Thông tin cần biết - Tuyển dụng viên chức
 
                                                    DANH SÁCH ...
 
  THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng năm 2013   Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BHXH, ngày 03/1/2014 của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh thông báo các em được tuyển chọn vào Ngành (kèm theo danh sách)  đến nhận nhiệm vụ tại BHXH tỉnh và BHXH huyện, thị xã (theo vị trí trúng tuyển). Sau 20 ngày làm việc kể từ ...
 
  THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng đặc cách năm 2013   Căn cứ Công văn 5111/BHXH-TCCB, ngày 18/12/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng viên chức năm 2013, Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-BHXH, ngày 26/6/2013 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách đối với viên chức năm 2013. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh xin thông báo đến 02 thí sinh có tên sau ...
 
            Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo Danh sách thí sinh đăng ký chỗ ở tại Ký túc xá ĐHQG TP.HCM trong thời gian thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013.           Chi tiết Danh sách xem tại mục "Văn bản"
 
                 Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013. Chi tiết xem Thông báo số 2561/TB-HĐTD và Danh sách thí sinh tham gia thi tuyển tại mục "Văn bản"
 
  THÔNG BÁO Về việc đăng ký chỗ ở trong thời gian thi tuyển   Căn cứ Công văn 2191/BHXH-TCCB, ngày 28/06/2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký chỗ ở trong thời gian thi tuyển. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh xin thông báo đến các thí sinh đăng ký dự tuyển có nhu cầu đăng ký phương tiện đi lại và chỗ ở trong 3 ngày thi (22/7/2013 đến 24/7/2013) như sau:  1.Địa ...
 
  Đăng ký chỗ ở trong thời gian thi tuyển viên chức 2013. Chi tiết xem Công văn số 2191/BHXH-TCCB tại mục "Văn bản".
 
  THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013       1. Chỉ tiêu ngành nghề tuyển dụng:           Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh cần tuyển 62 chỉ tiêu viên chức năm 2013 vào làm việc tại BHXH tỉnh theo các chức danh và vị trí công việc như sau :   STT ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Danh sách đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên đến 31/3/2018Thông báoDanh sách đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên đến 31/3/2018/PublishingImages/2018-04/no_bhxh_42018_Key_26042018142411.jpg
4/26/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên đến 31/12/2017Thông báoDanh sách đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên đến 31/12/2017/PublishingImages/2018-01/no bhxh_T122017_Key_22012018135407.jpg
1/22/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên tính đến 30/9/2017Thông báoTinDanh sách đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên tính đến 30/9/2017/PublishingImages/2017-10/nobhxh_Key_18102017072512.jpg
10/18/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 31/7/2017 - 05/8/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 31/7/2017 - 05/8/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
8/3/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 26/6/2017 - 01/07/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 26/6/2017 - 01/07/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
6/26/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 19/6/2017 - 24/6/2017Lịch công tácTinLịch công tác tuần từ ngày 19/6/2017 - 24/6/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
6/20/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 12/6/2017 - 17/6/2017 Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 12/6/2017 - 17/6/2017 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/12/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 05/6/2017 - 10/6/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 05/6/2017 - 10/6/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
6/8/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 29/5/2017 - 03/6/2017Lịch công tácTinLịch công tác tuần từ ngày 29/5/2017 - 03/6/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
5/30/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 22/5/2017 - 27/5/2017Lịch công tácTinLịch công tác tuần từ ngày 22/5/2017 - 27/5/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
5/23/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 08/5/2017 đến 13/5/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 08/5/2017 đến 13/5/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
5/9/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh sách đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên đến 31/3/2017Thông báoDanh sách đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên đến 31/3/2017/PublishingImages/2017-04/no_bhxh_042017_Key_26042017080814.jpg
4/26/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 24/4/2017 - 29/4/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 24/4/2017 - 29/4/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
4/25/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 10/4/2017 - 15/4/2017Lịch công tácTinLịch công tác tuần từ ngày 10/4/2017 - 15/4/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/12/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 03/4/2017 - 8/4/2017Lịch công tácTinLịch công tác tuần từ ngày 03/4/2017 - 8/4/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
4/3/2017 12:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 27/3/2017 - 01/4/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 27/3/2017 - 01/4/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
3/27/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 20/3/2017 - 25/3/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 20/3/2017 - 25/3/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 13/3/2017 - 18/3/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 13/3/2017 - 18/3/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
3/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2017 - 04/3/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 27/02/2017 - 04/3/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
2/28/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2017 - 25/02/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 20/02/2017 - 25/02/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
2/21/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2017 - 18/02/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 13/02/2017 - 18/02/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
2/13/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Công văn của BHXH tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp thu hồi trợ cấp thất nghiệp do người lao động có việc làm mới (126/BHXH-CĐBHXH)Thông báoCông văn của BHXH tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp thu hồi trợ cấp thất nghiệp do người lao động có việc làm mới (126/BHXH-CĐBHXH)/PublishingImages/2017-02/CV_126_Key_10022017145812.jpg
2/10/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2017 - 11/02/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 06/02/2017 - 11/02/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
2/8/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2017 - 21/01/2017Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 16/01/2017 - 21/01/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
1/17/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Công văn của BHXH tỉnh Tây Ninh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới (GCN)Thông báoCông văn của BHXH tỉnh Tây Ninh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới (GCN)/PublishingImages/2017-01/Giaychungnhannghiviec_Key_12012017141318.jpg
1/12/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2017 - 14/01/2017Lịch công tácTinLịch công tác tuần từ ngày 09/01/2017 - 14/01/2017/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
1/10/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 26/12/2016 - 31/12/2016Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 26/12/2016 - 31/12/2016/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
12/26/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2016 - 03/12/2016Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 28/11/2016 - 03/12/2016/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
11/29/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2016 - 29/10/2016Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 24/10/2016 - 29/10/2016/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
10/26/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2016 - 22/10/2016Lịch công tácLịch công tác tuần từ ngày 17/10/2016 - 22/10/2016/PublishingImages/2016-04/lich_cong_tac_tuan_Key_11042016094213.jpg
10/18/2016 2:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next