Văn bản Quy phạm Pháp luật
1270/QĐ-BHXH 
Số Ký hiệu:
1270/QĐ-BHXH 
Ban hành:
30/09/2019 
Người ký:
Phó TGĐ Phạm Lương Sơn 
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/09/2019 
Trích yếu:
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo QĐ 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của TGĐ BHXH Việt Nam 
Nội dung Tập tin Đính kèm: