Tin tức
Thứ 4, Ngày 20/09/2017, 10:00
Sơ kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 khu vực phía Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/09/2017

Sáng ngày 18/09, tại Tp. Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2013-2020, khu vực miền Nam. Phó Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có gần 130 đại biểu gồm: Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Nam, Đại diện Văn phòng BHXH Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Báo BHXH tại thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của 32 BHXH các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trong bối cảnh hội nhập, đánh giá kết quả công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác TTĐN giai đoạn 2018-2020 ; xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 28/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020; Tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại trong hệ thống Ngành BHXH; trao đổi, thảo luận, tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của BHXH các tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện công tác TTĐN tại địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh, với bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng, công tác TTĐN có vị trí vô cùng quan trọng. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và của BHXH Việt Nam nói riêng được quan tâm, chú trọng triển khai thông qua việc chủ động, tích cực tham gia và đóng góp, đặc biệt giai đoạn 2013- 2017, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối lớn về công tác thông tin đối ngoại. Hiện nay, BHXH Việt Nam đã thiết lập, xây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác hiệu quả, bền vững với các tổ chức an sinh xã hội tại các nước trong khu vực và trên thế giới, tại các Diễn đàn hợp tác đa phương khu vực và quốc tế như Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), Diễn đàn Đền bù cho người lao động Châu Á (AWCF), Viện Hưu trí Thái Bình Dương (PPI) đồng thời thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương với các đối tác quốc tế ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Đức, Nga, Ôtxtrâylia, Niu Di-lân, Mỹ, Lào... và các tổ chức quốc tế trong, ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội. Công tác TTĐN đã được quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực, bước đầu tiếp cận, triển khai đồng bộ, toàn diện, phong phú về nội dung và đa dạng về phương thức, phương tiện, tranh thủ tối đa lực lượng, công nghệ… qua đó góp phần quảng bá hình ảnh và vai trò của Ngành trong tiến trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức viên chức về vị trí, vai trò của công tác TTĐN cũng như trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động TTĐN. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho rằng, công tác thông tin đối ngoại của ngành BHXH giai đoạn 2013-2017 đã được chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh và vai trò của ngành BHXH trong tiến trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời nâng cao nhận thức của CBCCVC cũng như trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại. 

2_Doingoai.jpg

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2013-2017, công tác TTĐN đã được quan tâm, chú trọng. BHXH Việt Nam đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản có liên quan về quản lý hoạt động TTĐN. Hoạt động TTĐN đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, phong phú về nội dung và đa dạng về phương thức hoạt động; Nhiều hình thức hoạt động như: Tổ chức sản xuất phim ngắn giới thiệu quảng bá về Ngành BHXH với các đối tác quốc tế; xây dựng các phóng sự truyền hình tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh và vai trò của Ngành trong tiến trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức viên chức về vị trí, vai trò của công tác TTĐN cũng như trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động TTĐN.

Đặc biệt, trong tháng 8/2017, BHXH Việt Nam đã vận hành thử nghiệm Cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh. Đây là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin và tương tác với 3 nhóm đối tượng là các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Thực hiện kế hoạch số 2700/KH-BHXH ngày 24/7/2014 của BHXH Việt Nam về công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015, các đơn vị làm công tác truyền thông của Ngành như: Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin điện tử của Ngành và  đã chủ động và kịp thời truyền tải các thông tin về tình hình hợp tác của BHXH Việt Nam trong ASEAN trong lĩnh vực An sinh xã hội đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo cũng nêu rõ định hướng công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2018-2020như: Tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quản lý về Thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam; xây dựng và phát hành các ấn phẩm tài liệu giới thiệu, quảng bá hoạt động và hình ảnh của BHXH Việt Nam dưới nhiều hình thức và ngôn ngữ khác nhau; Xây dựng và in tài liệu giới thiệu thông tin cơ bản về chính sách BHXH, BHYT và hướng dẫn của BHXH Việt Nam thực hiện các chế độ này cho người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan truyền thông theo sự kiện; tổ chức gặp mặt các đại sứ và đại diện các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực an sinh xã hội; Xây dựng nội dung cho chuyên mục hội nhập và hợp tác quốc tế trên Cổng Thông tin điện tử phiên bản tiếng Việt của BHXH Việt Nam; mở chuyên mục hội nhập và hợp tác quốc tế trên Báo BHXH và Tạp chí BHXH; đưa phiên bản tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử của Ngành vào hoạt động. Đồng thời tiến hành theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp thông tin từ báo chí và dư luận quốc tế về các lĩnh vực BHXH, BHYT trong và ngoài nước; tổ chức hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giữa BHXH Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); nâng cao năng lực về thông tin đối ngoại cho 100% cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại và cán bộ chủ chốt của các đơn vị, BHXH các tỉnh TP thông qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại; triển khai và đa dạng hoá các hình thức thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 – 2020 trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam; tổ chức các sự kiện tuyên truyền về quan hệ hợp tác, phát triển giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và trên thế giới trong khuôn khổ kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao song phương (Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, New Zealand, Anh, và Argentina, v.v...); tuyên truyền các thành tựu về BHXH, BHYT tác động đến người Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

​​            Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp, phương hướng về thông tin đối ngoại của Ngành thời gian tới. Đồng thời, thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN, nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác TTĐN của Ngành trong thời gian tới; thông qua định hướng dài hạn cho việc thực hiện công tác TTĐN của ngành thông qua việc ban hành Kế hoạch công tác TTĐN của giai đoạn trung hạn để nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh và vai trò của ngành, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đồng thời giới thiệu đến cộng đồng quốc tế những thành tựu của công cuộc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Trung ương, BHXH các tỉnh trong việc triển khai các hoạt động TTĐN theo Kế hoạch hàng năm được Tổng Giám đốc phê duyệt; đề cao tính chủ động, tích cực và sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; bố trí kinh phí phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công tác TTĐN tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh. Củng cố, hiện đại hóa phương tiện thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTĐN, đồng thời tăng cường công tác an ninh thông tin, đảm bảo thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Mục tiêu đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và vai trò của BHXH Việt Nam trong tiến trình tăng cường hiệu quả hoạt động của Ngành đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức BHXH Việt Nam về vị trí, vai trò của công tác TTĐN cũng như trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (BHXH tỉnh) trong việc triển khai hoạt động TTĐN của Ngành, khẳng định được vị trí trụ cột trong hệ thống ASXH của đất nước với đối tượng, độ bao phủ người tha gia ngày càng mở rộng, giải quyết chế độ chính sách hằng năm cho hàng trăm triệu lượt người.

A.N (baohiemxahoi.gov.vn)

Lượt người xem:  Views:   46
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức