THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Tru so BHXH_z.JPG
Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh
 

I - BAN BIÊN TẬP WEBSITE BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH

 

        1. Ông Nguyễn Văn Huấn - Trưởng ban.               

        2. Bà Trịnh Ngọc Trâm Uyên - Thành viên.            ĐT: 0276.3828333

        3. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên                ĐT: 0276.3621024

        4. Bà Lê Thị Hoàng Hương - Thành viên               ĐT: 0276.3820214

 

 

II - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH

 

Địa chỉ trụ sở : 233 Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : 0276.3820214

Fax : 0276.3814908      

Email : baohiemxahoitayninh@gmail.com

 

 

III - CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ BHXH TỈNH

 

1-Phòng Thu

    Điện thoại: 0276.3820718 

 

2-Phòng Khai thác và thu nợ

    Điện thoại: 0276.3823374

  

3-Phòng Tổ chức cán bộ

    Điện thoại: 0276.3922506

 

4-Văn phòng

    Điện thoại: 0276.3820214

 

5-Phòng Chế độ BHXH

    Điện thoại: 0276.3820719

 

6-Phòng Kế hoạch-Tài chính

    Điện thoại: 0276.3820720

 

7-Phòng Giám định BHYT

    Điện thoại: 0276.3824270

 

8-Phòng Cấp, sổ thẻ:

    Điện thoại: 0276.3825211 

 

9-Phòng Công nghệ thông tin

    Điện thoại: 0276.3621024

 

10-Phòng Thanh tra Kiểm tra

    Điện thoại: 0276.3821816

 

11-Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC

    Điện thoại: 0276.3827410

 

 IV - BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

1-BHXH Thành phố Tây Ninh

    Địa chỉ : Đường 30/4, KP1, P3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3823150

 

2-BHXH huyện Hòa Thành

    Địa chỉ: Đường Cao Bảo đạo, Khu phố 4, Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3842730

 

3-BHXH huyện Châu Thành

    Địa chỉ: Đường 781-Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3878061

 

4-BHXH huyện Tân Biên

    Địa chỉ:  Đường Quốc lộ 22B , khu phố 3, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3874533

 

5-BHXH huyện Tân Châu

    Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3875337

 

6-BHXH huyện Dương Minh Châu

    Địa chỉ: Quốc lộ 13, Khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu,  huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3877417

 

7-BHXH huyện Bến Cầu

    Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3876381

 

8-BHXH huyện Gò Dầu

    Địa chỉ: Đường Quốc lộ 22B,  Ô 2/232 Ấp Thanh Hà, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu,  Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3854029

 

9-BHXH huyện Trảng Bàng

    Địa chỉ: Đường Lãnh Binh Tòng, ấp Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

    Điện thoại:  0276.3880795