Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 25/04/2017, 11:00
Lịch công tác tuần từ ngày 24/4/2017 - 29/4/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/04/2017

                                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                      Từ ngày 24/4/2017 đến 29/4/2017

 

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

24/4

-Họp giao ban tuần

-Giải quyết công việc tại cơ quan

-BHXH TN

-BHXH TN

-BGĐ, LĐ các phòng

-Các PGĐ

 

 

 

 

Thứ ba

25/4

-Giải quyết công việc tại cơ quan

-7 giờ 30’ HN tập huấn hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

 

-8 giờ 30’ HN giao ban về tình hình thực hiện CSBHXH

 

-7 giờ 30’ tham gia kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT tại các đơn vị

 

-Bàn giao mẫu 03

-BHXH TN

-Cục Thống kê TN

 

 

 

- TP. HCM

 

-Đơn vị ở Hòa Thành

 

 

-11 đơn vị

-Các PGĐ

-P. KHTC

 

 

 

-PGĐ Huấn; ĐD LĐ P. CĐBHXH và 01 CV

 

-P. TT Kiểm tra

 

 

-Tổ thẩm định bàn giao sổ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

26/4

-Giải quyết công việc tại cơ quan

-8 giờ 30’ HN giao ban về tình hình thực hiện CSBHXH;

-13 giờ 30’ HN trực tuyến về giới thiệu quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN thay thế QĐ 959/QĐ-BHXH và đánh giá công tác thu Quý I/2017

 

 

 

 

 

 

-7 giờ 30’ tham gia kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT …

 

-BHXH phối hợp với HND tỉnh kiểm tra, củng cố, hoàn thiện quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT hộ gia đình…

-BHXH TN

- TP. HCM

 

-BHXH TN

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Đơn vị ở Hòa Thành

 

-Tân Biên, DMC, Hòa Thành, Châu Thành

-Các PGĐ

 -PGĐ Huấn; ĐD LĐ P. CĐBHXH và 01 CV

-PGĐ Tâm; LĐ & 02 CB các phòng: QLT; KT&TN; CNTT; CST; GĐBHYT; CĐBHXH; TN&TKQ; TT Kiểm tra; ĐD LĐ BHXH huyện, tp PT lĩnh vực thu, 01 CB thu & 01 CB CST; ĐD LĐ& 01 CB Bưu điện tỉnh.

 

-P. TT Kiểm tra

 

 

-P. KT&TN

 

 

 

Thứ năm

27/4

-Giải quyết công việc tại cơ quan

-8 giờ 30’ HN giao ban về tình hình thực hiện CSBHXH

-7 giờ 30’ tham gia kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT….

-BHXH phối hợp với HND tỉnh kiểm tra, củng cố, hoàn thiện quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT hộ gia đình…

-BHXH TN

-TP. HCM

 

-Đơn vị ở Hòa Thành

-Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng

-Các PGĐ

-PGĐ Huấn; ĐD LĐ P. CĐBHXH và 01 CV

-P. TT Kiểm tra

 

-P. KT&TN

 

Thứ sáu

28/4

-Giải quyết công việc tại cơ quan

-7 giờ 30’ tham gia kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT…

-Xây dựng mới Đại lý thu BHXH, BHYT hộ gia đình…

-BHXH TN

-Đơn vị ở Hòa Thành

-Tân Châu; tp. Tây Ninh

-Các PGĐ

-P. TT Kiểm tra

 

-P. KT&TN

Thứ bảy

 29/4

-Trực tiếp nhận hồ sơ

-BHXH TN

-P. TN&TKQTTHC

 

Lượt người xem:  Views:   259
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết