Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 26/12/2012, 11:10
Hỏi đáp nghiệp vụ: về nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp (điều kiện số lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2012

 

* Câu hỏi:
Tôi đang làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, số lao động 08 người, xin hỏi có phải  tham gia bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu sau này số lao động của đơn vị tăng trên 10 người thì phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động như thế nào? nguyenlevan@ymail.com
 
* Trả lời:
1- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 32/2010/TT- BLĐTBXH, ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định: Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
Số lao động mà đơn vị sử dụng từ mười người trở lên, bao gồm: số lao động là người Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên. Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác sử dụng từ mười lao động trở lên bao gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan.
Ví dụ 1: Đơn vị A đang sử dụng 10 lao động có giao kết hợp đồng lao động như sau: 02 người có hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn từ 03 tháng trở lên, trong đó có 01 người đang hưởng chế độ hưu trí;08 người có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, trong đó có 01 người đang hưởng chế độ mất sức lao động.
Như vậy, đơn vị A thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 07 lao động có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên.
Ví dụ 2: Đơn vị B là cơ quan quản lý Nhà nước đang sử dụng 10 lao động như sau: 06 người có quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức Nhà nước; 03 người hợp đồng làm việc từ 36 tháng trở lên và 01 người hợp đồng lao động mùa vụ từ 03 tháng trở lên.
Như vậy, đơn vị B thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 03 lao động hợp đồng làm việc từ 36 tháng trở lên.
2- Thời điểm tính số lao động hằng năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là ngày 01 tháng 01 theo dương lịch.
- Trường hợp trong năm người sử dụng lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp, mà số lao động giảm đến dưới 10 người thì vẫn thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Ví dụ 3: Đơn vị C đang sử dụng 12 lao động, trong đó có 05 người có hợp động lao động 6 tháng và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 07 người có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên. Đến 01/7/2012, đơn vị chấm dứt hợp đồng lao động đối với 05 người có hợp đồng lao động 6 tháng. Như vậy đơn vị C vẫn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 07 lao động có hợp đồng từ 12 tháng trở lên đến hết năm 2012.
- Trường hợp thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được tính vào ngày mùng một của tháng tiếp theo, tính theo dương lịch.
Ví dụ 4: Vẫn đơn vị C nêu tại ví dụ 3, các điều kiện không thay đổi thì ngày 01/01/2013, đơn vị C không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đến ngày 10/02/2013, đơn vị C sử dụng thêm 04 lao động với hợp đồng có thời hạn 6 tháng thì từ ngày 01/3/2013, đơn vị C phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 07 lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên.
 
 
Lượt người xem:  Views:   305
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết