Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
17. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (theo 1300/QĐ-BHXH)Thu BHXH, BHYT và BHTNMức độ 2
27. Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp (theo 1133/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2
36. Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (theo 1300/QĐ-BHXH)Thu BHXH, BHYT và BHTNMức độ 2
46. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát ( theo 1133/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2
55. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu ( theo 1133/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2
65. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (theo 1300/QĐ-BHXH)Thu BHXH, BHYT và BHTNMức độ 2
74. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (theo QĐ 1133/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHYTMức độ 2
84. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc (theo 1300/QĐ-BHXH)Thu BHXH, BHYT và BHTNMức độ 2
94. Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần ( theo 1133/QĐ-BHXH )Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2
103. Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (theo 1300/QĐ-BHXH)Thu BHXH, BHYT và BHTNMức độ 2
113. Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (theo QĐ 1133/QĐ-BHXH)Chi trả các chế độ BHXHMức độ 2
123. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (theo QĐ 1133/QĐ-BHXH) Thực hiện chính sách BHYTMức độ 2