THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Hinh tru so.JPG
Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh
 

I - BAN BIÊN TẬP WEBSITE BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH

 

        1. Ông Đỗ Thanh Bình - Trưởng ban.               

        2. Ông Phạm Công Hữu - Phó ban.                       ĐT: 066.3621024

        3. Bà Trần Tú Phương - Thành viên.                      ĐT: 066.3501551

        4. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên                ĐT: 066.3621024

        5. Bà Lê Thị Hoàng Hương - Thành viên               ĐT: 066.3820214

 

 

II - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH

 

Địa chỉ trụ sở : Đường 30/4, khu phố 1, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : 066.3820214

Fax : 066.3814908      

Email : baohiemxahoitayninh@gmail.com

 

 

III - CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ BHXH TỈNH

 

1-Phòng Thu

    Điện thoại: 066.3820718 

 

2-Phòng Khai thác và thu nợ

    Điện thoại: 066.3823374

  

3-Phòng Tổ chức cán bộ

    Điện thoại: 066.3922506

 

4-Văn phòng

    Điện thoại: 066.3820214

 

5-Phòng Chế độ BHXH

    Điện thoại: 066.3820719

 

6-Phòng Kế hoạch-Tài chính

    Điện thoại: 066.3820720

 

7-Phòng Giám định BHYT

    Điện thoại: 066.3824270

 

8-Phòng Cấp, sổ thẻ:

    Điện thoại: 066.3825211 - 066.3611474

 

9-Phòng Công nghệ thông tin

    Điện thoại: 066.3621024

 

10-Phòng Kiểm tra

    Điện thoại: 066.3821816

 

11-Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC

    Điện thoại: 066.3827410

 

 IV - BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN, THỊ XÃ

 

1-BHXH Thành phố Tây Ninh

    Địa chỉ : Số 06, đường Tua Hai, KP 2, P 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

    Điện thoại: 066.3823150

 

2-BHXH huyện Hòa Thành

    Địa chỉ: Đường Cao Bảo đạo, Khu phố 4, Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

    Điện thoại: 066.3842730

 

3-BHXH huyện Châu Thành

    Địa chỉ: Đường 781-Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh

    Điện thoại: 066.3878061

 

4-BHXH huyện Tân Biên

    Địa chỉ:  Đường Quốc lộ 22B , khu phố 3, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Tây Ninh

    Điện thoại: 066.3874533

 

5-BHXH huyện Tân Châu

    Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh

    Điện thoại: 066.3875337

 

6-BHXH huyện Dương Minh Châu

    Địa chỉ: Quốc lộ 13, Khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu,  huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

    Điện thoại: 066.3877417

 

7-BHXH huyện Bến Cầu

    Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, Tây Ninh

    Điện thoại: 066.3876381

 

8-BHXH huyện Gò Dầu

    Địa chỉ: Đường Quốc lộ 22B,  Ô 2/232 Ấp Thanh Hà, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu,  Tây Ninh

    Điện thoại: 066.3854029

 

9-BHXH huyện Trảng Bàng

    Địa chỉ: Đường Lãnh Binh Tòng, ấp Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

    Điện thoại:  066.3880795