Tin tức
Thứ 5, Ngày 19/09/2019, 10:00
Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT 05 tháng cuối năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2019

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1876/UBND-VHXH về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT 05 tháng cuối năm 2019.


(Ảnh minh họa)


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện chi phí khám, chữa bệnh BHYT, xác định các nguyên nhân khách quan, chủ quan gây mất cân đối dự toán từ đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh tăng cường ứng dụng tin học trong quản lý khám, chữa bệnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tham gia BHYT nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung; Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, rà soát lại các nội dung làm gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT để tăng cường quản lý, kiểm soát trong những tháng cuối năm 2019 nhằm đảm bảo sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, cân đối được dự toán 2019; Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám, chữa bệnh BHYT và thực hiện việc liên thông dữ liệu, trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám, chữa bệnh, làm cơ sở thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định.

BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành có liên quan và các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT, thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn có liên quan; bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT, triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về thực hiện chính sách BHYT. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng cho người bệnh có thẻ BHYT, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các cơ sở khám, chữa bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT cũng như trong công tác giám định và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Kịp thời thông báo những sai sót, bất cập cho các cơ sở khám, chữa bệnh có biện pháp xử lý, khắc phục, thực hiện đúng quy định, sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quỹ BHYT, đảm bảo đúng quy định, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh./.


Thùy Dương

Lượt người xem:  Views:   65
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức