Văn bản Quy phạm Pháp luật
3434/BHXH-ST 
Số Ký hiệu:
3434/BHXH-ST 
Ban hành:
20/09/2019 
Người ký:
Trưởng ban Sổ thẻ Võ Khánh Bình 
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
20/09/2019 
Trích yếu:
V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan công tác rà soát, trả sổ BHXH 
Nội dung Tập tin Đính kèm: