Văn bản Quy phạm Pháp luật
73/2019/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
73/2019/NĐ-CP 
Ban hành:
05/09/2019 
Người ký:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:
Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
Nội dung Tập tin Đính kèm: