân biệt là sử dụng bao nhiêu người lao động. Do vậy, công ty và người lao động không được tự thỏa thuận mà phải tham gia trích nộp BHXH, BHYT theo đúng quy định.
 
* Câu hỏi: 
          Tôi là kế toán của một công ty TNHH, có quyết định tăng lương từ 15/01/2013, như vậy mức lương mới được tính để đóng BHXH từ tháng mấy? Nếu công ty đang nợ BHXH thì nhân viên nghỉ việc có được chốt sổ BHXH  không ?
(02/4/2013)
* Trả lời:
          Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức tiền lương được ghi trên hợp đồng lao động; do vậy, bạn thay đổi tiền lương từ tháng nào thì phải thay đổi mức đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng đó, cụ thể trường hợp của bạn thay đổi mức đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 01/2013
Người lao động chỉ được chốt sổ BHXH sau khi người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
 
 Câu hỏi:
          Trước đây, trong giấy chứng minh nhân dân của tôi không có ghi ngày tháng năm sinh. Vì thế, khi tôi đăng ký mua BHYT, trong thẻ BHYT ghi là tôi sinh ngày 01 tháng 01. Hiện nay, tôi đã xin cấp lại giấy chứng minh nhân dân mới, có ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh, thế nhưng khi tôi đến BHXH để xin đổi thẻ BHYT theo đúng ngày tháng năm sinh với giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan BHXH không đồng ý, vẫn yêu cầu tôi ghi là ngày 01 tháng 01, như vậy có hợp lý không?
(27/3/2013)
 
Trả lời:
          Trước đây, CMND của bạn chỉ ghi năm sinh, khi cơ quan BHXH phát hành thẻ có ghi ngày 01 tháng 01 của năm sinh trong CMND là đúng quy định và vẫn thuận tiện trong việc khám chữa bệnh BHYT.
           Còn hiện nay bạn đã đổi lại giấy CMND có ngày, tháng, năm sinh thì bạn đến liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện (nơi thường trú) để đổi lại thẻ cho phù hợp.
 
Câu hỏi:
          Theo quy định thì cơ quan Công an không cấp giấy chứng minh nhân dân cho người bị bệnh tâm thần. Trong khi đó, người bị bệnh tâm thần  được hưởng chế độ BHYT nhưng khi gia đình đến BHXH đăng ký đề nghị được cấp thẻ BHYT thì cơ quan BHXH  yêu cầu gia đình người bệnh phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân của người bị bệnh tâm thần, như vậy có đúng không?
(27/3/2013)
 
Trả lời:
          Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tại Điều 30 đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, thành phần hồ sơ gồm 02 bản Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (mẫu D03-TS).
          Như vậy, trường hợp trên theo quy định thì cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ căn cứ vào Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (mẫu D03-TS) do ngành Lao động-Thương binh và xã hội lập chuyển đến để làm thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.
 
Câu hỏi:
          Ông Nguyễn Văn Tấn, công tác tại UBND xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh hỏi? Tôi công tác liên tục từ tháng 9/1984 đến nay với các chức danh như sau:
          Tháng 9/1984 là cán bộ TBXH xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu; tháng 10/1984 được điều động làm cán bộ thống kê văn phòng UBND xã; tháng 12/1984 chuyển sang làm Phó ban TBXH xã và từ năm 1985 là trưởng ban TBXH cho đến khi NĐ 09/1998/NĐ-CP ra đời thì được nhà nước cho đóng BHXH từ 01/01/1998 trở lại đây. Xin hỏi thời gian từ trước đến 31/12/1997của tôi có được tính là thời gian đóng BHXH không ?
(25/3/2013) 
 
Trả lời:
          Tại mục 6 Điều 8, Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-LLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: “Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 01 tháng 01 năm 1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”
            Như vậy, theo thư ông Nguyễn Văn Tấn trình bày: Từ năm 1985, Ông làm Trưởng ban Thương binh Xã hội và giữ chức vụ đó liên tục đến năm 1998 nhưng chưa được tính là thời gian tham gia BHXH, đề nghị Ông đem toàn bộ hồ sơ công chức với các giấy tờ liên quan đến Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu để được bổ sung thời gian tham gia BHXH.
Lượt người xem:  Views:   711
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp