Văn bản Quy phạm Pháp luật
3238/BHXH-CSYT 
Số Ký hiệu:
3238/BHXH-CSYT 
Ban hành:
06/09/2019 
Người ký:
Phó TGĐ Phạm Lương Sơn 
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
06/09/2019 
Trích yếu:
V/v thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế 
Nội dung Tập tin Đính kèm: