Văn bản Quy phạm Pháp luật
3648/BHXH-CSYT 
Số Ký hiệu:
3648/BHXH-CSYT 
Ban hành:
30/09/2019 
Người ký:
Trưởng ban Thực hiện Chính sách BHYT 
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
30/09/2019 
Trích yếu:
V/v bổ sung hợp đồng KCB BHYT theo Thông tư 56 của Bộ Y tế 
Nội dung Tập tin Đính kèm: