Văn bản Quy phạm Pháp luật
1167/BHXH-KHTC 
Số Ký hiệu:
1167/BHXH-KHTC 
Ban hành:
28/08/2019 
Người ký:
Giám đốc Nguyễn Văn Huấn 
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Tây Ninh 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
28/08/2019 
Trích yếu:
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Nội dung Tập tin Đính kèm: